Nieuw in Baltes 3.0.19

Samenvatting

 • Tarieven raadplegen met eTar is nu mogelijk
 • Het e-mailbeheer is gemoderniseerd en verbeterd
 • De nieuwe eForm "Aanvraag medische beeldvorming (bijlage 82)" kan aangemaakt en verstuurd worden vanuit Baltes
 • Verder zijn er nog 10 diverse verbeteringen aangebracht doorheen het programma

Tips van de helpdesk

 • Vóór het uitvoeren van een update, neemt u best een volledige back-up van uw Baltesprogramma.
 • Meer informatie over de nieuwste versie van Baltes vindt u zoals altijd terug in de rubriek Nieuwigheden van de Help (F1) van Baltes.

Tarieven raadplegen met eTar

In versie 3.0.18 was deze functionaliteit enkel beschikbaar voor een testgroep van tandartsen. Ondertussen is deze MyCareNet-dienst klaar bevonden voor een grotere groep van tandartsen waardoor eTar vanaf deze versie beschikbaar is voor alle Baltes-gebruikers.

Wat is eTar?

eTar is een MyCareNet-dienst die de tarieven van verstrekkingen kan raadplegen bij de mutualiteiten.

Met eTar kan u bijvoorbeeld nagaan of een patiënt in derde betaler mag afgerekend worden, in orde is met het mondzorgtraject of uitkeringsgerechtigd is voor een tandsteenreiniging.

Om met eTar te werken, hebt u een geldig eHealth certificaat nodig, het INSZ van de patiënt en internetverbinding.

Ik wil automatisch de tarieven raadplegen bij het verwerken

Bij gebruikers die de verzekerbaarheid opvragen bij het verwerken zullen nu ook automatisch de tarieven geraadpleegd worden. Als dit niet zo is, gaat u naar BALTES-knop > Instellingen > eHealth > MyCareNet en vinkt u "Verzekerbaarheid controleren bij verwerken afrekening" en “Tarieven controleren bij verwerken afrekening” aan.

BELANGRIJK: Op vraag van MyCareNet wordt de verzekerbaarheid niet meer opgevraagd bij het verwerken van behandelingen omdat deze info al beschikbaar is in het antwoord van de tariefraadpleging. Voor het criterium verzekerbaarheid van de telematicapremie is het dan ook belangrijk dat u "Verzekerbaarheid controleren bij openen patiënt" aanvinkt om automatisch de verzekerbaarheid op te halen bij het openen van een patiëntfiche.

U kan dit instellen per gebruiker.

Hoe gaat de tariefraadpleging in zijn werk?

Wanneer u op “Verwerken” klikt, zijn er 3 mogelijke antwoorden van eTar:

1.      Alle behandelingen werden aanvaard. Het bedrag dat de patiënt moet betalen voldoet aan de ontvangen tarieven.

De behandelingen worden meteen verwerkt.

Voorbeeld: Michaël is een nieuwe ortho-patiënt die vroeger in behandeling was bij een collega orthodontist. U wil bij hem een orthodontisch onderzoek (305550) attesteren, maar weet niet of dit in de voorbije 2 jaar al geattesteerd werd bij deze patiënt. Tijdens de tariefraadpleging wordt dit gecontroleerd bij de mutualiteit: als aan alle voorwaarden voldaan is, zal eTar deze behandeling aanvaarden en wordt deze meteen verwerkt door Baltes.

2.      Alle behandelingen werden aanvaard. De patiënt moet meer of minder betalen volgens de ontvangen tarieven.

De behandelingen worden nog niet verwerkt. Baltes informeert u over het gewijzigde bedrag dat de patiënt moet betalen.

Voorbeeld 1: U rekent een behandeling af in derde betaler, maar dit is niet toegestaan volgens de tariefraadpleging. Het bedrag dat de patiënt moet betalen zal verhoogd worden met het terugbetalingstarief.

Voorbeeld 2: U rekent bij patiënt Frederik een behandeling af in derde betaler. Volgens Baltes is Frederik niet in orde voor het mondzorgtraject (MZT), bijvoorbeeld omdat er voor hem vorig jaar geen behandelingen geattesteerd zijn in Baltes. Frederik is vorig jaar wel op controle geweest in een andere praktijk en is dus toch in orde voor het MZT (op voorwaarde dat het getuigschrift ontvangen werd door de mutualiteit). De tariefraadpleging zal aangeven dat Frederik recht heeft op een hoger terugbetalingstarief en dus minder REM-geld moet betalen.

a. U bent akkoord met de wijziging.

Klik nogmaals op “Verwerken”.

b. U wilt toch een ander bedrag aanrekenen aan de patiënt.

Voorbeeld: U wil bij patiënte Charlotte een ereloon aanrekenen dat tussen terugbetalings- en conventietarief ligt. In dit geval zal het ereloon door de tariefraadpleging bijgewerkt worden naar het conventietarief. Als u niet wilt dat het ereloon aangepast wordt, kan dit als volgt:

 1. Geef het gewenste bedrag op.
 2. Vink “Automatisch ophalen” uit.
 3. Klik nogmaals op “Verwerken”. De behandelingen zullen nu verwerkt worden zonder tariefraadpleging.

3.      Niet alle behandelingen werden aanvaard.

In de eTar kolom verschijnt een waarschuwingsicoon:

In de info-kolom ziet u per behandeling waarom de behandeling niet aanvaard werd. Ga hiervoor met uw muis naar deze kolom.

Voorbeeld 1: U wil een tandsteenreiniging attesteren bij patiënte Sara, maar bij Sara werd dit jaar al een reiniging uitgevoerd in een andere praktijk. Bij het verwerken zal eTar u hiervan op de hoogte brengen. In de referentie ziet u welk nomenclatuurnummer al werd geattesteerd en op welke datum. In onderstaand voorbeeld werd bij Sara al een reiniging uitgevoerd op 23/01/2017.

Voorbeeld 2: Jonas is een ortho-patiënt waarbij u al een orthodontisch mondonderzoek (305550) hebt geattesteerd, maar Jonas heeft het bijhorende getuigschrift nog niet binnengebracht bij de mutualiteit. U wil nu een ortho-analyse en opstellen van een behandelplan attesteren (305572). Bij het verwerken zal eTar u melden dat er niet voldaan is aan de voorafgaande voorwaarde. In dit geval is deze voorafgaande voorwaarde het attesteren van 305550. Volgens eTar is niet voldaan aan deze voorwaarde omdat de mutualiteit het bijhorende getuigschrift nog niet ontvangen heeft.

Bij de testgroep van tandartsen waarbij eTar in versie 3.0.18 van Baltes al geactiveerd werd, is gebleken dat eTar soms nog onterecht een behandeling weigert. Dit is telkens aangekaart bij de mutualiteit in kwestie en zou dus steeds minder mogen voorkomen. Mocht u toch nog een antwoord ontvangen van eTar dat volgens u onterecht is, dan neemt u best contact op met de mutualiteit van de patiënt.

a. U wil deze behandelingen toch afrekenen

Klik op de knop “Negeren en toch verwerken” in de infobalk die bovenaan het afrekenscherm verschijnt.

De behandelingen zullen verwerkt worden zonder tariefraadpleging.

b. U past de behandelingen aan om daarna opnieuw te verwerken

Bijvoorbeeld: het tandnummer dat vereist is bij de behandeling toevoegen of de behandeling vervangen door een behandeling zonder nomenclatuurcode.

Na het wijzigen klikt u weer op “Verwerken”. De tarieven zullen opnieuw geraadpleegd worden voor de gewijzigde behandelingen.

Meer info?

Op onze eTar infopagina vindt u uitgebreide info terug over het raadplegen van tarieven in Baltes.

Verbeterd e-mailbeheer

Het e-mailbeheer in Baltes is gemoderniseerd en uitgebreid met meerdere nieuwe functionaliteiten. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste verbeteringen.

E-mailbeheer in communicatiemodule

Net zoals het aanmaken van brieven en e-mails, is het e-mailbeheer nu ook beschikbaar in het communicatievenster. Zo kan u ongestoord behandelingen ingeven en verwerken terwijl dit venster blijft openstaan. U kan nog steeds het e-mailbeheer openen via COMMUNICATIE > E-mailbeheer en dit kan nu ook in het communicatievenster via START > E-mailbeheer.

Het e-mailbeheer is nu beschikbaar voor alle gebruikers zodat er gezocht kan worden door alle gearchiveerde e-mails. De toegang tot een bepaalde account kan nog steeds ingesteld worden per gebruiker (BALTES-knop > Instellingen > E-mail accounts).

Zoeken door alle e-mails

Bovenaan de e-maillijst kan u zoeken door alle e-mails in deze lijst. Er kan gezocht worden op afzender, datum of onderwerp. Ook de inhoud van e-mails die ontvangen of geopend zijn vanaf Baltes versie 3.0.19.0 wordt doorzocht.

Dankzij het menu ZOEKEN kan u zoeken in alle mappen waar u toegangsrechten voor hebt. In dit menu vindt u ook enkele handige filters.

Alle info per e-mail direct bij de hand

In de lijst met e-mails kan u nu ook ineens de categorie, de prioriteit en de eerste regel(s) van een e-mail zien. Er wordt ook getoond of er al 1 of meerdere patiënten gekoppeld zijn aan de e-mail.

De categorie kan u nu ook in het e-mailbeheer zelf wijzigen.

Toekennen van een patiëntkoppeling

Dit doet u via de knop Patiënt onder "Opslaan bij". Klik daarna op Archiveren om de e-mail te integreren in de patiëntfiche. Deze vindt u dan terug in de Historiek communicatie van de patiënt.

Alle e-mailaccounts in één overzicht

Als u Postvak IN (of Postvak UIT) selecteert, ziet u in één overzicht alle e-mails uit de inbox (outbox) van de voor u geconfigureerde e-mailaccounts. Als u toch enkel de e-mails van één account wenst te zien, klikt u op deze e-mailaccount onder Postvak IN of Postvak UIT.

Baltes toont u het aantal ongelezen ontvangen e-mails (totaal en per inbox). Ook het aantal e-mails dat nog niet verzonden is, ziet u naast Postvak UIT en iedere outbox.

En verder

 • U kan nu rechtstreeks een e-mail beantwoorden of doorsturen vanuit het e-mailbeheer. Klik hiervoor op de knoppen Beantwoorden, Allen beantwoorden of Doorsturen boven het onderwerp van de e-mail.
  • Tip 1: Wil u, voordat dit bericht verzonden wordt, een andere mail in uw inbox bekijken? Breng dit bericht dan onder in een andere tab via de knop Pop-out om het daar verder te bewerken.
  • Tip 2: Ook hier kan u bijlages (bv een andere e-mail uit het e-mailbeheer) toevoegen via drag & drop.
 • U kan groeperen en sorteren op verschillende kolommen

Nieuwe eForm "Aanvraag medische beeldvorming (bijlage 82)"

 Opmerking: momenteel is het nog aangeraden om steeds ook de eForm af te drukken en gehandtekend mee te geven aan de patiënt. 

De aanvraag voor medische beeldvorming (bijlage 82) kan u nu ook op beveiligde en elektronische wijze versturen naar een ziekenhuis. De ontvanger ontvangt dit formulier met eventuele bijlages als een bericht in zijn/haar eHealthbox. Het ontvangen en versturen van ehealthBox berichten wordt voor u als tandarts ook mogelijk in een volgende versie van Baltes en is één van de criteria voor de telematicapremie 2017.

Wat heb ik nodig om de eForm te kunnen versturen?

 • Een persoonlijk en geldig eHealth certificaat dat geconfigureerd is in Baltes.

 • Een abonnement op Hector. Hector moet ook geïnstalleerd zijn bij u in de praktijk.

 • Het INSZ van de patiënt moet gekend zijn in Baltes om de eForm te kunnen laden.

De eForm is enkel beschikbaar als aan deze 3 punten voldaan is.

De eForm "Aanvraag medische beeldvorming (bijlage 82)" laden

U kan deze eForm terugvinden onder COMMUNICATIE > Bijlage mutualiteit > Bijlage 82 eForm. Als u een meertalige gebruiker bent (BALTES-knop > Instellingen > Algemeen), volgt de eForm de taal van de patiënt voor Nederlandstalige en Franstalige patiënten.

Ook via het communicatievenster kan u deze eForm terugvinden. Klik op Nieuwe communicatie en selecteer dan de tab eForms.

Momenteel is de lijst van eForms beperkt tot deze bijlage 82, maar op termijn zullen hier meer eForms beschikbaar worden. Mogelijke voorbeelden zijn wachtdienstverslagen, verzekeringsformulieren en doorverwijzingen.

Invullen van de eForm

In de eForm worden automatisch de gegevens van de actieve behandelaar en patiënt ingevuld.

U kan de bestemmeling in de eForm zelf selecteren. Begin te typen in dit veld om te zoeken in de lijst van eHealth contacten:

Ook het toevoegen van 1 of meerdere bijlages tot een totaal van 9 MB is mogelijk. Dit kan op dezelfde manier als het toevoegen van een bijlage aan een e-mail.

Verzenden van de eForm

Na het kiezen van een bestemmeling en het invullen van alle verplichte velden, kan u de eForm verzenden. U hebt de mogelijkheid om de eForm ook ineens af te drukken om dan mee te geven met de patiënt.

Na het verzenden van de eForm, wordt deze bewaard in de patiëntfiche onder Historiek communicatie.

Diverse verbeteringen

 • Afdrukken en exporteren van patiëntgegevens in het opzoekvenster (F3) is nu enkel mogelijk als u ingelogd bent als hoofdbehandelaar.
 • Technische verbetering: upgrade van Baltes naar .NET 4.5.2. De vorige versie van .NET wordt niet meer ondersteund door Microsoft. Met deze update zorgen we ervoor dat Baltes mee evolueert met de actuele technische evoluties.
 • Tariefraadpleging via eTar is niet mogelijk als het INSZ of RIZIV-nr. van de behandelaar ontbreekt. In dit geval zal Baltes geen tariefraadpleging uitvoeren en wordt u hierover geïnformeerd.
 • Het manueel toevoegen van een lijn aan de historiek behandelingen kan terug zonder problemen.
 • E-mails met een bepaald type ontvanger konden niet in Baltes geïmporteerd worden. Dat is nu wel mogelijk.
 • Het nog te attesteren bedrag bij een patiënt wordt nu steeds correct bijgewerkt als het ereloon gewijzigd wordt na een tariefraadpleging.
 • Bij het aanmaken van een nieuwe gebruiker wordt de online agenda ID niet meer overgenomen van de hoofdgebruiker.
 • Er verschijnt geen foutmelding meer bij het leggen van een familieband.
 • De toegangsrechten tot een e-mailaccount worden nu steeds correct opgeslagen in de instellingen.
 • Een tekstbestand importeren in de tekstverwerker is nu ook mogelijk via de knop "Importeren" in het lintmenu bij een model.