Nieuw in Baltes 3.0.21.0

Samenvatting

 • eHealthbox is geïntegreerd in Baltes. Met deze versie hebt u dan ook alle middelen in handen om in aanmerking te komen voor de telematicapremie 2017.
 • De telematicapremie assistent begeleidt u bij het behalen van de telematicapremie 2017.
 • Verder werden er nog 6 diverse verbeteringen aangebracht doorheen het programma.

Tips van de helpdesk

 • Vóór het uitvoeren van een update, neemt u best een volledige back-up van uw Baltesprogramma.
 • Meer informatie over de nieuwste versie van Baltes vindt u zoals altijd terug in de rubriek Nieuwigheden van de Help (F1) van Baltes.

eHealthbox

Wat is eHealthbox?

De eHealthbox is een beveiligde elektronische brievenbus die door de overheid wordt aangeboden aan alle zorgverstrekkers met een eHealth certificaat. Via uw eHealthbox kan u eHealthberichten versturen naar en ontvangen van collega’s.

eHealthbox werd geïntegreerd in het e-mailbeheer van Baltes, zodat het versturen en ontvangen van eHealthberichten heel gelijkaardig verloopt aan het versturen en ontvangen van e-mails.

Wat heb ik nodig om met eHealthbox van start te gaan in Baltes?

Als aan deze 3 voorwaarden voldaan is, wordt uw eHealthbox automatisch geconfigureerd in Baltes tijdens de update.

Waar kan ik mijn eHealthbox raadplegen?

Het e-mailbeheer in Baltes is uitgebreid met de eHealthbox functionaliteit en heeft de naam Berichtencentrum gekregen. Dit vindt u terug onder COMMUNICATIE > Berichtencentrum.

In dit berichtencentrum vindt u alle eHealthbox en e-mailaccounts terug die voor uw gebruiker geconfigureerd zijn.

Bij het openen van het berichtencentrum worden uw e-mails en eHealthberichten automatisch opgehaald. U kan deze daarna ook nog ophalen via de knop Verzenden/ontvangen.

Om enkel de berichten in een eHealthbox te bekijken, klikt u op deze eHealthbox account onder Postvak IN.

Hoe voeg ik een bericht toe aan de patiëntfiche?

Dit doet u via de knop Patiënt onder "Opslaan bij". Klik daarna op Archiveren om het bericht te integreren in de patiëntfiche. U vindt dit bericht dan terug in de Historiek communicatie (F11) van de patiënt.

Bij een eHealthbericht kan ook het INSZ van de patiënt meegegeven worden. Als dit INSZ gekend is in Baltes, wordt het bericht automatisch aan de bijhorende patiënt gekoppeld. U hoeft dan enkel nog op de knop Archiveren te klikken om het bericht toe te voegen aan de patiëntfiche.

Hoe verstuur ik een eHealthbericht?

Tip: een eHealthbericht kan u enkel naar een eHealthcontact sturen (gebaseerd op de naam en RIZIV-nummer van de arts), niet naar een e-mailadres. In stap 3 ziet u hoe u een eHealthcontact selecteert.

 1. Klik op Nieuwe communicatie onder COMMUNCATIE
 2. Selecteer Lege e-mail/eHealthbericht of kies een model
  1. Meer info over modellen
 3. Zoek op naam van de arts naar wie u wil versturen en klik op het bijhorende zoekresultaat om deze persoon toe te voegen aan de bestemmelingen van uw bericht.
  De eHealthcontacten die u in Baltes kan terugvinden zijn minstens alle zorgverstrekkers die geabonneerd zijn op een applicatie die eHealthberichten kan versturen en ontvangen, zoals bv Hector.
 4. Na het opstellen van uw bericht, klikt u op Verzenden.

Tip: Wanneer u een eHealthbericht opstelt, wordt dit bericht standaard gekoppeld aan de actieve patiënt. Het verzonden bericht zal dan ook in de patiëntfiche bewaard worden. Als u dit bericht niet wil koppelen aan een patiënt selecteert u Praktijk bij Opslaan bij.

Telematicapremie assistent

Hoe helpt Baltes mij bij het behalen van de telematicapremie 2017?

De criteria voor de telematicapremie van 2017 zijn heel wat uitgebreider dan de criteria voor 2016. Om u te begeleiden bij het behalen van deze premie kan u vanaf deze versie van Baltes rekenen op de telematicapremie assistent.

Belangrijk: voor het criterium rond elektronisch voorschrijven heeft Baltes niet altijd toegang tot alle benodigde gegevens om met zekerheid te bepalen of u aan dit criterium voldoet.

2 concrete voorbeelden:

 1. U hebt klassieke (papieren) voorschriften geschreven die niet ingegeven werden in het programma.
 2. U werkt in 2 praktijken en maakt in beide praktijken elektronische voorschriften. Baltes heeft in dit geval geen zicht op het aantal elektronische voorschriften dat in de andere praktijk verstuurd werd.

Zorg er dus voor dat u zoveel mogelijk op elektronische wijze voorschrijft. Dit is de beste werkwijze om in aanmerking te komen voor dit criterium.

Ik ben een behandelaar

De telematicapremie assistent controleert op basis van de beschikbare gegevens in Baltes aan welke criteria u wel of (nog) niet voldoet. U wordt hierover geïnformeerd via de gele infobalk die onder het lintmenu verschijnt:

 

Ik ben geen behandelaar

Gebruikers die geen behandelaar zijn (bv een tandartsassistent) krijgen deze infobalk te zien voor de geselecteerde behandelaar in het zijpaneel van Baltes:

Een overzicht van alle criteria

Via de infobalk kan u een overzicht opvragen waarin er per criterium een status getoond wordt. Klik hiervoor op de knop Toon overzicht. Bij criteria met een oranje markering is uw aandacht vereist:

In dit overzicht kan u verder ook nagaan of u via Baltes in aanmerking komt voor de premie van 2016:

De premie van 2016 kan u nog tot 31 oktober 2017 aanvragen via de website van het RIZIV.

Ik wens niet verder begeleid te worden bij het behalen van de telematicapremie 2017

U kan de telematica assistent definitief verbergen per behandelaar door het uitvinken van het vakje Toon de telematica assistent in Baltes onderaan het overzichtsvenster.

U kan dit overzicht wel nog steeds opvragen via PRAKTIJKBEHEER > Gebruikers. Selecteer hiervoor een behandelaar en klik links onderaan op de knop Overzicht telematicapremie.

Dit gebruikersoverzicht kan nu ook opgevraagd worden als er meerdere gebruikers ingelogd zijn.

Diverse verbeteringen

 • Na selecteren van meerdere e-mails in het e-mailbeheer om deze daarna te verwijderen, worden nu alle geselecteerde e-mails verwijderd.
 • Er wordt geen foutmelding meer gegeven bij het koppelen van een patiënt aan een e-mail zonder inhoud.
 • Een filterdocument kan nu ook verstuurd worden naar een lijst van contacten op basis van een zelf gedefinieerd filtercriterium.
 • Bij het opstellen van een e-mail kunnen de toegevoegde bijlages terug verwijderd worden met de delete-toets.
 • Het raadplegen van tarieven voor een patiënt waar geen INSZ, maar wel een mutualiteit en inschrijvingsnummer voor gekend zijn, lukt nu voor alle mutualiteiten.
 • Baltes hoeft niet meer herstart te worden na het configureren van een nieuw of vernieuwd eHealth-certificaat om een eerste keer een elektronisch voorschrift aan te maken.