Nieuw in CareConnect Dentist 3.0.28.2

Samenvatting

Deze versie van CareConnect Dentist bevat volgende wettelijke wijzigingen:

 • Tariefwijzigingen voor stomatologie behandelingen vanaf 1 januari 2020
 • Verplicht elektronisch voorschrijven vanaf 1 januari 2020
 • Nieuw model voor het papieren geneesmiddelenvoorschrift verplicht vanaf 1 februari 2020
 • Nieuwe nomenclatuur voor tandzorg bij kankerpatiënten of bij anodontie vanaf 1 januari 2020
 • De telematicapremie assistent werd bijgewerkt voor de premiejaren 2018, 2019 en 2020

Verder werden er nog 2 diverse verbeteringen aangebracht doorheen het programma.

Tips van de helpdesk

 • Vóór het uitvoeren van een update, neemt u best een volledige back-up van uw CareConnect programma.
 • Meer informatie over de nieuwste versie van CareConnect Dentist vindt u zoals altijd terug in de rubriek Nieuwigheden van de Help (F1) van CareConnect.

Tariefwijzigingen voor stomatologie behandelingen vanaf 1 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 zijn de tarieven voor stomatologie geïndexeerd met 1,25 % . Deze tarieven werden bijgewerkt in CareConnect.

Tijdens de update krijgt u de mogelijkheid om de prijslijsten (enkel voor stomatologiebehandelingen) in CareConnect aan te passen. Dat kan op basis van de nieuwe conventie- of terugbetalingstarieven of door deze te verhogen met een door u bepaald percentage, zowel voor de stomatologiebehandelingen binnen als buiten nomenclatuur.

Opgelet, de prijzen van alle andere behandelingen (bv. conserverende zorg, preventieve zorg, ...) worden hiermee niet bijgewerkt, want deze worden niet geïndexeerd op 1 januari 2020. Normaal worden deze tarieven pas later in het voorjaar van 2020 geïndexeerd.

We geven graag nog 2 volgende tips bij het aanpassen van uw prijzen:

 1. We raden aan om uw prijzen af te ronden tot op 0.05 euro. Zo bent u automatisch in orde voor de afrondingsregels voor cash betalingen. Zorg ervoor dat u een punt “.” gebruikt (en geen komma “,”) als scheidingsteken voor het afrondingsbedrag.
 2. Wilt u na de update uw prijzen nog verder aanpassen? Dat kan via PRAKTIJKBEHEER > Bibliotheek > "meer"-knop > Aanpassen globale prijslijsten:

Verplicht elektronisch voorschrijven vanaf 1 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 geldt er een verplichting om elektronisch voor te schrijven. Er zijn wel nog uitzonderingen waar voorschrijven op papier nog steeds toegelaten is. Als u een klassiek (papieren) voorschrift aanmaakt, zal CareConnect u hierover informeren.

Klik hier voor meer info over elektronisch voorschrijven met CareConnect en de uitzonderingen waar elektronisch voorschrijven niet verplicht is.

Nieuw model voor het papieren geneesmiddelenvoorschrift verplicht vanaf 1 februari 2020

Sinds 1 november is er een nieuw model voor het papieren geneesmiddelenvoorschrift. Er geldt nog een overgangsperiode tot 1 februari 2020, maar vanaf dan moet dit nieuwe model verplicht gebruikt worden, waarop nu vermeld wordt tot wanneer het voorschrift geldig is. Zolang het voorschrift geldig is, zal de patiënt terugbetaling ontvangen voor de geneesmiddelen, wat mogelijke misverstanden met het vorige model uit de wereld helpt. Klik hier voor meer info over deze geldigheidsduur op de website van het RIZIV.

Standaard bedraagt de geldigheidsduur van een voorschrift 3 maanden, wat automatisch door CareConnect wordt voorgesteld. Wilt u de geldigheidsduur aanpassen? Dan kan dat via de "Einddatum van de uitvoerbaarheid":

Opgelet, een voorschrift kan maximaal 1 jaar geldig zijn. CareConnect maakt u hierop attent als u toch een langere geldigheidstermijn zou kiezen.

Wilt u dat het voorschrift maar afgehaald kan worden vanaf een bepaalde datum? Dan kan u dit als instructie op het voorschrift vermelden.

Nieuwe nomenclatuur voor tandzorg bij kankerpatiënten of bij anodontie vanaf 1 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 treedt ook nieuwe (pseudo)nomenclatuur in voege voor tandzorg bij kankerpatiënten of bij anodontie. Deze (pseudo)nomenclatuurnummers werden toegevoegd aan de nomenclatuurbehandelingen in CareConnect. Als u deze nummers attesteert, raden we aan om de behandelingen in te geven via "Diverse behandelingen" in de gebitskaart.

Opgelet, deze behandelingen moet u verplicht in derde betaler attesteren. Daarnaast mag u geen persoonlijk aandeel aan de patiënt aanrekenen, zelfs al bent u niet geconventioneerd. Klik hier voor meer info over deze nieuwe nomenclatuur op de RIZIV-website.

Telematicapremie assistent

2018

In oktober 2019 zijn de definitieve criteria gepubliceerd rond de telematicapremie criteria van 2018. De telematicapremie assistent werd op basis hiervan bijgewerkt:

 • Het criterium rond eHealthbox werd versoepeld voor wie al een premie behaald heeft in 2017 of 2016. Eén eHealthbox bericht ontvangen in het 2e semester van 2018 volstaat om in orde te zijn voor dit criterium (in plaats van minstens één eHealthbox bericht per maand in het 2e semester). De telematicapremie assistent werd hiervoor aangepast en baseert zich nu op het definitieve criterium.
 • Tip: u kan uw telematicapremie van 2018 nog aanvragen tot en met 15 januari 2020. Is dit nog niet gebeurd? Vraag deze vandaag dan nog aan via de MyRiziv toepassing.

2019

Als u de eGMD-houder in meer dan 3 maanden in 2019 heeft opgevraagd, gaf de telematicapremie assistent onterecht aan dat u nog niet in orde was voor dit criterium. Dit werd aangepast zodat ook in dit geval de correcte status getoond wordt.

2020

Voor het premiejaar 2020 waren nog geen criteria gekend op het moment van uitsturen van deze versie van CareConnect. Voor 2020 kunnen we dan ook nog geen status berekenen. Dit wordt verduidelijkt in de telematicapremie assistent onder het tabblad "2020".

Diverse verbeteringen

 • Uitzonderlijk kon het voorkomen dat, na snel wisselen tussen patiënten, de opgevraagde eGMD-houder werd bewaard bij de verkeerde patiënt. Dit is opgelost en kan met deze versie niet meer voorkomen. Bijkomend zorgt deze update er voor dat dit wordt rechtgezet bij de patiënten waar een verkeerde eGMD-houder bewaard werd.
 • Opgelost: CareConnect hangt niet meer als het geconfigureerde papierformaat te klein is voor het afdrukken van een papieren voorschrift.