Nieuw in Baltes 3.0.20

Samenvatting

Deze versie bevat de wettelijke wijzigingen vanaf 1 september 2017

 • Bij het plaatsen van een prothese wordt bijlage 56 vervangen door het attesteren van pseudocodes.
 • Bij verstrekkingen die onder de groep Prothese of Parodontologie vallen, kunnen er geen supplementen  'Nacht' en 'Weekend' meer aangerekend worden.

Tips van de helpdesk

 • Vóór het uitvoeren van een update, neemt u best een volledige back-up van uw Baltesprogramma.
 • Meer informatie over de nieuwste versie van Baltes vindt u zoals altijd terug in de rubriek Nieuwigheden van de Help (F1) van Baltes.

Bijlage 56 wordt vervangen door het attesteren van pseudocodes

Vanaf 01/09/2017 moet bijlage 56 niet meer opgesteld worden bij het plaatsen van een prothese, ook als de voorbereidende fasen nog voor 01/09/2017 uitgevoerd werden. De data van de bijhorende fasen moeten wel nog steeds doorgegeven worden aan de mutualiteit, maar dit gebeurt dan aan de hand van pseudocodes.

Attesteren van het plaatsen van een prothese

Volgende nieuwe pseudocodes worden gebruikt voor de voorbereidende fasen:

 • 389675 voor de standaardafdruk
 • 389690 voor de individuele afdruk
 • 389712 voor de beetregistratie
 • 389734 voor de pasfase

Het nomenclatuurnummer van de prothese wordt geattesteerd op datum van de plaatsing van de prothese. Verder moet het vervaardigen van de prothese nog steeds in minimum 4 fasen en op 3 verschillende data uitgevoerd zijn.

Om deze pseudocodes samen met het nomenclatuurnummer voor de prothese aan de afrekening toe te voegen, gaat u als volgt te werk:

 1. Geef in de gebitskaart de voorbereidende fasen in via Prothese > Voorbereiding op de datum waarop de fase uitgevoerd werd.
 2. Geef in de gebitskaart het plaatsen van de prothese in via Prothese > Plaatsen > Prothesetand.

Als de patiënt uitkeringsgerechtigd is, wordt het nomenclatuurnummer van de bijhorende prothese naar de afrekening gestuurd. Ook de pseudocodes van de voorbereidende fasen die u ingegeven hebt via de gebitskaart worden met de bijhorende datum aan de afrekening toegevoegd. Hierbij geldt wel de voorwaarde dat de fasen in de juiste chronologie ingegeven werden in de gebitskaart.

Als u zowel een prothese in de onder- als in de bovenkaak attesteert waarbij de voorbereidende fasen gelijktijdig werden uitgevoerd, volstaat het om de pseudocodes éénmaal te attesteren. Baltes zorgt ervoor dat de pseudocodes in dit geval slechts éénmaal in de afrekening komen.

Voor uw gemak raden we aan om steeds de voorbereidende fasen in te geven via de gebitskaart. Mocht dit niet gebeurd zijn, kan u de pseudocodes ook manueel toevoegen aan de afrekening via de knop “Toevoegen”.

Patiënt is overleden tijdens het vervaardigen van de prothese

Als de patiënt overlijdt tijdens het vervaardigen van de prothese, moeten andere pseudocodes gebruikt worden.

 • 389756 voor de standaardafdruk
 • 389771 voor de individuele afdruk
 • 389793 voor de beetregistratie
 • 389815 voor de pasfase
 • 389830 in geval van overlijden van de patiënt na de pas, maar voor de plaatsing en controle
  • Deze pseudocode moet geattesteerd worden met de datum van de pasfase

Het nomenclatuurnummer van de prothese wordt geattesteerd op datum van de laatst doorlopen fase.

In dit geval gaat u als volgt te werk:

 1. Geef in de gebitskaart alle voorbereidende fasen in die u doorlopen hebt. Ook dit doet u telkens op datum van uitvoering.
 2. Geef in de gebitskaart de prothese in die bij de patiënt geplaatst zou worden via Prothese > Plaatsen > Prothesetand.
 3. Afhankelijk van welke fasen al doorlopen werden, vinkt u in het venster “Afrekenen van een prothese” één van volgende opties aan bij “Patiënt is overleden”. Deze opties zijn enkel beschikbaar als de patiënt uitkeringsgerechtigd is.
  1. voor of tijdens ‘Pas’ fase
  2. na ‘Pas’ fase

Het nomenclatuurnummer van de bijhorende prothese zal naar de afrekening gestuurd worden als de patiënt uitkeringsgerechtigd was. Baltes zal ook volgende pseudocodes toevoegen:

 • De pseudocodes van alle voorbereidende fasen die ingegeven werden via de gebitskaart.
 • Als de optie “na ‘Pas’ fase” gekozen werd, zullen ook de pseudocode van de pasfase en de pseudocode in geval van overlijden aan de afrekening toegevoegd worden.

In dit geval zal maar een percentage van het terugbetalingstarief terugbetaald worden:

 • 25 % indien de standaardafdrukken en de individuele afdrukken reeds genomen werden en de beetwallen gerealiseerd
 • 50 % indien bovendien de beetrelatiebepaling geschiedde en de prothese in pas is
 • 75 % na de pas, maar voor de plaatsing en controle.

Supplementen

Vanaf 01/09/2017 kunnen er geen supplementen 'Nacht' en 'Weekend' meer aangerekend worden voor verstrekkingen die onder de klasse Prothese of Parodontologie vallen.