Nieuw in CareConnect Dentist 3.0.28.5

Samenvatting

 • Deze versie van CareConnect bevat de nieuwe pseudocodes vanaf 7 mei 2020 voor het aanrekenen van een niet vergoedbare toeslag bij bepaalde nomenclatuurcodes voor gewone verzekerden boven de 18 jaar.
 • Verder werden enkele verbeteringen rond de online agenda synchronisatie doorgevoerd en werd het adres van CM Antwerpen bijgewerkt.

Tips van de helpdesk

 • Vóór het uitvoeren van een update, neemt u best een volledige back-up van uw CareConnect programma.
 • Meer informatie over de nieuwste versie van CareConnect Dentist vindt u zoals altijd terug in de rubriek Nieuwigheden van de Help (F1) van CareConnect.

Waar staan we met de elektronische getuigschriften (eAttest) en elektronische derde betaler (eFact) in CareConnect?

We krijgen de laatste weken veel vragen over waar we staan met onze integratie van elektronische getuigschriften (eAttest) en elektronische derde betaler (eFact). We zijn ons er heel goed van bewust dat dit een belangrijke meerwaarde biedt voor jullie, zeker in deze uitdagende tijden.

Via deze weg willen we dan ook graag een stand van zaken geven: 

Samen sterk, de kracht van Corilus

Voor de integratie van elektronische getuigschriften en elektronische derde betaler hebben we gekozen om dit te doen via de "Tarificatie module" van Corilus, waar zowel huisartsen, kinesisten en wachtposten al intensief gebruik van maken. Die keuze biedt 2 belangrijke voordelen:

 • Een getuigschrift annuleren, een bewijsstuk meegeven aan de patiënt en het getuigschrift digitaal ondertekenen met het eHealth certificaat: dat geldt voor huisartsen, voor kinesisten en uiteraard ook voor jullie als tandarts. Dit was dus al mogelijk in de Tarificatie module. Door deze waar nodig uit te breiden voor tandartsen (denk bv. aan het opgeven van een tandnummer), hadden we vrij snel, in oktober 2019, een werkende integratie van elektronische getuigschriften.
 • De elektronische gezondheidsdiensten en de bijhorende regelgeving zijn continu in evolutie. Softwarepakketten die er alleen voor staan, moeten alle wijzigingen zelfstandig inwerken. Wij zullen een versnelling hoger kunnen schakelen: in nauwe samenwerking met het Tarificatie team van Corilus, verloopt het inwerken van wijzigingen een stuk efficiënter.

Waar kruipt dan nog zoveel tijd in?

De Tarificatie module is een online module. Dat is gelukkig de ideale formule om deze te integreren in CareConnect, maar dat brengt 2 belangrijke uitdagingen met zich mee:

 1. Het uitwisselen van gegevens met een online module moet voldoende beveiligd zijn. Hiervoor gebruiken we de loginmethode Corilus Passport. We willen jullie deze nieuwe, beter beveiligde loginmethode aanbieden zonder dat jullie tijd verliezen bij het inloggen. Daar zijn we ondertussen al in geslaagd, maar daar is wel het nodige werk in gekropen. 
 2. De Tarificatie module mag geen losstaande module zijn in CareConnect waardoor jullie gegevens dubbel moeten ingeven en extra configuraties moeten doen. CareConnect zal dit automatisch voor jullie in orde brengen, maar ook hier kruipt het nodige werk in.

Eens we deze uitdagingen tot een goed eind brengen voor de elektronische getuigschriften (eAttest), is dit meteen ook in orde voor de elektronische derde betaler (eFact). Elektronische derde betaler opleveren in CareConnect Dentist zal dus een stuk minder tijd kosten dan voor de elektronische getuigschriften.

We beseffen heel goed dat we hiermee opnieuw nog even geduld van jullie vragen, maar we hopen dat we met deze toelichting op jullie begrip kunnen rekenen.

De oplevering van elektronische getuigschriften (eAttest) en elektronische derde betaler (eFact) heeft dus nog steeds onze hoogste prioriteit. Uiteraard blijven we ons ook engageren om de wettelijke wijzigingen, die elkaar in sneltempo opvolgen, tijdig aan jullie op te leveren. Meer info daarover, lezen jullie hieronder.

Aangepaste terugbetalingsvoorwaarden

Vanaf 1 maart 2020 tot aan het einde van de Covid-19 crisis zijn er aangepaste terugbetalingsvoorwaarden van toepassing.

Eén van de aanpassingen is de maximale leeftijdsvoorwaarde voor terugbetaling van een behandeling. Als de patiënt zo'n maximumleeftijd bereikt tijdens de Covid-19 crisis, wordt de leeftijdsgrens in de terugbetalingsvoorwaarde verhoogd met 6 maanden.

Een voorbeeld ter verduidelijking: als een patiënt 18 jaar geworden is op 1 mei 2020 (= tijdens de Covid-19 crisis), komt deze patiënt tot 6 maand na de verjaardag (= tot 1 november 2020 in dit voorbeeld) nog in aanmerking voor de nomenclatuurnummers die normaal slechts tot de 18e verjaardag toegepast mogen worden.

Er is nog veel onduidelijkheid over hoe de mutualiteiten hiermee zullen omgaan, maar de kans bestaat dat het getuigschrift geweigerd wordt als u geen rekening houdt met deze aangepaste leeftijdsgrens. Om dat te vermijden toont CareConnect een waarschuwing bij het afrekenen als de patiënt na 1 maart 2020 een leeftijd heeft bereikt waarop deze aangepaste leeftijdsvoorwaarde van toepassing is. In deze waarschuwing vindt u een link naar een infopagina met meer uitleg over hoe u de aangepaste terugbetalingsvoorwaarden correct kan toepassen.

Als u door de aangepaste terugbetalingsvoorwaarden een andere nomenclatuurcode moet attesteren, kan u die manueel aanpassen in de afrekening.

Klik hier voor meer info op de RIZIV-website over deze aangepaste terugbetalingsvoorwaarden.

Nieuwe pseudocodes met maximumtarieven

In het kader van het nationaal akkoord tandartsen-ziekenfondsen 2020-2021 treden er op 7 mei nieuwe pseudocodes in voege voor het aanrekenen van een toeslag (supplement) bij bepaalde nomenclatuurcodes.

 • Als u geconventioneerd bent, mag u bij bepaalde behandelingen meer dan het gangbare conventietarief aanrekenen, maar dan dient u deze pseudocodes te gebruiken.
 • Als u gedeconventioneerd bent en meer aanrekent dan het conventietarief, kan u ook gebruik maken van deze pseudocodes, maar dit is geen verplichting.

De bestaande pseudocodes met maximumtarieven (mechanische verankering, bioactief detinesubstituut en endodontische behandelingen met DETI-score B), blijven van toepassing. Meer info hierover vindt u op de website van het RIZIV.

Hoe stel ik de prijzen in van deze nieuwe pseudocodes?

Wij mogen de standaardtarieven die u gebruikt voor de nieuwe pseudocodes niet voor u bepalen. Na het uitvoeren van de update, kan u dan ook zelf kiezen of u de pseudocodes gaat attesteren en welk bedrag (binnen het maximumbedrag) u hiervoor aanrekent.

Via de prijslijst kan u een standaardtarief per prijslijst instellen voor de nieuwe pseudocodes. We raden aan om dit als volgt te doen:

 1. Open de prijslijst via PRAKTIJKBEHEER > Prijzen
 2. Klik op de knop Zoeken
 3. Typ het nummer van de pseudocode (een overzicht van de 11 nieuwe pseudocodes vindt u hieronder) en klik op OK.
 4. Geef per prijslijst het standaardtarief van uw keuze op. In de kolom "Conventieprijs" wordt telkens het bedrag getoond dat u maximaal mag aanrekenen voor de toeslag:

Zo stelt u per pseudocode éénmalig een standaardtarief in. Uiteraard kan u per afrekening nog kiezen om het bedrag aan te passen.

Bij welke behandelingen kan ik een toeslag attesteren via deze pseudocodes?

De nieuwe pseudocodes zijn enkel van toepassing op volgende behandelingen:

Vullingen

 • 1-vlaksvulling (304371): pseudocode 305454
 • Vulling op 3 of meer tandvlakken (304415): pseudocode 305476
 • Voor een 2-vlaksvulling is er geen pseudocode voorzien. Als u geconventioneerd bent, mag u voor deze behandeling dus geen hoger bedrag dan het conventietarief aanrekenen tenzij bij bijzondere eis van de patiënt.

Extracties

 • Niet-heelkundige extracties van een definitieve tand (304850 en 304894): pseudocode 305491
  • Deze pseudocode is niet van toepassing op bijkomende extracties in hetzelfde kwadrant tijdens dezelfde zitting
 • Ook voor een wondhechting na bloeding (304931) is een toeslag voorzien: pseudocode 305513

Prothesen

Bij prothesen zijn er meerdere pseudocodes voor het aanrekenen van een supplement, afhankelijk van het aantal tanden (en dus de L-waarde) van de prothese :

 • 1 tot en met 5 tanden: pseudocode 305314
 • 6 of 7 tanden: pseudocode 305336 
 • 8 of 9 tanden: pseudocode 305351
 • 10 of 11 tanden: pseudocode 305373
 • 12, 13 of 14 tanden: pseudocode 305395

Voor het vervroegd vernieuwen van een prothese (308335) is een aparte pseudocode voorzien: 305410.

Panografie

Voor een gewone digitale panografie (307090) en voor een digitale panografie na trauma (307274) kan de pseudocode 305432 gebruikt worden voor het attesteren van een toeslag.

Toepassingsregels

 • U mag deze nieuwe pseudocodes niet attesteren bij patiënten jonger dan 18 jaar
 • Ook bij WIGW patiënten (met een verhoogde tegemoetkoming) is het niet toegelaten om deze nieuwe pseudocodes te attesteren

 CareConnect geeft een waarschuwing als u zondigt tegen bovenstaande regels:

Tip: u kan automatisch de verzekerbaarheidsgegevens van de patiënt opvragen bij het openen van de fiche. Hiervoor vinkt u de optie "Verzekerbaarheid" aan via START > Instellingen > eHealth:

Hoe geef ik zo'n toeslag in via CareConnect?

Gebitskaart

Zoals steeds raden we aan om uw behandelingen in te geven via de gebitskaart. Zo wordt de behandelhistoriek automatisch voor u bijgewerkt en worden de juiste nomenclatuurcodes naar de afrekening gestuurd. Tijdens de ingave van uw behandeling kan u kiezen om al dan niet een toeslag te attesteren.

 Zorg dat u voorafgaand de geïnformeerde toestemming van de patiënt hebt gekregen en dat dit geregistreerd werd in de patiëntfiche. Dit is namelijk voorzien in de reglementering. Voor uw gemak raden we aan om dit te registreren met een standaard opmerking (bv. "geïnformeerde toestemming" of "GT") bij het ingeven van de behandeling. In een algemeen protocol kan u dan verder verduidelijken dat deze opmerking inhoudt dat de patiënt geïnformeerd werd over het doel, de beperkingen en het bijkomend honorarium dat werd aangerekend voor de pseudocode en dat de patiënt hiermee akkoord ging. Bijkomend kan u in dit protocol ook vermelden dat het aangerekende bedrag voor deze pseudocode terug te vinden is in de historiek van de ereloonnota’s van de patiënt.

 • Vullingen: klik op "Max. toeslag" in de kolom "Extra"
 • Extracties: selecteer de tand en klik daarna op "Max. toeslag" in de kolom "Extra"
 • Wondhechting na bloeding: geef een complicatie na extractie in, selecteer het tandnummer van de geëxtraheerde tand en klik daarna zowel op "Hechten nabloeding" als op "Max. toeslag" in de kolom "Extra"
 • Prothesen: vink het vakje "Maximum toeslag" aan bij het venster "Afrekenen van een prothese"
 • Panografieklik op "Max. toeslag" in de kolom "Extra".
  • CareConnect Imaging gebruikers vinden deze optie ook terug na het nemen van een panografie via de knop "Mediadent".

Afrekening

Na ingave van de toeslag via de gebitskaart, wordt automatisch de bijhorende pseudocode naar de afrekening gestuurd. Daar kan u het bedrag dat u als toeslag aanrekent nog aanpassen. Opgelet, als u geconventioneerd bent, mag u geen hoger bedrag dan het maximumtarief aanrekenen. CareConnect geeft een waarschuwing als meer dan het maximumbedrag voor een toeslag attesteert.

Voor alle pseudocodes behalve voor de voorbereidende fasen bij een prothese zijn er specifieke regels rond het invullen van het vakje KB op het papieren getuigschrift. Als u het getuigschrift afdrukt via CareConnect, wordt dit automatisch correct voor u ingevuld. Bij de bestaande pseudocodes was dit niet steeds het geval, dat is bij deze ook opgelost.

Bestek

Als u een bestek opmaakt, kan u een toeslag toevoegen via de knop "Toevoegen":

In het veld "Behandeling, typt u "toeslag" om daarna op de "enter"-toets te drukken:

U krijgt dan meteen een overzicht van alle mogelijke toeslagen. Dubbelklik op de gewenste toeslag om deze toe te voegen aan het bestek.

Verbeteringen online agenda synchronisatie

 • Uitzonderlijk kon het voorkomen dat een wijziging in de online agenda niet gesynchroniseerd werd met de agenda in CareConnect of omgekeerd. Dit is opgelost in deze versie.
 • Iedere 5 seconden werd de online agenda vergeleken met de CareConnect agenda en indien nodig bijgewerkt. Uit testen bleek dat we een betere performantie krijgen met een even aangename gebruikerservaring als we dit interval verhogen. Dit is dan ook verhoogd naar 60 seconden.

Bijgewerkt adres voor CM Antwerpen

Het adres voor het opsturen van de papieren verzamelstaten voor derde betaler naar CM Antwerpen werd onlangs gewijzigd naar "Borsbeeksebrug 26, 2600 Berchem". Dit adres is dan ook bijgewerkt in CareConnect, zodat automatisch het juiste adres wordt ingevuld op het voorblad van de verzamelstaat.

Tip: indien gewenst, kunnen supervisor gebruikers ook zelf het adres van een mutualiteit aanpassen via PRAKTIJKBEHEER > Bibliotheek > Mutualiteiten.