Nieuw in CareConnect Dentist 3.0.30.0

Samenvatting

 • Vanaf nu kan u elektronisch attesteren met CareConnect, voorlopig wel nog met uitzondering van behandelingen die u via 3e betaler attesteert.
 • Het inloggen in CareConnect werd gemoderniseerd en de nieuwe loginmethode Passport werd toegevoegd.
 • Verder werden er nog 10 diverse verbeteringen aangebracht doorheen het programma

Tips van de helpdesk

 • Vóór het uitvoeren van een update, neemt u best een volledige back-up van uw CareConnect programma.
 • Meer informatie over de nieuwste versie van CareConnect Dentist vindt u zoals altijd terug in de rubriek Nieuwigheden van de Help (F1) van CareConnect.
 • Om er voor te zorgen dat u ten alle tijde maximaal kans blijft maken op het kunnen behalen van uw telematicapremie 2020, willen we graag de aandacht vestigen op volgend gegeven:
  Tijdens de ontwikkeling van deze CareConnect eAttest-versie heeft MyCareNet ons formeel verboden om op een geautomatiseerde manier een eTar-bevraging te lanceren in combinatie met het opmaken van een elektronisch getuigschrift (eAttest). Wij geven u dan ook als tip om vanaf heden, regelmatig zelf een tarief te raadplegen in het afrekenscherm en/of het scherm “Status Terugbetaling” te gebruiken.
  Doe je dit minstens 1 keer per maand, dan zou deze werkwijze moeten volstaat om volgens de huidige kennis rond de criteria, het criterium Tariefraadpleging te behalen. In tussentijd blijven wij natuurlijk proberen om de overheidsdiensten tot een ander inzicht te brengen zodoende we in een volgende CareConnect-versie er hopelijk voor mogen zorgen dat, wanneer u hiervoor kiest, deze eTar-bevraging automatisch opgestart wordt in combinatie met de opmaak van een elektronisch getuigschrift.

 

Elektronische getuigschriften

Met deze versie van CareConnect kan u elektronisch attesteren (eAttest), met uitzondering van de behandelingen die u via 3e betaler attesteert. Elektronische derde betaler (eFact) heeft momenteel onze hoogste prioriteit en zal mogelijk worden in een volgende update van CareConnect.

Webinar Vlot starten met elektronisch attesteren in CareConnect Dentist

Om u zo vlot mogelijk te laten starten met deze nieuwe functionaliteit, hebben we voor u een webinar georganiseerd. Meer info hierover kan u herbekijken via deze FAQ pagina.

 

De 4 belangrijkste aandachtspunten bij elektronisch attesteren

1. Heb ik nog papieren getuigschriften nodig?

Ja, in volgende situaties:

 1. Voor het attesteren van behandelingen in derde betaler.
  • In een volgende versie van CareConnect wordt elektronische derde betaler mogelijk, maar voorlopig kan derde betaler enkel op papier.
 2. Voor patiënten waarvan u het rijksregisternummer (INSZ) niet kent.
  • Tip: vraag aan kinderen zonder kids ID om een klevertje met de mutualiteitsgegevens mee te brengen. Dan kan u het INSZ manueel invullen onder PATIËNTDOSSIER > Personalia.
 3. Bij het attesteren van behandelingen die uitgevoerd zijn op een datum in het verleden
  • Hierop zijn enkele uitzonderingen, meer info vindt u verder op deze pagina.
 4. Als u een cash betaling verwerkt van een voorschot of een openstaand saldo, zonder dat er behandelingen verwerkt worden.
  • Het fiscaal strookje van het papieren getuigschrift geldt dan namelijk als betaalbewijs.
 5. Bij een technische storing (internet, eHealth, mutualiteiten, ...).
  • De praktijk toont gelukkig wel aan dat dergelijke storingen uitzonderlijk voorkomen bij het elektronisch attesteren.

Wat de matrixprinter betreft, geven we het advies om deze nog even te behouden. Als u na een tijd merkt dat deze nog maar uitzonderlijk gebruikt wordt, kan u overwegen om de matrixprinter af te schaffen en indien nodig het getuigschrift met de hand in te vullen. 

2. Elektronisch attesteren kan niet voor behandelingen die in het verleden uitgevoerd werden

U kan enkel behandelingen elektronisch attesteren die dezelfde dag uitgevoerd werden. Dit is een beperking, opgelegd door de overheid, bij het elektronisch attesteren.

Hierop zijn enkele uitzonderingen voor volgende ortho en prothesebehandelingen:

 • 305616-305620: activatie (forfait regelmatige ortho-behandeling)
 • 305734-305620: activatie tijdens verlenging
 • 305572-305583: analyse en opstellen behandelingsplan
 • 305911-305922: schedelanalyse op teleradiografie
 • Alle pseudocodes gelinkt aan de voorbereidende fasen bij de plaatsing van een prothese (389675-389686, 389690-389701, 389712-389723, 389734-389745, 389756-389760, 389771-389782, 389793-389804, 389815-389826)

Bovenstaande behandelingen kan u attesteren op een datum in het verleden, op voorwaarde dat er samen met deze behandelingen minstens één behandeling op datum van vandaag geattesteerd wordt.

Opgelet, weet dat het aanpassen van de datum van een behandeling naar de datum van vandaag (om deze toch elektronisch te kunnen attesteren) wettelijk niet toegelaten is.

3. Moet ik steeds een bewijsstuk overhandigen aan de patiënt?

Ja, dit is een verplichting die door de overheid wordt opgelegd (klik hier voor meer info op de RIZIV-site). Ook de inhoud en de structuur van het bewijsstuk, die jammer genoeg verwarrend kan overkomen voor de patiënt, is opgelegd door de overheid. Tip: u kan bijkomend ook de ereloonnota van CareConnect bezorgen aan de patiënt voor extra verduidelijking. 

De printer voor het afdrukken van dit bewijsstuk kan u per werkpost instellen via Instellingen > Printers > "Documenten op voorschriftformaat". Bent u op zoek naar een geschikte printer voor dit type documenten? Neem dan even contact op met uw vertegenwoordiger, hij of zij geeft u graag advies op maat!

Het versturen van dit bewijsstuk via mail is niet conform de GDPR-regels. Mail is namelijk niet voldoende beveiligd om de vertrouwelijke gegevens op dit bewijsstuk (uitgevoerde behandelingen, rijksregisternummer, ...)  te versturen naar de patiënt. Wenst u toch om, op eigen verantwoordelijkheid, dit bewijsstuk via mail te versturen? Dan stelt u best een PDF-printer in voor het afdrukken van dit bewijsstuk, zodat u het gegenereerde PDF-bestand kan toevoegen aan de mail die u verstuurt naar de patiënt.

Ter info, in een volgende versie van CareConnect zal het mogelijk worden om het bewijsstuk digitaal én GDPR-conform naar het beveiligde Helena-portaal van de patiënt te versturen (klik hier voor meer info over Helena).

4. Twee ereloonnota's bij een combinatie van behandelingen binnen en buiten nomenclatuur

Als u nomenclatuurbehandelingen samen met niet-nomenclatuurbehandelingen afrekent, zal CareConnect 2 ereloonnota's opmaken. Op de ene ereloonnota staan dan de nomenclatuurbehandelingen met het bijhorende totaalbedrag, op de andere ereloonnota staan alle niet-nomenclatuurbehandelingen en het daarbij horende totaalbedrag.

Het kan handig zijn om dit even te verduidelijken aan de patiënt. Ter info, in een volgende versie van CareConnect bekijken we wel om alle behandelingen op 1 ereloonnota te bundelen.

Graag meer uitgebreide info?

Klik hier voor de infopagina over elektronische getuigschriften

Inloggen in CareConnect

Het loginvenster van CareConnect werd uitgebreid met een nieuwe loginmethode: "Passport". U zal merken dat het loginvenster hiervoor gemoderniseerd werd.

We raden aan om vanaf nu steeds via Passport in te loggen. Inloggen via de klassieke loginmethode, waarmee u vertrouwd bent, blijft wel mogelijk. Dit ziet er vanaf nu als volgt uit:

Werkt u met de takenlijst in CareConnect? Dan vindt u deze vanaf nu rechts boven in het loginvenster terug:

Wisselen van gebruiker

Dit is nog steeds mogelijk, maar gebeurt nu via het vernieuwde loginvenster. Voordat dit venster getoond wordt, zal CareConnect alle openstaande schermen (bv. communicatiemodule) afsluiten.

Was u een behandeling aan het ingeven of een document aan het opstellen? Dan zal CareConnect u eerst vragen of dit afgebroken mag worden voordat u uitgelogd wordt. Zo vermijdt u dat er per ongeluk gegevens verloren gaan.

Schermbeveiliging

Ook de schermbeveiliging werd gemoderniseerd. Als de schermbeveiliging in werking treedt, wordt nu het vernieuwde loginvenster getoond. In dat loginvenster kan u enkel terug inloggen met de gebruiker die daarvoor ingelogd was. Na inloggen worden de openstaande vensters terug getoond en kan u verder werken in CareConnect.

Wilt u GDPR-conform werken en vermijden dat patiënten de gegevens in CareConnect zien als u even weg bent van uw PC? Dan kan u zelf uitloggen via START > Uitloggen, maar u kan ook gebruik maken van de automatische schermbeveiliging. Deze activeert u per gebruiker via Instellingen > Beveiliging. U kan daarbij zelf kiezen na hoeveel minuten de schermbeveiliging in actie mag treden.

Inloggen met uw persoonlijke Passport account

Waarom deze nieuwe loginmethode?

Voor de integratie van elektronische getuigschriften (en binnenkort ook elektronische derde betaler) hebben we gekozen om dit te doen via de "Tarificatie module" van Corilus. Deze module maakt deel uit van de Corilus cloud diensten, die via het internet beschikbaar zijn. Met cloud software kiezen we voor een toekomstgerichte integratie, maar cloud software vereist ook een strengere beveiliging. U kan dit vergelijken met het gebruik van de eHealth diensten (ook via het internet beschikbaar), waar de strengere beveiliging erin bestaat dat u een eHealth-certificaat nodig heeft om toegang te krijgen.

Deze strengere beveiliging voor het gebruik van de online Tarificatie module kunnen we bieden met Passport, de nieuwe loginmethode in CareConnect. Passport is ISO-27001 gecertifieerd, maakt gebruik van 2-staps authenticatie en voldoet aan alle vereiste beveiligingsnormen.

Om elektronisch te attesteren in CareConnect Dentist, zal u dus eerst moeten inloggen met Passport. Daarnaast is het ook zo dat deze nieuwe loginmethode vereist zal zijn voor alle nieuwe cloud diensten die we nog in CareConnect Dentist gaan integreren. 2 goeie redenen dus om nu al met Passport van start te gaan.

Hoe log ik in via Passport in CareConnect?

Eens u een Passport account hebt aangemaakt en u inlogt op een geregistreerd toestel, verloopt het inloggen als volgt: 

 1. Klik op "Login met Passport"

 2. Vul uw 5-cijferige PIN-code in en klik op "Volgende"

Na deze 2 stappen bent u via Passport ingelogd in CareConnect en kan u elektronisch attesteren.

Graag meer uitgebreide info?

Klik hier om de infopagina over Passport te openen

Diverse verbeteringen

 • Als u een update van CareConnect hebt uitgevoerd, wordt nu aan elke gebruiker een overzicht van de nieuwigheden getoond na het inloggen.
 • Een overzicht van de laatste nieuwigheden in CareConnect kan u steeds opvragen via de optie Laatste nieuwigheden door te klikken op de vraagteken-knop rechts boven in CareConnect.
 • De lijst van berichten in het Postvak IN van het berichtencentrum verspringt niet meer na archiveren van een bericht en ook niet meer na het ophalen van nieuwe berichten.
 • Als er een zoekactie werd uitgevoerd in het berichtencentrum, blijft de toegepaste zoekfilter behouden na het ophalen van nieuwe berichten.
 • Opgelost: bij het opvragen van het profiel op datum van ereloonnota werd gezocht op datum van behandeling.
 • Opgelost: bij het attesteren van 2 supplementen voor zorg bijzondere nood (3x9514) verscheen de melding dat deze slechts 2 keer per dag mag geattesteerd worden. Nu wordt deze melding enkel getoond als deze code meer dan 2 keer per dag geattesteerd wordt.
 • Als een 2e extractie van een ingesloten tand of een 2e insnijden van een abces in een verschillend kwadrant wordt ingegeven via de gebitskaart, wordt deze 2e behandeling nu automatisch aan halve prijs gerekend.
 • Als een 2e stomatologie behandeling in dezelfde opereerstreek wordt ingegeven via de gebitskaart zal CareConnect enkel de nomenclatuurcode met de hoogste K-waarde behouden in de afrekening. Voor de behandeling met de laagste K-waarde kijkt CareConnect na of u een code heeft ingesteld die moet afgerekend worden indien de patiënt niet uitkeringsgerechtigd is. Indien wel, wordt deze ook aan de afrekening toegevoegd en dit aan 100% van het ereloon.
 • Opgelost: als de takenlijst meer dan 3999 karakters bevatte, werden enkel de eerste 3999 karakters bewaard.
 • Opgelost: het (automatisch) aanvinken van het vakje RDB in de afrekening verliep niet altijd correct.