Nieuwigheden in CareConnect Dentist 3.0.27.0

Samenvatting

 Controleer of uw Windows-versie voldoende up-to-date is voordat u deze update uitvoert. Klik hier voor meer info.

 • Baltes kreeg de nieuwe naam "CareConnect Dentist"
 • Informeer uw patiënt optimaal over de terugbetaling van behandelingen via Status terugbetaling
 • Met Diverse behandelingen kan u nu eender welke behandeling ingeven via de gebitskaart
 • Bijgewerkte criteria voor 2018 in de telematica assistent
 • Configureer in één klik het afsprakenkaartjesmodel voor de nieuwe thermische printer in ons gamma
 • Automatisch bijhouden van de behandelplanning op de gebitskaart bij ingave van een mondonderzoek
 • eHealthbox is nu nog krachtiger, met onder andere verbeteringen voor communicatie met ziekenhuizen
 • Betere weergave van bijlages aan een bericht
 • Intelligent herberekenen van de erelonen bij aanpassen van het totaalbedrag in de afrekening
 • CareConnect Dentist houdt rekening met de beperking op terugbetaling bij het ingeven van een amalgaamvulling
 • 24 diverse verbeteringen doorheen het programma
 • 3 belangrijke technische evoluties en verbeteringen

Tips van de helpdesk

 • Vóór het uitvoeren van een update, neemt u best een volledige back-up van uw CareConnect Dentist programma.
 • Meer informatie over de nieuwste versie van CareConnect Dentist vindt u zoals altijd terug in de rubriek Nieuwigheden van de Help (F1) van CareConnect Dentist.

Baltes wordt CareConnect Dentist

Waarom CareConnect Dentist?

Met deze nieuwste versie kreeg uw software de nieuwe naam “CareConnect Dentist”, een bewuste keuze die kadert in de vernieuwde visie en waarden van Corilus. Met Corilus willen we namelijk zoveel mogelijk bijdragen aan de stijgende trend om meer en beter te gaan samenwerken tussen alle zorgactoren. Dit met als doel om de patiënt een vlotte medische beleving te bieden. We doen dit onder het motto “Connecting Care”, wat nog eens benadrukt wordt in de uniforme naam “CareConnect” die binnen al onze software-oplossingen zal gebruikt worden. Uiteraard blijft elke software helemaal afgestemd op de specifieke noden van een bepaalde beroepsgroep. Voor u als tandarts wordt dit daarom CareConnect Dentist!

Voor u als tandarts betekent dit o.a. dat we blijven inzetten op een gebruiksvriendelijke integratie van de eHealth-diensten die zinvol zijn voor u en de patiënt. Daarnaast willen we ook nauwer gaan samenwerken met de andere afdelingen binnen Corilus die raakvlakken hebben met de dentale sector (bv huisartsen die nu al elektronisch attesteren via eAttest, kinesisten die een online agenda gebruiken, enzoverder). Zo kunnen we deze unieke troef nog beter uitspelen en uw software sneller en efficiënter verbeteren.

Meer weten over onze vernieuwde missie? Lees dan zeker even onze blog hierover.

Wat verandert er in mijn programma?

CareConnect Dentist zal nog altijd vertrouwd aanvoelen, maar op heel wat plaatsen zal u merken dat "Baltes" vervangen werd. Enkele voorbeelden:

 • De snelkoppelingen op uw bureaublad worden tijdens de update hernoemd. Opgelet, hierdoor kan het zijn dat de snelkoppeling verplaatst werd op uw bureaublad.
 • Het loginscherm werd bijgewerkt
 • De BALTES-knop is nu de START-knop
 • De technische tool BaltesAdmin werd hernoemd naar CareConnectAdmin
 • De link naar onze gebruikers website www.mijnbaltes.be werd aangepast naar CareConnect Club

Status terugbetaling

Is het voor u soms niet duidelijk of u patiënt recht heeft op terugbetaling? CareConnect Dentist biedt hier een duidelijk antwoord via het “Status terugbetaling” scherm, waar alle veelvoorkomende tijdsgebonden behandelingen opgenomen worden in 1 handig overzicht.

Om dit scherm te openen, klikt u op de knop "Status terugbetaling" onder PATIËNTDOSSIER > Planning en behandeling:

Hoe draagt dit scherm bij tot een vlotte zorgbeleving voor mijn patiënt?

 • U kan uw patiënt beter informeren over zijn/haar terugbetaling op basis van de gegevens die gekend zijn in uw programma en bij de mutualiteit.
  Voorbeeld: bij een nieuwe patiënt in uw praktijk werd in hetzelfde jaar al een reiniging geattesteerd bij een collega, waardoor er geen terugbetaling meer is voor deze behandeling. De geïntegreerde eTar-functionaliteit brengt u hiervan op de hoogte.
 • De info die u verkrijgt via dit scherm kan een dubbele of extra radiografie vermijden.
  Voorbeeld: bij een nieuwe patiënt in uw praktijk werd 2 maanden geleden al een pano genomen bij een collega. Via eTar komt u te weten dat er al een pano genomen werd op een vroegere datum, wat u de mogelijkheid biedt om de pano op te vragen bij de collega die de patiënt behandelde.

Welke behandelingen vind ik hier terug?

Het overzicht wordt samengesteld op basis van de leeftijd van de patiënt. Zo worden prothese behandelingen enkel getoond bij patiënten vanaf 50 jaar en zal het semestrieel mondonderzoek enkel getoond worden bij kinderen.

Wat betekent de info in de "CareConnect" en "eTar" kolom?

 • CareConnect: Deze kolom toont of de patiënt uitkeringsgerechtigd is volgens de gegevens die gekend zijn in CareConnect. Hier wordt zowel rekening gehouden met behandelingen die in CareConnect geattesteerd zijn als met de info over reeds uitgevoerde behandelingen die via eTar bekomen werd.
 • eTar: Na klikken op "eTar raadplegen" toont deze kolom of de patiënt uitkeringsgerechtigd is volgens de gegevens die gekend zijn bij de mutualiteit. Hou er rekening mee dat de mutualiteit zich enkel kan baseren op getuigschriften die al werden binnengebracht.

Waarom wordt de tariefraadpleging niet automatisch uitgevoerd?

Telkens wanneer u een tariefraadpleging uitvoert, wordt dit geregistreerd bij MyCarenet. Zo hebben de mutualiteiten en het RIZIV de nodige info om gericht te detecteren als de tariefraadpleging misbruikt zou worden, bijvoorbeeld om te weten welke behandelingen terugbetaald zijn en om deze dan te attesteren zonder ze uit te voeren. Als CareConnect de tariefraadpleging automatisch zou uitvoeren voor alle behandelingen, is het een stuk moeilijker om het onderscheid te maken tussen tandartsen die de tariefraadpleging met de beste bedoelingen gebruiken en diegene die dit misbruiken. Daarom is het niet toegelaten om de tarieven automatisch op te vragen en moet u eerst nog even op "eTar raadplegen" klikken.

Diverse behandelingen

Met CareConnect Dentist bepaalt u zelf welke behandelingen u, bovenop de standaard aanwezige behandelingen, via de gebitskaart kan ingeven. Met de nieuwe functionaliteit “Diverse behandelingen”, maakt u vlot een favorietenlijst van specifieke behandelingen voor uw praktijk (bv bleaching). Bij gebruik wordt dit meteen in de historiek van behandelingen geregistreerd en komt de bijhorende prijscode in de afrekening te staan. Zo ondersteunt CareConnect u nog beter in het bijhouden van een correcte en volledige patiëntfiche

Waar vind ik diverse behandelingen terug?

Zowel bij het ingeven van een behandeling als bij het opmaken van een planning of bestek, vindt u de knop Diverse terug in het paneel Overige:

Hoe beheer ik de behandelcodes onder Diverse behandelingen?

 • Stel een favorietenlijst op voor uw praktijk: als u nog geen favorieten hebt gekozen, zal de lijst met alle behandelcodes getoond worden bij het openen van Diverse behandelingen. Om een behandeling toe te voegen als favoriet, klikt u op het sterretje voor de behandeling:
 • Supervisors kunnen ook een nieuwe code toevoegen (via de gele balk bovenaan de lijst met alle behandelingen) of een bestaande code aanpassen:
 • Iedere gebruiker kan daarnaast voor zichzelf kiezen hoe dit scherm mag weergegeven worden. Klik hier voor meer info over hoe u de weergave kan bepalen en bewaren per gebruiker.

Hoe gaat het in zijn werk?

Ingave van de behandeling

 • U selecteert de gewenste behandelingen en kan eventueel één of meerdere opmerkingen toevoegen. Als de opmerkingen tandgerelateerd zijn, kan u telkens een tandnummer opgeven:
 • De behandelingen worden automatisch onder de bijhorende groep geregistreerd in de historiek van behandelingen.
 • De bijhorende behandelcodes komen in de afrekening te staan.

Planning

 • De ingave van een geplande behandeling verloopt via dezelfde werkwijze.
 • Na ingave komt deze behandeling onder de historiek van de planning te staan.
 • Als u deze behandeling definitief ingeeft, worden de opmerkingen die u bij de planning hebt opgegeven automatisch overgenomen.

Bestek

 • U selecteert de gewenste behandeling en kan, indien van toepassing, één of meerdere tanden aanduiden:
 • Na ingave vindt u deze behandeling(en) terug in de lijst van behandelingen voor het opmaken van een bestek (PATIËNTDOSSIER > Bestek maken).

Bijgewerkte telematica assistent

Sinds de vorige update (Baltes versie 3.0.26.0, mei 2018) werden aangepaste criteria voor de telematicapremie van 2018 gecommuniceerd door het RIZIV in juli 2018. De telematica assistent werd hiervoor ook aangepast, zodat voor 2018 rekening wordt gehouden met deze bijgewerkte criteria. De 3 voornaamste wijzigingen zijn:

 1. In het totaal moet u 4 criteria behalen, 3 verplichte (verzekerbaarheid, tariefraadpleging, elektronisch voorschrijven) en 1 optioneel criterium (bv. eHealthbox).
 2. Het opvragen van het medicatieschema behoort jammer genoeg niet meer tot de criteria voor 2018.
 3. Voor het eHealthbox criterium moet u in 6 verschillende kalendermaanden minstens één eHealthbox bericht ontvangen. Als u nog nooit een telematicapremie behaald heeft, volstaat het om één keer in 2018 een eHealthbox bericht te ontvangen.

Jammer genoeg is er nog steeds geen zekerheid over de definitieve criteria van 2018. Die is er pas nadat deze criteria in de wettekst gepubliceerd zijn en dat is bij het uitsturen van deze update (oktober 2018) nog niet het geval. De kans bestaat dus dat deze criteria nog versoepeld worden. We hopen dat er snel duidelijkheid komt over de criteria van 2018, alsook voor de komende jaren, maar in afwachting geven we alvast volgende 3 tips mee:

 1. Zorg dat u maandelijks gebruik maakt van alle aanwezige eHealth-diensten in CareConnect
 2. Schrijf geneesmiddelen steeds op elektronische wijze voor
 3. Installeer steeds tijdig de meest recente CareConnect-versie

Als we nieuwe info ontvangen over de telematicapremie criteria, kan u dit steeds terugvinden op onze infopagina over eHealth .

Afsprakenkaartjes

Sinds kort kunnen we u een nieuw type printer voor afsprakenkaartjes aanbieden. Deze printer is een thermische printer, waardoor u geen verbruikskosten aan inktpatronen heeft. Daarnaast hebben we de configuratie in CareConnect Dentist heel eenvoudig gemaakt: het volstaat om de printer in te stellen als printer voor afsprakenkaartjes (START > Instellingen > Type), waarna u aanvinkt dat u het vaste CareConnect afsprakenkaartjesmodel wenst te gebruiken (START > Instellingen > Agenda > Afsprakenkaartje):

Klik hier voor meer info over deze printer en de bijhorende afsprakenkaartjes.

Een 2e verbetering rond de afsprakenkaartjes is dat u nu tot 10 afspraken per patiënt kan afdrukken als u met een eigen afsprakenkaartjesmodel werkt. Als u het vaste CareConnect afsprakenkaartjesmodel gebruikt, kan u tot 13 afspraken op één kaartje afdrukken.

Mondonderzoek: automatisch bewaren van de behandelplanning

Eén van de voorwaarden voor het attesteren van het mondonderzoek (371615, 371571 en 301593) is dat u het voorgestelde behandelplan tijdens dit mondonderzoek bijhoudt in het dossier van de patiënt. Als u de geplande behandelingen ingeeft via de gebitskaart (PATIËNTDOSSIER > Gebitskaart > Planning), brengt CareConnect dit in orde voor u. Bij ingave van het mondonderzoek, wordt namelijk automatisch een kopie van de gebitskaart bewaard onder Historiek beelden bij de patiënt. Zo kan u steeds terugvinden welke behandelingen bij de patiënt gepland waren op datum van het mondonderzoek:

 

Communicatie via eHealthbox

In Baltes kon u al genieten van de voordelen van een volledig geïntegreerde eHealthbox in uw programma. Ook met CareConnect Dentist blijven we inzetten op een volledige en gebruiksvriendelijke integratie van de verschillende eHealth-diensten, waaronder eHealthbox. Op basis van jullie feedback hebben we volgende verbeteringen aangebracht:

Vlot communiceren via eHealthbox met ziekenhuizen

Wat als ik een bericht ontvang van een ziekenhuis?

De meeste ziekenhuizen versturen hun eHealthbox berichten via een bepaald protocol (bv. Medidoc, HealthOne, enz.). Zo'n protocol kan handig zijn om op een gestructureerde manier laboverslagen met bv. bloedwaarden te versturen, maar biedt geen meerwaarde binnen de communicatie die u momenteel als tandarts voert met ziekenhuizen. Daarnaast zorgt dit protocol ervoor dat u het bericht ontvangt met bijvoorbeeld een ".rep", ".ima" of ".dat" bestand in bijlage. Om ervoor te zorgen dat u zo'n bericht toch zonder omwegen kan bekijken, toont CareConnect Dentist u nu automatisch de relevante inhoud van het bericht. U hoeft de bijlage dus niet meer via een aparte tekstverwerker (bv kladblok) te openen om de inhoud van het bericht te lezen, CareConnect doet deze stap voor u.

Wat als ik een bericht verstuur naar een ziekenhuis?

Als u een bericht verstuurt naar een ziekenhuis, zal CareConnect dit bericht automatisch voor u omvormen naar een PDF-bestand. In tegenstelling tot het HTML-formaat dat standaard gebruikt wordt bij eHealthbox berichten, zullen de meeste ziekenhuizen die met een modern softwarepakket werken deze berichten kunnen uitlezen. Mocht dit niet het geval zijn, bieden we ook de mogelijkheid om te versturen via het Medidoc protocol. Dit kan via de "Medidoc report" eForm, maar is heel wat beperkter in mogelijkheden (gebruik van opmaak, toevoegen van bijlages, werken met modellen...).

Verbeteringen eForms

Even herhalen: hoe verstuur ik ook alweer een eForm?

 • Om een eForm te versturen, klikt u onder COMMUNICATIE op Nieuwe communicatie, waarna u het eForm icoontje aanklikt:
   
 • Waar mogelijk wordt de eForm automatisch ingevuld. Nadat u de eForm verder heeft aangevuld, hoeft u enkel nog op Verzenden te klikken.
 • Tip: voor de "Aanvraag medische beeldvorming (bijlage 82)" eForm adviseren we om deze ook af te drukken en ondertekend mee te geven aan de patiënt. Gebruik hiervoor de knop Verzenden en afdrukken.

Wat als de lijst met eForms niet geladen kan worden?

U zal een melding zien met de reden waarom CareConnect de eForms niet kan laden:

2 nieuwe eForms werden voor u toegevoegd

 1. Algemene verwijsbrief: deze eForm kan u gebruiken om uw patiënt door te verwijzen naar een collega. Als u liever zelf de opmaak en de structuur van uw verwijsbrief kiest, raden we aan om met modellen te werken.
 2. Medidoc report: deze eForm kan u gebruiken om via eHealthbox te communiceren met een ziekenhuis als u de vraag krijgt om via het Medidoc protocol te versturen.

Het eHealth adresboek

Het adresboek met eHealth contacten in CareConnect wordt continu uitgebreid, met de bedoeling om op termijn zo goed als alle artsen op te nemen in dit adresboek, ook de artsen die nog geen eHealth certificaat hebben. Om een duidelijk onderscheid te maken tussen artsen met en zonder een geldig eHealth certificaat, wordt nu volgend icoon getoond bij artsen die (nog) geen geldig eHealth certificaat hebben:  .

Zolang deze artsen geen geldig eHealth certificaat hebben, kunnen zij geen eHealthbox berichten ontvangen en kan u dit contact niet toevoegen aan de bestemmelingen van een bericht. Opgelet, als de arts wel een geldig eHealth certificaat heeft, biedt dit nog geen garantie dat de berichten in zijn/haar eHealthbox gelezen worden. Hiervoor informeert u best eerst even bij de arts zelf.

Voorbeeldweergave van bijlages aan een bericht

 • Zo goed als alle bijlages aan e-mails en eHealthbox berichten die tekst bevatten als inhoud (bv. PDF, Word-documenten, enz.) kan u nu met één klik bekijken in CareConnect:
 • De bijlage openen in een ander programma dan CareConnect is nog steeds mogelijk via een dubbelklik op de bijlage.
 • In een toekomstige versie van CareConnect willen we dit graag uitbreiden zodat u ook nog andere types van bijlages (bv. radiografiebeelden) kan bekijken in voorbeeldweergave. Zijn er specifieke bestandsformaten die hier volgens u zeker niet mogen ontbreken? Laat het ons dan gerust weten via een Helpdesk ticket!

Intelligent herberekenen van erelonen in de afrekening

Als u vroeger het totaalbedrag voor de behandelingen in de afrekening wijzigde, kon dat er bijvoorbeeld voor zorgen dat één van de erelonen bij een behandeling verlaagd werd tot onder het terugbetalingstarief, wat niet toegelaten is. Met CareConnect Dentist wordt deze situatie vermeden, want de erelonen worden op een intelligente manier herberekend:

 • Een ereloon zal niet verder verlaagd worden dan het terugbetalingstarief
 • Als u een behandeling in derde betaler attesteert, zal het ereloon van die behandeling niet verder verhoogd worden dan het conventietarief

Beperking op de terugbetaling van amalgaamvullingen

In het kader van het Europees verbod op amalgaamvullingen dat van toepassing is sinds 1 juli 2018, werd de reglementering rond terugbetaling van deze vullingen bijgewerkt. Er is niet langer terugbetaling voor tandheelkundige vullingen met amalgaam in volgende gevallen:

 • Op melktanden of bij tandheelkundige behandelingen bij kinderen onder de 15 jaar, tenzij hiervoor een specifieke medische reden werd vastgesteld die u registreert in de patiëntfiche.
 • Bij zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven. Hier zijn geen uitzonderingen voorzien.

CareConnect helpt u bij het correct toepassen van deze nieuwe reglementering:

 • Als u een amalgaamvulling ingeeft op een melktand of bij een patiënt onder de 15 jaar, wordt u gevraagd of er een medische reden hiervoor is. Als u geen medische reden opgeeft, wordt de behandeling buiten nomenclatuur afgerekend. Als u wel een medische reden opgeeft, wordt de nomenclatuurcode naar de afrekening gestuurd. De medische reden wordt dan weggeschreven naar de historiek van de behandelingen.
 • Bij vrouwen van 15 tem 55 jaar wordt steeds de vraag gesteld of de patiënt zwanger is of borstvoeding geeft. Indien u aangeeft dat dit het geval is, wordt dit automatisch weggeschreven naar de historiek van de behandelingen en wordt de behandeling buiten nomenclatuur afgerekend.

Daarnaast werd de optie "Amalgaam" onderaan in de kolom "Aard" geplaatst, aangezien dit type vulling nog maar uitzonderlijk zou mogen gebruikt worden.

Meer info over het Europees verbod en de reglementering rond terugbetaling vindt u op de website van het RIZIV

Diverse verbeteringen

 • U kan nu veel langere opmerkingen en materialen (ca. 100 karakters) ingeven bij de gebitskaart, historiek behandelingen en historiek planning. Dit geldt zowel voor de standaard opmerkingen en materialen, als voor opmerkingen en materialen die u éénmalig ingeeft.
 • CareConnect houdt rekening met de gecombineerde L-waarde van prothese behandelingen die door u geattesteerd werden bij een patiënt. Als deze gecombineerde L-waarde hoger is dan 600, is er geen of slechts gedeeltelijke terugbetaling. U wordt hierover geïnformeerd bij ingave in de gebitskaart en bij het verwerken van de prothese behandelingen.
 • CareConnect geeft steeds aan dat een 3e rebassage binnen een periode van 7 kalenderjaren niet terugbetaald wordt, ook als er ondertussen een nieuwe prothese geplaatst werd.
 • De datum onderaan bijlage 60bis wordt automatisch ingevuld.
 • CareConnect Dentist kan gekoppeld worden met VistaSoft
 • De agenda in CareConnect kan gesynchroniseerd worden met de online agenda van Doctena.
 • Voor de bestandsnaam van een beeld dat u toevoegt als bijlage aan een bericht, wordt niet meer de datum van vandaag gebruikt, maar de datum waarop het beeld genomen werd.
 • Als u rechts-klikt (= selectie weghalen) op de aard (composiet, glasionomeer, ...) bij een vlaksvulling, verschijnt het detailscherm voor het aanduiden van de vlakken niet meer.
 • Als u antwoordt op een eHealthbox bericht dat u ontvangen heeft van een arts in een ziekenhuis, zal CareConnect het RIZIV-nummer van deze arts opnieuw meesturen met uw antwoord. Zo kan het ziekenhuis dit bericht automatisch routeren naar de juiste ontvanger, namelijk de arts in kwestie.
 • Als u het berichtencentrum afsluit nadat u een zoekactie heeft uitgevoerd, verschijnt er geen foutmelding meer.
 • De boekhoudcontrole werd uitgebreid zodat verschillende data binnen één boeking en een verkeerd beduidend nummer eenvoudig gecorrigeerd kunnen worden.
 • De definitieve jaarafsluiting van een boekjaar geeft geen fouten meer doordat er nog op te maken verzamelstaten zijn in dat boekjaar.
 • Als u CareConnect opstart, kan u meteen in het wachtwoordveld beginnen typen, zonder dat u daar eerst moet klikken. 
 • Bij het toevoegen van een werkpost via CareConnectAdmin zal de melding "Niet alle gegevens konden opgeslagen worden" niet meer verschijnen.
 • Als u de takenlijst aanpast, verschijnt niet meer onterecht de melding "een andere gebruiker heeft dit gegeven reeds gewijzigd".
 • Het beantwoorden van een eHealthbox bericht met een onderwerp van minder dan 3 karakters verloopt zonder problemen.
 • Er verschijnt geen foutmelding meer bij het laden van de historiek van beelden van een patiënt als één van de beelden minder dan 4 pixels breed is.
 • De gemeente wordt niet meer ingevuld bij gebruik van velden met de volledige postcode ("POSTCOMPL") in de communicatiemodule. Enkel de volledige postcode (bv "NL-2012 ES") wordt ingevuld.
 • Het lintmenu wordt niet meer geminimaliseerd als u hierop dubbelklikt. U kan dit wel nog minimaliseren door rechts te klikken op het lintmenu en te kiezen voor "Lint minimaliseren".
 • Meerdere vertaalfouten naar het Frans (eHealth adresboek, instellingen, verwijderen van beelden, ...) werden gecorrigeerd.
 • Bij het afrekenen van een ortho activatie die ouder is dan 8 maanden wordt geen onterechte bemerking meer gegeven als aan alle nomenclatuurregels voldaan is.
 • Er verschijnt geen foutmelding meer als u een andere functie (bv. opzoeken van een patiënt) oproept tijdens het ingeven van een prothese.
 • Er verschijnt geen foutmelding meer als u wisselt van gebruiker terwijl het berichtencentrum blijft openstaan.
 • Als u via CareConnectAdmin supervisor rechten geeft aan een gebruiker, wordt dit correct bewaard.

Technische verbeteringen

 • Upgrade naar .NET 4.7.2
 • Upgrade naar EntityFramework 6.2
 • Het aanmaken en opruimen van tijdelijke bestanden door CareConnect Dentist werd herwerkt zodat deze bestanden sneller en gerichter verwijderd worden na gebruik.