Nieuw in CareConnect Dentist 3.0.28.4

Samenvatting

 • Deze versie van CareConnect bevat de 2 nieuwe nomenclatuurnummers voor telefonisch advies met eventuele doorverwijzing tijdens de Covid-19 crisis

Tip: klik hier om onze webinar "Hoe een telefonisch advies met eventuele doorverwijzing attesteren tijdens de COVID-19 crisis?" te herbekijken.

Enkel in versie 3.0.28.41: bijkomende verbeteringen voor online agenda-gebruikers 

Tips van de helpdesk

 • Vóór het uitvoeren van een update, neemt u best een volledige back-up van uw CareConnect programma.
 • Meer informatie over de nieuwste versie van CareConnect Dentist vindt u zoals altijd terug in de rubriek Nieuwigheden van de Help (F1) van CareConnect.

Enkel in versie 3.0.28.41: verbeteringen online agenda synchronisatie

 • Uitzonderlijk kon het voorkomen dat een wijziging in de online agenda niet gesynchroniseerd werd met de agenda in CareConnect of omgekeerd. Dit is opgelost in deze versie.
 • Iedere 5 seconden werd de online agenda vergeleken met de CareConnect agenda en indien nodig bijgewerkt. Uit testen bleek dat we een betere performantie krijgen met een even aangename gebruikerservaring als we dit interval verhogen. Dit is dan ook verhoogd naar 60 seconden.

Nieuwe nomenclatuur voor telefonisch advies tijdens de Covid-19 crisis

Tijdens de Covid-19 pandemie wil de overheid inzetten op continuïteit van de tandzorg en een vlotte verwijzing van de patiënt naar de beschikbare tandzorg. Hiervoor werden tijdelijk 2 nieuwe pseudonomenclatuurnummers toegevoegd die u als tandarts mag attesteren bij het geven van telefonisch advies met een eventuele doorverwijzing:

 • 389012 - Telefonisch advies met eventuele doorverwijzing van een patiënt met een gemelde zorgvraag.
 • 389034 - Telefonisch advies met eventuele doorverwijzing van een patiënt met een gemelde zorgvraag, in het kader van een erkende georganiseerde wachtdienst.

Een telefonisch consult attesteren in 4 stappen

1. Ingave via diverse behandelingen

Beide behandelingen vindt u terug onder "Diverse behandelingen":

De 2 nieuwe nummers werden tijdens de update als favoriet toegevoegd, zodat u deze vlot kan attesteren:

Klik op de gewenste behandeling en noteer volgende info:

 • Anamnese van de patiënt. U kan natuurlijk ook de bestaande anamnese in de patiëntfiche bijwerken.
 • De reden van consultatie en de diagnose die u stelt.

Tip: gebruik de enter-toets om vlot een nieuwe lijn toe te voegen bij de behandeling.

Deze info wordt dan automatisch op datum van vandaag weggeschreven naar de historiek van behandelingen van de patiënt. Ter info, er is geen verplichting om ook het tijdstip te noteren.

2. Attesteren van de behandeling

Na ingave van de behandeling via diverse behandelingen, wordt de bijhorende nomenclatuurcode automatisch naar de afrekening gestuurd. Als u het derde betaler systeem toepast voor de patiënt en de bijhorende mutualiteit, wordt standaard voorgesteld om de behandeling in derde betaler af te rekenen:

Klik op Verwerken om de behandeling te attesteren.

Klik hier voor meer info over het derde betaler systeem in CareConnect Dentist.

3. Doorverwijzen naar een collega

Indien nodig, verwijst u de patiënt door naar een collega. Bezorg hierbij de relevante patiëntgegevens en uw advies aan de collega naar wie u verwijst. Hebt u nog recente RX foto's van de patiënt? Dan is het ook aangeraden om deze mee te sturen.

Omdat het over medische gegevens gaat, raden we aan om waar mogelijk de doorverwijzing door te sturen via de beveiligde eHealthbox. De verwijzing wordt dan automatisch geregistreerd in de patiëntfiche (onder Historiek Communicatie). Klik hier voor de infopagina en een webinar-video over dit onderwerp.

4. Maak indien nodig een elektronisch voorschrift

Hier raden we af om het bewijs van elektronisch voorschrift via mail te versturen, omdat het ook hier over medische gegevens gaat. Als u enkel de unieke ID en barcode van het voorschrift verstuurt, kan u die wel zonder problemen via mail versturen. We raden aan om dit via een gedeeltelijke screenshot te doen, die u dan kan plakken in de mail naar de patiënt:

 • Windows 10 tip: gebruik de toetsenbord combinatie "Windows-toets + shift + s" om een gedeeltelijke screenshot te maken.
 • Windows 8 tip: gebruik de toetsenbord combinatie "alt + print screen" om een screenshot te maken van het actieve venster.

We beseffen dat dit geen ideale werkwijze is en bekijken dan ook of we een beter alternatief kunnen bieden via het Corilus patiëntenportaal Helena. Als we hier een betere oplossing kunnen bieden, brengen we u op de hoogte via een newsflash.

Wat met behandelingen uit het verleden?

Deze nummers kan u attesteren vanaf 14 maart 2020. Als u telefonische consultaties uit het verleden wil attesteren, volg dan de 4 stappen die hierboven vermeld worden, maar pas volgende 2 wijzigingen toe voordat u op Verwerken klikt:

 1. Wijzig de behandeldatum in "Historiek behandelingen"
 2. Wijzig ook de behandeldatum in de afrekening

Biedt Corilus een oplossing voor videoconsultaties?

Ja, via onze online agenda Progenda.

Begeleidt CareConnect mij bij het correct toepassen van de cumulregels?

Ja, als u tegen één van de cumulregels uit onderstaande lijst zondigt, toont CareConnect een waarschuwing bij het klikken op Verwerken in de afrekening.

 • Per patiënt en per behandelaar mag dit telefonisch advies slechts 1 keer per 7 kalenderdagen geattesteerd worden.
 • De code 389012 mag maximaal 10 keer per dag en per behandelaar geattesteerd worden. Bij telefonisch advies in kader van een erkende georganiseerde wachtdienst (389034) ligt dit maximum op 20.
 • Deze behandeling mag door dezelfde behandelaar op dezelfde dag niet gecumuleerd worden met een andere behandeling uit artikel 5 van de nomenclatuur. 

Hou er ook rekening mee dat u beide pseudocodes (389012 en 389034) niet mag cumuleren op dezelfde dag en dat deze behandelingen niet van toepassing zijn bij gehospitaliseerde patiënten.

Klik hier voor meer info op de website van het RIZIV over deze cumulregels.