Nieuw in CareConnect Dentist 3.0.30.3

3.0.30.31

CareConnect berekent nu de mondzorgtraject status en de terugbetalingstarieven voor het verwijderen van tandsteen volgens de aangepaste terugbetalingsvoorwaarden in het kader van de Covid-19 crisis.

Patiënten die in 2020 geen terugbetaalde tandzorg kregen, maar wel in 2019, komen in 2021 alsnog in aanmerking voor een verhoogde terugbetaling. Deze aangepaste terugbetalingsvoorwaarde komt tegemoet aan patiënten die door de Covid-19 crisis in 2020 niet tot bij de tandarts raakten.

 

3.0.30.3

Samenvatting

 • Vanaf 1 januari 2021 worden de verschillende formulieren voor aanvullende tandverzekeringen vervangen door een uniform formulier dat aanvaard wordt door alle mutualiteiten. Bovendien zal CareConnect vanaf deze versie de taak van je overnemen door het formulier automatisch in te vullen op moment van de afrekening.
 • De tarieven voor tandartsen en stomatologen worden geïndexeerd vanaf 1 januari 2021. Deze tarieven werden bijgewerkt in CareConnect.
 • Verder werden er nog 7 diverse verbeteringen aangebracht doorheen het programma

Tips van de helpdesk

 • Vóór het uitvoeren van een update, neemt u best een volledige back-up van uw CareConnect programma.
 • Meer informatie over de nieuwste versie van CareConnect Dentist vindt u zoals altijd terug in de rubriek Nieuwigheden van de Help (F1) van CareConnect.

Uniform verzekeringsformulier

Er werd een uniform formulier goedgekeurd door alle mutualiteiten en beroepsvereningingen dat vanaf 1 januari 2021 kan gebruikt worden als bewijsstuk voor aanvullende tandverzekeringen van de mutualiteiten. 

Belangrijk: een duidelijke omschrijving van de behandelingen

Voor een vlotte verwerking van het formulier is het belangrijk dat je een duidelijke omschrijving gebruikt voor de behandelingen buiten nomenclatuur. Volgende omschrijvingen worden aangeraden:

 • Parodontologie: Eerste parodontaal onderzoek, Niet-chirurgische behandeling van tanden en implantaten, Mondhygiëne-controle, Herbeoordeling met parodontiumstatus, Parodontale chirurgie, Parodontale nazorg, Mondhygiëne-advies en preventie, DPSI
 • Tandprothesen en tandimplantaten
  • Uitneembare prothesen: Kunstharsprothese, Frameprothese, Overkappingsprothese, Verankering/abutment/attachment, Herstelling, Vervangen van de basis, Bijplaatsing
  • Vaste prothesen: Kroon/Stiftkroon, Kroon op implantaat, Brug, Inlay/onlay, Abutment, Facet, Voorlopige kroon, Implantaat
 • Orthodontie: Advies, Onderzoek en diagnose, Planbespreking, Basisapparatuur, Bijkomende apparatuur, Retentie apparatuur, Controle actief, Controle retentie

Deze omschrijvingen worden nu al gebruikt om af te drukken op de ereloonnota. Wil je deze aanpassen? Dan kan dit via de kolom "Omschrijving" in PRAKTIJKBEHEER > Prijzen.

Hoe druk ik het formulier af?

Als je patiënt een uniform verzekeringsformulier wenst, vink je simpelweg de nieuwe checkbox 'Verzekeringsformulier' aan in de toolbar sectie ´Afdrukken´ vooraleer je de behandelingen verwerkt. CareConnect Dentist zorgt dat niet alleen de behandelaars-, en patiëntinfo correct en automatisch ingevuld wordt, maar ook dat de behandelingen en bijhorende bedragen onder de juiste categorie op het document komen. 

Heb je het formulier niet aangemaakt op moment van de afrekening? Geen probleem, het verzekeringsformulier kan je opnieuw aanmaken via de historiek van de ereloonnota's voor de gewenste ereloonnota.

Het formulier is beschikbaar in het Nederlands en Frans. Werk je meertalig? Dan wordt dit standaard in de taal van de patiënt afgedrukt. 

Tip! Indien een patiënt een aanvullende tandverzekering heeft, kan je dit noteren als opmerking in het zijpaneel.

Wat met de formulieren voor andere verzekeraars (DKV, Europese Commissie, ...)?

Voorlopig wordt het uniforme formulier nog niet aanvaard door verzekeraars die niet gelinkt zijn aan een mutualiteit. Voor patiënten die verzekerd zijn bij bv. DKV of de Europese Commissie maak je dus nog steeds het verzekeringsformulier aan via COMMUNICATIE > Extra verzekering.

De 3 DKV formulieren (bestek voor tandprothesekosten, attest van gepresteerde tandzorgen en orthodontisch verslag) zijn ook bijgewerkt naar de meest recente versie, zowel in het Nederlands als in het Frans.

Tariefwijzigingen voor tandartsen en stomatologie nomenclatuur vanaf 1 januari 2021

Vanaf 1 januari 2021 zijn de tarieven voor tandartsen geïndexeerd met 1,01 %, de tarieven voor stomatologie zijn ook geïndexeerd met 0,84 %. Deze tarieven werden bijgewerkt in CareConnect.

Tijdens de update krijg je de mogelijkheid om de prijslijsten in CareConnect aan te passen. Dat kan op basis van de nieuwe conventie- of terugbetalingstarieven of door deze te verhogen met een bepaald percentage, zowel voor de behandelingen binnen als buiten nomenclatuur.

Voor de pseudocodes met maximumtarieven kan je apart bepalen of en hoe deze bijgewerkt mogen worden. Vanuit de software mogen we deze niet automatisch bijwerken en daarom worden deze standaard niet aangepast. Je kan er wel voor kiezen om ook deze prijzen bij te werken met een bepaald percentage of om deze aan te passen naar de nieuwe maximumtarieven.

Diverse verbeteringen

 • Opgelost: af en toe werd de hoofding van een ereloonnota, bestek of aanmaning niet afgedrukt.
 • De telematicapremie assistent werd bijgewerkt op basis van de info die bij het uitsturen van deze versie gekend was. De criteria voor 2020 worden niet berekend door de assistent omdat die pas eind 2020 bekend waren. Heb je doorheen het jaar maandelijks gebruik gemaakt van alle eHealth diensten in CareConnect? Dan zou je in orde moeten zijn voor de premie van 2020 die je vanaf 1 juli 2021 kan aanvragen.
 • Opgelost: na activeren van de optie "Gebruik regeling derde betaler" bij een mutualiteit, om meteen daarna behandelingen in derde betaler af te rekenen voor die mutualiteit, werd het getuigschrift niet als derde betaler getuigschrift geregistreerd.
 • Mutualiteit 206 en 228 fusionneren vanaf 1 januari 2021. De namen en adressen van deze mutualiteiten werden hiervoor bijgewerkt in CareConnect. 
 • Opgelost: creatie van een elektronisch getuigschrift voor het nomenclatuurnummer 317236 (extractie ingesloten tand) faalt met de vermelding dat de behandelde tand verplicht is.
 • Opgelost: CareConnect hangt bij het afdrukken van de nieuwigheden.
 • Opgelost: als je meertalig werkt, werd voor Engelstalige patiënten niet automatisch de taal "Engels" geselecteerd voor het afdrukken van documenten tijdens de afrekening.