Nieuwigheden in CareConnect Dentist 3.0.28.0

Samenvatting

 • Synchronisatie van afspraken en patiënten met de online agenda Progenda is nu mogelijk
 • U kan nu de eGMD-houder van de patiënt opvragen
 • De telematicapremie assistent werd bijgewerkt met de criteria voor 2019 en 2 aangepaste criteria voor 2018
 • Voor de nieuwe fusiegemeenten vanaf 2019 zijn verschillende adressen gewijzigd. Waar mogelijk werkt CareConnect deze adressen automatisch bij tijdens de update.
 • Het vernieuwde verzekeringsformulier voor de Europese Commissie werd toegevoegd.
 • Het medicatieschema kan nu opgevraagd worden voor patiënten met een ISI+ of vreemdelingenkaart. Dit geldt meteen ook voor het opvragen van de eGMD-houder.
 • We stoppen vanaf 2020 de ondersteuning voor Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 en Windows Server 2008 R2.
 • Verder werden er nog 27 diverse verbeteringen aangebracht doorheen het programma

Wilt u graag meer info over bovenstaande verbeteringen? Dan nodigen we u graag uit om hieronder verder te lezen.

Nu even geen tijd? Bewaar dan gerust volgende link om later verder te lezen: www.mijncareconnectdentist.be/nl/30280

Tips van de helpdesk

 • Vóór het uitvoeren van een update, neemt u best een volledige back-up van uw CareConnect programma.
 • Meer informatie over de nieuwste versie van CareConnect Dentist vindt u zoals altijd terug in de rubriek Nieuwigheden van de Help (F1) van CareConnect.

Online agendabeheer met Progenda

Eind 2018 nam Corilus de startup Progenda over, die de gelijknamige online agenda-applicatie ontwikkelt. Klik hier voor onze blogpost (1 minuut leestijd) hierover.

Met CareConnect Dentist zijn we ook een nauwe samenwerking gestart met Progenda, om zo sneller de verbeteringen rond agenda te kunnen doorvoeren die veel door jullie gevraagd worden. Enkele voorbeelden van wat nu al mogelijk is in Progenda:

 • Vlot zoeken naar de volgende vrije ruimte in de agenda van één of meerdere tandartsen. Hierbij wordt rekening gehouden met de benodigde duurtijd en eventueel een voorkeursdag en/of -uur.
 • Een volledige historiek opvragen van de wijzigingen die gemaakt werden aan een afspraak. Ook is er de mogelijkheid om weer te geven waar een afspraak verwijderd werd.
 • Automatisch versturen van afspraakbesvestigingen en -herinneringen per mail of SMS.
 • Wachtlijst voor urgentie-afspraken of afspraken die vroeger ingepland mogen worden als er een ruimte vrijkomt.

Hoe kan ik zowel met CareConnect als Progenda werken?

De afgelopen maanden hebben we gewerkt aan de synchronisatie van zowel afspraken als patiënten tussen CareConnect en Progenda. Iedere afspraak die u in Progenda aanmaakt, komt automatisch in de agenda van CareConnect te staan en omgekeerd. Daarnaast zal u steeds alle patiënten uit CareConnect terugvinden in Progenda.

Progenda biedt de mogelijkheid om patiënten zelf online afspraken te laten boeken, maar dat is optioneel. Bent u geïnteresseerd om met Progenda van start te gaan? Neem dan contact op met uw vertegenwoordiger voor een vrijblijvende demo.

Opvragen van de eGMD-houder van de patiënt

Er werd opnieuw een nieuwe eHealth-dienst geïntegreerd in CareConnect, vanaf nu kan u ook de eGMD-houder van de patiënt raadplegen.

Wat is een eGMD en wie is de houder hiervan?

eGMD is de afkorting voor elektronisch Globaal Medisch Dossier en de houder hiervan is bijna altijd de huisarts van de patiënt. Meer weten hierover? Klik dan gerust hier en neem een kijkje op onze infopagina.

Wat zijn de voordelen van deze eHealth-dienst?

Naast het feit dat dit een criterium is voor de telematicapremie van 2019, ondersteunt deze dienst u ook in het up-to-date houden van het zorgteam van uw patiënt. De eGMD-houder is namelijk bijna altijd de vaste huisarts van de patiënt.

Hoe vraag ik de eGMD-houder op?

Automatisch opvragen bij het openen van de patiëntfiche

Standaard wordt de eGMD-houder van de patiënt automatisch opgevraagd bij het openen van de fiche. Het resultaat van de opvraging krijgt u te zien via een melding die rechtsonderaan uw scherm verschijnt. Wilt u liever geen automatische opvraging van de eGMD-houder? Dan kan u dit wijzigen via START > Instellingen > eHealth onder "Automatisch opvragen".

 De melding na het opvragen van de eGMD-houder verdwijnt automatisch na 10 seconden. Als u de melding langer wilt zien, zweef dan met uw muis over de melding. Wilt u de melding nogmaals bekijken? Dat kan door de eGMD-houder opnieuw op te vragen via de knop met het eGMD-icoon bij "Huisarts" in het zijpaneel.

Om de eGMD-houder op te vragen is er een therapeutische relatie vereist tussen u en de patiënt. Waar nodig begeleidt CareConnect u bij het registreren van de therapeutische relatie. Volg hiervoor de instructies in de infomelding:

Tip: voor het opvragen van de eGMD-houder is steeds het INSZ van de patiënt vereist. U kan ervoor kiezen om geïnformeerd te worden als het INSZ ontbreekt bij openen van de patiëntfiche. Dat kan via de instelling "Toon een melding als de vereiste gegevens voor automatisch opvragen ontbreken" (START > Instellingen > eHealth, onder "Automatisch opvragen").

Opvragen van de eGMD-houder via het zijpaneel of personalia

U kan de eGMD-houder ook opvragen via een klik op de eGMD-knop naast "Huisarts", die u zowel in het zijpaneel als onder Personalia > Contacten terugvindt:

 

De knop kan 4 verschillende kleuren hebben:

 • Grijs: eGMD-houder niet gekend / nog niet opgevraagd
 • Blauw: de eGMD-houder werd opgevraagd, indien gewenst kan u deze toevoegen als huisarts van de patiënt
 • Groen: de eGMD-houder werd opgevraagd en komt overeen met de huisarts van de patiënt
 • Rood: het opvragen van de eGMD-houder is mislukt

Kan ik als tandartsassistent ook de eGMD-houder van een patiënt opvragen?

Dit kan enkel als de tandarts hier expliciet toelating voor geeft via de instelling "Andere gebruikers mogen de online gezondheidsgegevens opvragen in mijn naam". Deze instelling wordt per gebruiker beheerd en is beschikbaar via START > Instellingen > eHealth.

Kan ik de huisarts van de patiënt bijwerken met de gegevens van de eGMD-houder?

Ja, dat kan. Als de huisarts (incl. RIZIV-nummer) al gekend is in uw contactenlijst, kan u de huisarts van de patiënt bijwerken met één klik:

Is de eGMD-houder nog niet gekend in uw contactenlijst? Dan begeleidt CareConnect u met een korte wizard bij het toevoegen van dit contact op basis van de eGMD-houder gegevens.

Telematicapremie assistent

De criteria voor de telematicapremie van 2019 werden in april 2019 gepubliceerd op de RIZIV-website. De telematicapremie assistent werd op basis van deze info bijgewerkt, zodat u ook in 2019 begeleid wordt bij het behalen van de telematicapremie. Als uw aandacht vereist is voor één of meerdere criteria, zal de assistent u hierop attent maken via de infobalk onder het lintmenu. Klik dan op de knop "Toon overzicht" voor meer info:

Als deze infobalk niet getoond wordt, kan u deze steeds opvragen voor alle behandelaars via PRAKTIJKBEHEEER > Gebruikers. Selecteer daar een behandelaar en klik linksonderaan op de knop "Overzicht telematicapremie".

In mei 2019 werden er 2 criteria aangepast voor de telematicapremie van 2018: elektronisch voorschrijven (enkel voor wie nog nooit een premie behaald heeft) en eHealthbox. Ook deze 2 criteria werden bijgewerkt in de telematicapremie assistent.

Adreswijzigingen naar aanleiding van nieuwe fusiegemeentes sinds 2019

Op 1 januari 2019 zijn er meerdere gemeentes in Vlaanderen gefusioneerd. Zo zijn Aalter en Knesselare gefuseerd naar Aalter en zijn Overpelt en Neerpelt gefuseerd naar Pelt. Hierdoor zijn er een aantal gemeentes van naam veranderd, maar door de fusie waren er ook straatnamen die in beide gemeentes voorkwamen. Om te vermijden dat dezelfde straatnaam dubbel voorkwam in de nieuwe fusiegemeente, heeft men telkens één van deze straatnamen gewijzigd. Ook bepaalde huisnummers, busnummers en appartementsnummers zijn hierdoor aangepast.

In de eerste maanden van 2019 houdt de post nog rekening met een overgangsfase, waarbij fout geadresseerde briefwisseling nog steeds gratis zal bezorgd worden op het nieuwe adres. Na deze overgangsfase, waarvan de duur kan verschillen per fusiegemeente, is dit niet meer het geval. Om het aantal manuele adreswijzigingen voor u te beperken, past CareConnect tijdens de update waar mogelijk al de gewijzigde adressen aan.

Welke adressen worden bijgewerkt tijdens de update?

Enkel de adressen waarbij zeker geen foutieve of onterechte aanpassingen kunnen gebeuren, worden bijgewerkt. Dit zal nog steeds een groot deel van de aangepaste adressen zijn. Enkele voorbeelden van adressen die niet worden bijgewerkt:

 • Adressen met busnummers of appartementsnummers
 • Afgekorte straatnamen: "Stationsstraat 5" zal wel bijgewerkt worden, "Stationsstr 5" niet
 • Adressen die zowel in de oude adressenlijst als in de nieuwe adressenlijst voorkomen. Hier kan namelijk niet met zekerheid bepaald worden of het over het oude adres gaat (dat nog gewijzigd moet worden) of het nieuwe adres (dat al gewijzigd werd). 

Ook alle nieuwe gemeentenamen en bijhorende postcodes werden toegevoegd aan de lijst van gemeenten in CareConnect. Zo wordt automatisch de juiste gemeentenaam voorgesteld bij ingave van een postcode en omgekeerd.

Hoe kan ik zelf de resterende oude adressen bijwerken?

 • Maak er een gewoonte van om aan uw patiënt steeds de eID te vragen en deze in te lezen.
 • Eventueel kan u in het patiëntenzoekscherm (F3) filteren op de gemeente en straatnamen die gewijzigd werden om zo snel een overzicht te krijgen van de adressen die nog niet gewijzigd werden. Een lijst met de straatnamen die gewijzigd werden, vindt u telkens terug op de website van de fusiegemeenten.

Filteren in het patiëntenzoekscherm doet u als volgt:

Verzekeringsformulier Europese Commissie

Het nieuwe verzekeringsformulier voor werknemers bij de Europese Commissie werd toegevoegd aan de lijst van extra verzekeringsformulieren in CareConnect. Het nieuwe formulier vervangt de 3 oude formulieren (bestek ortho, bestek algemene tandheelkunde en ereloonnota tandheelkunde) en is beschikbaar in het Nederlands, Frans, Engels en Duits. De gegevens van de patiënt en de behandelaar worden automatisch ingevuld.

Medicatieschema en eGMD-houder opvragen voor patiënten met een ISI+ of vreemdelingenkaart

De meeste van uw patiënten hebben een Belgische eID, maar waarschijnlijk hebt u al eens patiënten gehad met een ISI+ kaart of een elektronische vreemdelingenkaart. Een ISI+ kaart wordt uitgereikt door de ziekenfondsen aan kinderen jonger dan 12 jaar en sociaal verzekerden die niet over een Belgische eID kunnen of moeten beschikken. Een elektronische vreemdelingenkaart wordt bijvoorbeeld uitgereikt aan EU-burgers met een duurzaam verblijf in België.

Ook voor deze patiënten kan een medicatieschema en een eGMD opgeladen worden. We hebben dan ook de nodige aanpassingen gedaan zodat het opvragen hiervan nu ook mogelijk is met CareConnect. Opgelet, de ISI+ kaart heeft geen elektronische chip en kan dus niet ingelezen worden via uw kaartlezer. U kan de kaartgegevens wel manueel ingeven bij de personalia (sneltoets F8) van de patiënt.

Ondersteuning voor Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 en Windows Server 2008 R2 stopt vanaf 2020

Microsoft stopt op 14 januari 2020, na een periode van 10 jaar, de volledige ondersteuning voor deze besturingssystemen waardoor alle technische assistentie wegvalt en er geen beveiligingsupdates meer worden verstuurd. Hierdoor worden PC's met deze besturingssystemen kwetsbaar voor virussen en andere beveiligingsrisico's.

Om een goede werking van CareConnect Dentist te kunnen garanderen, moeten we deze technische evolutie volgen en stoppen ook wij vanaf 14/01/2020 alle ondersteuning en compatibiliteitsgarantie voor deze besturingssystemen. We raden daarom sterk aan om vóór 2020 over te stappen naar het meest recente Windows-besturingssysteem.

Als u nog een PC hebt met één van deze besturingssystemen, verschijnt er bij het opstarten van CareConnect een melding om u hierop attent te maken met meer info. Neem in dat geval vandaag nog contact op met uw vertegenwoordiger om samen de beste oplossing voor u te bepalen, rekening houdend met uw specifieke praktijkconfiguratie.

Diverse verbeteringen

 • CareConnect kan nu gekoppeld worden met Onyx Ceph.
 • CareConnect kan nu gekoppeld worden met DTX Studio. Werkt u met CareConnect Imaging en gaat u van start met DTX Studio? Neem dan even contact met onze helpdesk zodat we u kunnen begeleiden bij het vinden van de optimale configuratie.
 • Opgelost: het Status terugbetaling-scherm toont bij patiënten ouder dan 90 jaar de behandelingen die bij kinderen geattesteerd mogen worden.
 • De vernieuwde configuratieparameters voor de "@tandarts.be" e-mailaccounts worden nu toegepast bij het toevoegen van zo'n e-mailaccount. Zo hoeft u enkel nog het e-mailadres en wachtwoord op te geven om deze e-mailaccount toe te voegen aan CareConnect, de verdere configuratie wordt automatisch voor u in orde gebracht.
 • Opgelost: De details van een aanmaning werden niet altijd opgeslagen bij het bewaren van dit document in de Historiek Communicatie van de patiënt. Dit document wordt nu als een PDF bewaard en bevat nu steeds de details.
 • Opgelost: als er bij een behandeling in de afrekening een labokost ingegeven werd en de behandelaar voor deze behandeling werd gewijzigd, dan bleef de labokost op naam van de oorspronkelijke behandelaar staan.
 • Opgelost: bij verwijderen van een behandeling in de afrekening waarbij een labo geselecteerd werd, verschijnt een foutmelding.
 • Opgelost: na wijzigen van een nomenclatuurbehandeling bij een verwerkt bestek, kwamen zowel de oorspronkelijke als de gewijzigde behandeling in dit bestek te staan.
 • Bij item en waarde onder anamnese of ortho analyse kunnen nu tot 100 karakters ingegeven worden. Hierdoor zijn ook 2 problemen opgelost: (1) er verscheen soms een foutmelding bij het verwijderen van een anamnese item en (2) er verscheen een foutmelding bij ingave van een item of waarde met meer dan 35 karakters.
 • Het laden van het instellingenvenster (START > Instellingen) werd aanzienlijk versneld.
 • Een link in een verzonden/ontvangen e-mail opent meteen als daarop geklikt wordt. Vroeger moest hier ook nog de CTRL-toets voor ingedrukt worden.
 • De adresgegevens voor de mutualiteiten met de nummers 305, 317, 319, 323, 325, 401, 404 en 415 werden bijgewerkt naar de nieuwe adressen die gebruikt moeten worden voor het opsturen van de derde betaler verzamelstaten.
 • De instellingen rond automatisch opvragen van verzekerbaarheid en tarieven werden vereenvoudigd.
 • Opgelost: het opslaan van een eForm na verzenden faalt in bepaalde gevallen.
 • Opgelost: Archiveren van een e-mail geeft soms een foutmelding of geeft in bepaalde gevallen onterecht de melding dat een andere gebruiker dit gegeven reeds verwijderd heeft.
 • Opgelost: Bij het aanpassen van een patiëntkoppeling bij een e-mail verschijnt soms een foutmelding.
 • Als op 2 werkposten tegelijk de patiëntkoppeling bij een bericht wordt aangepast, verschijnt nu op de werkpost waar de laatste aanpassing gebeurde de melding dat dit al werd aangepast door een andere gebruiker.
 • E-mails met een body in .RTF formaat kunnen nu ook weergegeven worden in de communicatiemodule.
 • Opgelost: in bepaalde gevallen kan de body van een eHealthbericht niet getoond, geopend of doorgestuurd worden.
 • Selectie van een patiënt in de communicatiemodule en agenda kan nu ook met de ENTER-toets.
 • Wijzigingen aan het tabblad "Printers" bij de instellingen blijven bewaard als er gewisseld wordt naar een ander tabblad.
 • Opgelost: bij het wijzigen van de naam van een kleursleutel verschijnt een foutmelding.
 • De maximumlengte van het gebruikerswachtwoord in CareConnect is nu overal gelijk (128 karakters).
 • Bepaalde animaties (bv. bij het laden van een beeld in Historiek beelden) resulteerden af en toe in foutmeldingen. Om die reden werden de animaties in CareConnect voorlopig uitgeschakeld.
 • De manier van elektronisch voorschrijven werd aan een technische herwerking onderworpen. Dit is een vereiste stap om in de toekomst nieuwe mogelijkheden toe te voegen rond het elektronisch voorschrijven (bv. opvragen of een voorschrift al opgehaald werd).
 • Het updatesysteem van CareConnect maakt nu gebruik van het nog beter beveiligde TLS 1.2 protocol in plaats van TLS 1.0.
 • Verschillende tekstuele verduidelijkingen en correcties van vertaalfouten werden doorgevoerd.