Nieuwigheden in CareConnect Dentist 3.0.27.2

Samenvatting

 • Gewijzigde tarieven vanaf 01/01/2019
 • Wijziging conventie- en terugbetalingstarief maxillofaciale prothese (317295)
 • Adreswijzigingen vanaf 01/01/2019 voor het opsturen van verzamelstaten naar de mutualiteiten

Tips van de helpdesk

 • Vóór het uitvoeren van een update, neemt u best een volledige back-up van uw CareConnect programma.
 • Meer informatie over de nieuwste versie van CareConnect Dentist vindt u zoals altijd terug in de rubriek Nieuwigheden van de Help (F1) van CareConnect.

Gewijzigde tarieven vanaf 01/01/2019

Op 1 januari 2019 is er een indexering waardoor de tarieven voor de meeste nomenclatuurbehandelingen voor afronding verhoogd worden met 1,45 %.

Tijdens de update krijgt u de mogelijkheid om de prijslijsten in CareConnect mee aan te passen. Dat kan op basis van de nieuwe conventie- of terugbetalingstarieven of door deze te verhogen met een door u bepaald percentage, zowel voor behandelingen binnen als buiten nomenclatuur.

Mocht u na de update uw prijzen nog verder willen aanpassen, kan dat via PRAKTIJKBEHEER > Bibliotheek > "meer"-knop > Aanpassen globale prijslijsten:

Wijziging conventie- en terugbetalingstarief maxillofaciale prothese (317295)

Ook voor de maxillofaciale prothese (317295) werden de tarieven verhoogd. Zowel het conventietarief als het maximale terugbetalingstarief bedraagt nu 1148,66 euro. Opgelet, de terugbetaling voor deze prestatie wordt bepaald door de TTR en verschilt van geval tot geval.

Adreswijziging vanaf 01/01/2019 voor het opsturen van verzamelstaten naar de mutualiteiten

Op 1 januari zijn er meerdere adreswijzigingen voor het opsturen van de verzamelstaten met derde betaler prestaties. Om u hierbij te helpen, hebben we voor onderstaande mutualiteiten de adressen in CareConnect bijgewerkt naar de adressen voor het opsturen van de verzamelstaten. Deze adressen worden automatisch ingevuld op het standaardmodel van het voorblad bij de verzamelstaat.

 • Christelijke mutualiteiten: 111 - CM Zuid-West-Vlaanderen, 137 - MC de Verviers Eupen
 • Neutrale mutualiteiten: 216 - MN du Hainaut, 226 - MN de la Santé, 232 - MN Munalux
 • Liberale mutualiteiten: 413 - Mutualité libérale Hainaut Ouest (deze mutualiteit fusioneert met mutualiteit 403)
 • Onafhankelijke mutualiteiten: 501 - OZ Onafhankelijk Ziekenfonds, 506 - Omnimut mutualité libre de Wallonie, 509 - Partena Mutualité libre, 515 - Freie Krankenkasse, 526 - Partena Onafhankelijk ziekenfonds
 • Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail: alle mutualiteiten (910, 920, 921, 922, 930, 931, 940, 941, 942, 950, 951)

 Voor de mutualiteiten waarvoor er één gecentraliseerd adres is voor het opsturen van de verzamelstaten (bv. Onafhankelijke mutualiteiten), kan u nog steeds één verzamelstaat per mutualiteit opmaken om daarna de verschillende verzamelstaten gezamenlijk naar het gecentraliseerde adres te sturen.

Bij volgende mutualiteiten zijn de adressen voor het opsturen van de verzamelstaten ook gewijzigd, maar deze adreswijzigingen zitten niet in deze updateU kan de adressen wel zelf aanpassen via PRAKTIJKBEHEER > Bibliotheek > Mutualiteiten. Door te dubbelklikken op de mutualiteit in kwestie, kan u de adresgegevens wijzigen.

 • Bij de liberale mutualiteiten is er vanaf 01/01/2019 een fusie van mutualiteiten 401, 404 en 415 naar mutualiteit 417 (LM Plus). Hierdoor wijzigt ook het adres voor het opsturen van de bijhorende verzamelstaten naar "Geraetsstraat 20, 3500 Hasselt". Deze adreswijziging zit niet in deze update omdat we te laat de nodige info van de mutualiteit ontvingen. 
 • Ook bij de Hulpkas voor ziekte-en invaliditeitsverzekering (HZIV, mutualiteiten waarvan het nummer begint met 6) zijn er andere adressen van toepassing voor het opsturen van verzamelstaten. Deze adreswijziging zit niet in deze update omdat er 3 verschillende adressen zijn voor het opsturen van verzamelstaten, afhankelijk van waar uw praktijk zich bevindt. Uitgezonderd voor verzekerden bij mutualiteit 675 (zeevarenden) en mutualiteit 680 (oorlogsslachtoffers), zijn dat volgende adressen:
  • Instellingen/verstrekkers met adressen in Vlaanderen 
   HZIV
   Frankrijklei 81-83 bus 3
   2000 Antwerpen
  • Instellingen/verstrekkers met adressen in Brussel en Wallonië
   HZIV - Directie Geneeskundige verzorging
   Troonstraat 30A
   1000 Brussel
  • Instellingen/verstrekkers met adressen in Oost-België 
   CAAMI - Bureau régional de Malmedy
   Rue Wibald 5
   4960 Malmedy

Een overzicht van de algemene contactgegevens per mutualiteit vindt u terug op de website van het RIZIV.