Nieuw in CareConnect Dentist 3.0.31

Samenvatting

 • Vanaf nu kan je elektronisch factureren in derde betaler (eFact). 
 • Verder werden er nog 6 diverse verbeteringen aangebracht doorheen het programma

Tips van de helpdesk

 • Vóór het uitvoeren van een update, neemt u best een volledige back-up van uw CareConnect programma.

Elektronisch factureren in derde betaler (eFact)

Careconnect Dentist biedt vanaf deze versie de mogelijkheid aan om elektronisch te factureren in derde betaler. Via de dienst 'eFact' van MyCareNet stuur je automatisch of met één druk op de knop alle elektronische getuigschriften in derde betaler door naar de verschillende mutualiteiten. Schakel eenvoudig en snel over naar elektronische facturatie in derde betaler en geniet van: 

 • een sterk vereenvoudigde procedure
 • een heldere workflow van getuigschrift tot terugbetaalde factuur
 • een snellere terugbetaling

Starten met elektronische derde betaler

De allereerste stap in het elektronisch factureren in derde betaler begint bij het verwerken van een elektronisch getuigschrift. Lees hier welke vereisten er zijn en hoe je in enkele stappen van start gaat met eFact.

 1. Inloggen met Corilus Passport: eFact behoort tot de Corilus Cloud diensten. Daarom is het vereist dat alle gebruikers die met eFact werken steeds inloggen met Passport.
 2. Geldig eHealth certificaat: elektronisch factureren is een eHealth-dienst en vereist dus een geldig eHealth certificaat.
 3. Activeer eFact in de Instellingen: Wil je overschakelen van papier naar elektronische factureren in derde betaler? Ga dan naar Instellingen > Afrekening en vink de nieuwe checkbox 'eFact' aan onder de groep 'Elektronische getuigschriften'. Selecteer welk KBO- en rekeningnummer gebruikt moet worden en controleer of deze gegevens correct zijn ingevuld. Kijk eveneens na of het correcte BIC nummer is ingevuld naast het opgegeven rekeningnummer. Nog niet gestart met derde betaler? Lees hier de instructies. 
 4. Creeër je eerste eFact getuigschrift! Je kan nu elektronisch attesteren in derde betaler. Wil je meer zekerheid van de terugbetaling? Laat bij het verwerken van de afrekening steeds 'automatisch ophalen' aangevinkt zodat de tarieven worden geraadpleegd via de dienst eTar. Het eFact bewijsstuk is gebasseerd op het uniform bewijsstuk dat is goedgekeurd door de NCTZ en wordt geprint op het handige DL formaat.

Verzenden en opvolgen van elektronische facturen

Alle gebruikers met supervisor rechten zien na het activeren van de dienst eFact een nieuw icoon 'eFact' verschijnen in de 'Boekhouding' toolbar. Via dit scherm kan je hoofdzakelijk de elektronische facturen verzenden en opvolgen. Ook rapporten opvragen is mogelijk en hier kan je ook specifieke instellingen configureren voor de behandelaars en de praktijk.

Klik hier voor meer info over de verschillende stappen en opvolging van je elektronische facturatie in derde betaler. 

 

Werk je in meerdere tandartspraktijken?

Indien je als tandarts in meerdere praktijken elektronisch wil facturen in derde betaler, is het belangrijk dat de zendingsnummering niet in conflict komt om geweigerde facturen te voorkomen. Het zendingsnummer in de eerste praktijk staat automatisch goed ingesteld en moet niet aangepast worden. De zendingsnummering moet verhoogt worden in reeksen van 200 per bijkomende praktijk waar je werkt. Als je bijvoorbeeld van start gaat met eFact in de tweede praktijk moet je in het eFact scherm bij Instellingen > Behandelaar de zendingsnummers voor alle mutualiteiten ophogen met 200, in de derde praktijk met 400, enz.

 

Vereenvoudigde boekhouding voor elektronische derde betaler

Met elektronische derde betaler zetten we in CareConnect een eerste stap richting een vereenvoudigde boekhouding. Hiervoor bevindt een deel van de boekhouding zich enkel nog in de eFact module en niet meer in de overige boekhoudoverzichten in CareConnect.

Welke boekhoudgegevens vind ik terug in de eFact module?

 • Alle bedragen die je via elektronische derde betaler hebt aangerekend aan de mutualiteit
 • Alle betalingen die je van de mutualiteit ontving voor elektronische derde betaler

Welke boekhoudgegevens vind ik terug in de overige boekhoudoverzichten?

 • Alle bedragen die je aan de patiënt hebt aangerekend
 • Alle betalingen van patiënten
 • Alle bedragen die je aan de mutualiteit hebt aangerekend voor papieren derde betaler
 • Alle betalingen die je van de mutualiteit ontving voor papieren derde betaler

Wil je meer weten? Klik dan hier voor gedetailleerde info over o.a. het opvragen van je totale omzet, totale inkomsten en andere boekhoudgegevens

Diverse verbeteringen

 • Opgelost vanaf CareConnect Dentist 3.0.31.4: bij het wisselen naar een volgende of vorige maand in de kalender in Boekhouding > Financieel liep de kalender vast en bleven de maanden wisselen.
 • Opgelost vanaf CareConnect Dentist 3.0.31.5: heel uitzonderlijk kon het voorkomen dat de betrekkelijke verstrekking niet meegestuurd werd naar eFact. Meer bepaald als u behandelingen verwerkte (bv. adhesieve technieken of cofferdam) na een weigering of faling bij de tariefraadpleging.
 • Als je het uniform verzekeringsformulier afdrukt bij het afrekenen, wordt er geen eAttest of eFact bewijsstuk meer afgedrukt. Het uniforme verzekeringsformulier is namelijk ook geldig als bewijsstuk en heeft nu dezelfde inhoud als het eAttest en eFact bewijsstuk. 
 • Het eAttest bewijsstuk neemt nu ook de inhoud en structuur over van het uniform bewijsstuk dat is goedgekeurd door het NCTZ. Bovendien is er een nieuwe kolom 'Verwachte terugbetaling' toegevoegd die eenduidig aan de patiënt weergeeft welke terugbetaling van de mutualiteit verwacht kan worden.
 • De optie om geen bewijsstuk af te leveren bij een elektronisch getuigschrift is toegevoegd. Deze kan ingesteld worden via Instellingen > Afrekening > Elektronische getuigschriften. Opgelet, het is wettelijk verplicht steeds een bewijsstuk af te leveren aan de patiënt.
 • In het overzicht van de getuigschriften (Boekhouding > Overzichten > Getuigschriften) kan u nu filteren op papieren, eAttest en/of eFact getuigschriften.