Nieuw in Baltes 3.0.18.3

Samenvatting

  • Deze versie bevat de wettelijke wijzigingen vanaf 1 augustus 2017 rond het attesteren van een opbeetplaat en het gebruik van bijlagen 59 en 59bis.

Tips van de helpdesk

  • Vóór het uitvoeren van een update, neemt u best een volledige back-up van uw Baltesprogramma.
  • Meer informatie over de nieuwste versie van Baltes vindt u zoals altijd terug in de rubriek Nieuwigheden van de Help (F1) van Baltes.

Nieuwe nomenclatuur voor het vervaardigen en plaatsen van een opbeetplaat

Voor het attesteren van het vervaardigen en plaatsen van een opbeetplaat moet vanaf 1 augustus 2017 het nieuwe nomenclatuurnummer 312491-312502 gebruikt worden.

U kan dit nomenclatuurnummer als volgt toevoegen aan de afrekening:

  1. Klik op de knop "Toevoegen" in de afrekening (F7).
  2. In de kolom Behandeling typt u "opbeetplaat" en drukt u op de ENTER-toets.

Deze behandeling mag één keer per 5 kalenderjaren bij de patiënt geattesteerd worden en vereist geen goedkeuring door de Technisch Tandheelkundige Raad (TTR). Het nieuwe ingevulde formulier bijlage 59bis hoeft niet opgestuurd te worden naar de mutualiteit. Het moet wel in de patiëntfiche bewaard worden. Hiermee wil men de terugbetaling aan de patiënt vlotter laten verlopen.

Bijlage 59 en bijlage 59bis

De vernieuwde versie van bijlage 59 werd samen met het nieuwe formulier bijlage 59bis toegevoegd aan Baltes. Beide formulieren zijn van toepassing vanaf 01/08/2017 en kan u terugvinden onder COMMUNICATIE > Bijlage mutualiteit.

Bijlage 59 moet nog steeds via de mutualiteit naar de TTR verstuurd worden ter goedkeuring. Het vervaardigen en plaatsen van o.a. maxillofaciale prothesen, distractoren en dilatators (317295-317306) mag slechts geattesteerd worden nadat deze goedkeuring ontvangen is.