Nieuw in Baltes 3.0.18.0

Samenvatting

 • Het opzoeken van patiënten is gemoderniseerd en uitgebreid met meerdere krachtige functionaliteiten
 • Baltes is klaar voor eTar (raadplegen van de tarieven) en ontving hiervoor de validatie van MyCareNetOp vraag van MyCareNet zal eTar nog niet voor alle tandartsen beschikbaar zijn, maar wordt dit in verschillende fases uitgerold. Zo krijgen ook de mutualiteiten de kans om alles op punt te stellen.
 • Er zijn enkele verbeteringen aangebracht in het afrekenscherm.
 • Ook voor de nieuwe versie van het elektronisch voorschriftformulier is Baltes klaar.
 • Bijlage 82 is ingewerkt in de communicatiemodule
 • Verder zijn er nog 6 diverse verbeteringen aangebracht doorheen het programma

Tips van de helpdesk

 • Vóór het uitvoeren van een update, neemt u best een volledige back-up van uw Baltesprogramma.
 • Meer informatie over de nieuwste versie van Baltes vindt u zoals altijd terug in de rubriek Nieuwigheden van de Help (F1) van Baltes.
 • De Baltes gebruikerswebsite wordt in een nieuw jasje gestoken. Neem gerust al eens een kijkje!

Opzoeken van patiënten

Het opzoeken van een patiënt in Baltes is gemoderniseerd en uitgebreid met enkele krachtige functionaliteiten. Ook de weergave van patiëntenlijsten is verbeterd. Op volgende plaatsen vindt u deze vernieuwingen terug:

 • Openen van een patiëntfiche (F3 of BALTES-knop > Patiënt openen)
 • Lijst van recent geopende patiënten (BALTES-knop > Recent geopend)
 • Adresverbanden (PATIËNTDOSSIER > Persoonlijk)
 • Opzoeken van een patiënt bij het maken van een nieuwe afspraak in de agenda
 • Opzoeken van een patiënt bij het toevoegen van een patiëntenlink in het e-mailbeheer
 • Toevoegen van een familieband (PATIËNTDOSSIER > Persoonlijk > Meer-knop)

Een overzicht van de belangrijkste verbeteringen:

Krachtige zoekfunctionaliteit

Bij het openen van het opzoekscherm kan u meteen beginnen typen en zoeken op naam. U ziet meteen alle zoekresultaten, de lijst wordt niet meer beperkt tot 50 patiënten.

U kan ook op een andere kolom zoeken door de zoekterm in te voeren in de eerste rij onder de kolomtitel.

Wenst u het zoeken niet te beperken tot één kolom? Dan kan u net als in de Historiek communicatie door alle kolommen zoeken met het algemene zoekveld. U hoeft dus niet meer te selecteren of u op naam, voornaam of adres wil zoeken. Baltes toont automatisch alle resultaten die overeenkomen met de zoekterm, ook als de zoekterm zich in het midden van een woord bevindt.

U kan een patiëntfiche openen door te dubbelklikken op de patiënt. U kan ook met de pijltjes van het toetsenbord navigeren door de lijst en op enter drukken om de geselecteerde patiëntfiche te openen.

Adreskaartje weergeven

Bij een enkele klik op een patiënt wordt het adreskaartje getoond van de patiënt met de bijhorende foto. Als er geen foto gekend is in Baltes, wordt een passend icoon getoond op basis van geslacht en leeftijd.

Exporteren en afdrukken

U kan de lijst met zoekresultaten exporteren of afdrukken via de knoppen rechtsboven. In onderstaand voorbeeld filteren we eerst op alle patiënten uit Brugge die we daarna kunnen exporteren naar een bestandsformaat naar keuze.

Lay-out wijzigen

U kan de weergave van de patiëntenlijst aanpassen naar wens en deze weergave per gebruiker opslaan. Klik hiervoor op de knop rechtsboven en selecteer Bewaar huidige weergave. In ditzelfde menu kan u ook terug de standaardweergave laden.

Meer info over de verschillende weergavemogelijkheden vindt u terug bij onze tips & tricks over lijsten in Baltes.

En verder

 • Gezinsleden tonen: klik op het plusje voor een patiënt om zijn/haar gezinsleden te zien
 • Mailen naar een patiënt: klik op het e-mailadres van de patiënt om hem/haar een nieuwe e-mail te sturen. Als er meerdere e-mailadressen zijn, kan u kiezen welk e-mailadres u gebruikt.
 • Verbeterde weergave van gezins- en adresverbanden: hier worden nu adreskaartjes gebruikt. Het totale saldo en totaal te attesteren bedrag per adresverband ziet u rechtsbovenaan.
 • Toevoegen aan recent geopende patiënten: dit doet u door rechts te klikken op de geselecteerde patiënt(en) en Toevoegen aan Recente patiëntfiches te selecteren. U kan meerdere patiënten selecteren door de CTRL- of SHIFT-toets ingedrukt te houden.

Raadplegen van tarieven (eTar)

eTar is een dienst van Mycarenet die toelaat om tarieven van verstrekkingen bij de mutualiteiten te raadplegen. Zo kan u  bijvoorbeeld nagaan of een patiënt in derde betaler mag afgerekend worden, in orde is met het mondzorgtraject of uitkeringsgerechtigd is voor een tandsteenreiniging.

De integratie van eTar in Baltes is al gebeurd en werd gevalideerd door MyCareNet. In deze versie van Baltes wordt dit enkel geactiveerd bij een testgroep van tandartsen om ook de mutualiteiten de kans te geven alles op punt te stellen. Samen met de overkoepelende dienst MyCareNet waken we over de kwaliteit van de tariefraadpleging. Wanneer deze voldoende verzekerd is, activeren we eTar voor al onze klanten.

Verbeterd afrekenscherm

Volgende verbeteringen zijn doorgevoerd in het afrekenscherm:

Infokolom

Vooraan in de lijst met behandelingen is een infokolom toegevoegd. Als er bemerkingen zijn bij een behandeling, wordt dit aangegeven door de rode kleur in deze kolom. De bemerking kan u weergeven door met uw muis naar deze kolom te gaan. Als er na het aanpassen van de behandeling geen bemerkingen meer zijn, kleurt deze kolom terug grijs.

Enkele voorbeelden van mogelijke bemerkingen:

 • U rekent een nomenclatuurcode voor patiënten onder de 18 jaar af bij een volwassene
 • Het tandnummer dat vereist is bij een verstrekking ontbreekt
 • Het ereloon overschrijdt het conventietarief bij een behandeling die u afrekent in derde betaler

Deze kolom en de kolom waarin u een behandeling kan aan- of afvinken blijven steeds zichtbaar. De plaats en volgorde van deze 2 kolommen kan dan ook niet gewijzigd worden.

Volgorde en breedtes van de kolommen

De standaard volgorde en breedtes van de kolommen in het afrekenscherm zijn geoptimaliseerd. Zo staat het nomenclatuurnummer nu standaard voor de behandelcode. Als u al een zelf gekozen volgorde en breedte gebruikt in het afrekenscherm, zullen deze behouden blijven.

Om de standaard volgorde en breedtes te gebruiken in het afrekenscherm, klikt u op de knop Kolomeigenschappen. Selecteer Standaardbreedtes gebruiken en Standaardvolgorde gebruiken en klik op OK.

Gehospitaliseerde patiënten

Als u de verzekerbaarheid controleert voor behandelingen met nomenclatuurcodes voor gehospitaliseerde patiënten, zal nu ook de status "Gehospitaliseerd" opgehaald worden bij de mutualiteit. Indien de patiënt op de geselecteerde datum niet gehospitaliseerd was volgens de mutualiteit, wordt de nomenclatuurcode automatisch bijgewerkt. Als er behandelingen op meerdere data zijn waarvoor deze status verschillend is, wordt het selectievakje "Gehospitaliseerd" grijs gekleurd.

U kan de nomenclatuurcodes van de aangevinkte behandelingen ook manueel wijzigen door dit selectievakje aan of uit te vinken. Deze optie is enkel beschikbaar voor gebruikers die met gehospitaliseerde patiënten werken. Dit kan u per gebruiker instellen via BALTES-knop > Instellingen > Afrekening. Daar vinkt u Gehospitaliseerde patiënten aan.

Betere sortering

Ook de volgorde van de behandelingen in het afrekenscherm is geoptimaliseerd. De behandelingen worden nog steeds gegroepeerd per datum en vervolgens per behandelaar. Binnen deze groepering worden nu eerst de behandelingen getoond waarbij een supplement wordt afgerekend. Dit supplement volgt dan onmiddellijk onder deze behandeling(en).

Verbeterd formulier voor elektronische voorschriften

Het formulier waarmee u elektronische voorschriften kan maken is verbeterd. Eén van de belangrijkste verbeteringen in dit vernieuwde formulier is het onthouden van frequent gebruikte medicatie en de bijhorende posologie per eHealthcertificaat. Zo hoeft u niet telkens het geneesmiddel op te zoeken in de lijst.

Een andere aanpassing is dat de adres- en contactgegevens van de voorschrijver nu ook worden meegegeven met het voorschrift. Hiervoor zijn al enkele voorbereidingen in Baltes gebeurd:

 • Bij de gebruikersinstellingen is het adres opgesplitst in straat, huisnummer en bus.
 • Als u de gegevens van de voorschrijver wijzigt in het nieuwe voorschriftformulier, krijgt u automatisch het voorstel om deze wijzigingen (in het rood) over te nemen in Baltes.

Bijlage 82 in nieuwe tekstverwerker

Bijlage 82 (aanvraagformulier voor medische beeldvorming) wordt nu geopend in de communicatiemodule. Meertalige gebruikers kunnen wisselen tussen de Nederlandstalige en Franstalige versie van deze bijlage via de knoppen onder de gekoppelde patiënt. Standaard wordt de bijlage geopend in de taal van de patiënt.

Diverse verbeteringen

 • Het toevoegen van een beeld uit het Klembord of uit Bestand aan de Historiek beelden van een patiënt verloopt nu steeds zonder problemen.
 • De inhoud van bepaalde e-mails kon niet getoond worden in de communicatiemodule. Dit is opgelost in deze versie.
 • Als een openstaand saldo gerelateerd is aan een ereloonnota wordt nu de datum van deze ereloonnota getoond bij dit saldo.
 • Een prijscode die gelinkt is aan een opmerking bij abutments wordt terug opgenomen in het bestek na ingave op de gebitskaart voor het bestek.
 • E-mails met een groot aantal ontvangers kunnen nu ook verzonden worden.