Nieuw in Baltes 3.0.15.0

Samenvatting

 • Wettelijke wijzigingen vanaf 1 december 2016
      - Eenduidig tarief voor rebasage en vervroegde rebasage, ongeacht het aantal tanden
      - Verhoging minimumleeftijd conebeam onderkaak naar 70 jaar (307252-307263)
 • Baltes helpt u bij het doorlopen van de verschillende stappen om in aanmerking te komen voor de telematicapremie van 2016.
 • Hector, de eHealth toepassing die het versturen van elektronische voorschriften mogelijk maakt, zit ook in deze Baltes-update en kan door Baltes geïnstalleerd worden. Hector maakt het mogelijk om elektronische voorschriften te versturen via Recip-e.
 • Optimalisaties rond het aanmaken van eHealth sessies in Baltes. 
 • Op basis van jullie feedback zijn er nog enkele functionaliteiten toegevoegd aan de communicatiemodule
 • 11 diverse verbeteringen doorheen het programma

Tips van de helpdesk

 • Vóór het uitvoeren van een update, neemt u best een volledige back-up van uw Baltesprogramma.
 • Meer informatie over de nieuwste versie van Baltes vindt u zoals altijd terug in de rubriek Nieuwigheden van de Help (F1) van Baltes.

Elektronische voorschriften

U kan nu elektronische voorschriften aanmaken met Baltes na het uitvoeren van volgende stappen:

1. Installatie van Hector. De installatie wordt door Baltes uitgevoerd na het klikken op de knop "Installeer Hector" in de gele infobalk.

2. Configuratie van uw persoonlijk eHealth certificaat.     

 3. Registratie voor Hector.

Om een elektronisch voorschrift aan te maken, klikt u op de knop Recip-e voorschrift onder COMMUNICATIE.

Als aan alle voorwaarden voldaan is, opent Baltes een elektronisch voorschrift op naam van de actieve behandelaar. U hoeft enkel nog het geneesmiddel op te zoeken in de online database, een posologie toe te voegen en op Verzenden en afdrukken te klikken.

Als niet aan alle voorwaarden voldaan is, bijvoorbeeld wanneer de behandelaar nog niet geregistreerd is voor Hector, opent Baltes het klassieke voorschrift met bovenaan een melding.

U kan de voorgeschreven producten terugvinden in de Historiek behandelingen van de patiënt.

Als u niet met elektronische voorschriften wil werken, kan u dit per gebruiker aangeven via de BALTES-knop > Instellingen > Hector. Vink daar Gebruik het elektronisch voorschrift (Recip-e) uit.

Optimalisaties eHealth sessie

Voor een vlotte werking met eHealth binnen de praktijk en om Baltes en Hector goed op elkaar af te stemmen zijn er enkele optimalisaties gebeurd rond het aanmaken van de eHealth sessie. Zo kan Baltes de sessie automatisch voor u en andere gebruikers opstarten indien gewenst. De eHealth instellingen zijn ook herwerkt zodat u zelf kan bepalen wat voor u de optimale werkwijze is.

Wilt u bijvoorbeeld telkens uw sessie starten met uw eID-kaart en wilt u niet dat andere gebruikers in uw praktijk uw certificaat gebruiken? Vink dan "Andere gebruikers mogen mijn certificaat gebruiken voor het opvragen van de verzekerbaarheid" en "Andere gebruikers mogen elektronische voorschriften maken in mijn naam" uit en vink "eID vragen bij starten van mijn persoonlijke sessie" aan. De instelling "Baltes mag automatisch mijn fallbacksessie aanmaken voor andere gebruikers" is zowel van toepassing op het opvragen van de verzekerbaarheid als op het maken van elektronische voorschriften.

Verder is de keuze "Gedurende deze Baltes-sessie geen verzekerbaarheidsgegevens meer ophalen." nu enkel van toepassing op de actieve gebruiker.

Communicatiemodule

De voornaamste wijzigingen in deze update staan in het kader van de telematicapremie, maar ook aan de communicatiemodule is verder gewerkt op basis van jullie suggesties.

 • Het geheugengebruik bij het werken met de communicatiemodule is verbeterd. Vooral na intensief gebruik van de communicatiemodule zal u merken dat de reactiesnelheid van Baltes niet meer vertraagt.
 • In Historiek communicatie zijn 2 kolommen toegevoegd voor een nog vollediger overzicht. De kolom "Aan" toont de geadresseerde(n) aan wie de e-mail gericht is, met uitzondering van geadresseerden in CC en BCC. In de kolom "Gewijzigd op" wordt de datum van laatste wijziging bijgehouden. De kolom "Aanmaakdatum" toont nu de datum van creatie. Dit is de datum waarop een item werd aangemaakt of werd toegevoegd aan Baltes.
 • Een geselecteerd item in Historiek communicatie kan nu ook verwijderd worden (door supervisors) met de delete-toets. Openen kan nu ook met de enter-toets.
 • Basisvelden en snelteksten kunnen nu naar een specifieke plaats gesleept worden in de tekstverwerker. Bij basisvelden gaat dit ook bij het e-mailonderwerp.
 1. Klik op het veld of de sneltekst
 2. Ga met de cursor naar de tekstverwerker terwijl u de muis ingedrukt houdt
 3. Laat de muis los op de plaats waar u het veld of de sneltekst wil invoegen
 • Het e-mailonderwerp blijft leeg wanneer u een e-mail aanmaakt op basis van een documentvariant van een model.
 • Een nieuw model dat u aanmaakt wordt automatisch aan Mijn modellen toegevoegd.

Diverse verbeteringen

 • De datum van laatste wijziging wordt niet meer aangepast na openen van een document als er geen wijzigingen zijn aangebracht.
 • Bij het invullen van de veldgegevens in een document of e-mail wordt de opmaak van de velden in het model gerespecteerd.
 • E-mails die niet verzonden konden worden door heel grote bijlages (> 50 MB) kunnen terug zonder problemen verwijderd worden uit Postvak UIT.
 • Na het archiveren van een e-mail waar u al een categorie aan toegekend hebt, blijft de patiëntkoppeling behouden. 
 • Voor het afdrukken van bijlage 60+61 wordt terug de correcte standaardprinter voorgesteld.
 • Bij snel afdrukken in de communicatiemodule wordt een document nu altijd naar de juiste printerlade gestuurd zoals gedefinieerd in het model.
 • Bij het plakken van tabs in een e-mail worden deze tabs omgevormd naar spaties. Dit omdat tabs niet ondersteund worden in e-mails.
 • Voor het maken/beantwoorden van een e-mail worden bij het verzendadres enkel nog e-mailaccounts getoond die geconfigureerd zijn voor uitgaande e-mail.
 • Behandelingen kunnen terug ingegeven worden met zowel de Nederlandse (bv raadpl) als Franse (bv conscab) behandelingscode, ongeacht de instelling "Meertalig" (BALTES-knop > Instellingen > Algemeen).
 • Bij het exporteren van een document of e-mail (bv naar PDF) wordt er geen foutmelding meer gegeven. Baltes geeft wel nog aan dat de locatie niet toegankelijk is of niet kon worden aangemaakt.
 • Het toevoegen van een anderstalige behandelingscode (bv "conscab" = Franstalige code bij nomenclatuurnummer 301011) als niet-meertalige gebruiker resulteert niet meer in een technische fout.