Nieuw in CareConnect Dentist 3.0.34.0

 

 

Samenvatting

 • Ga van start met de geschikte btw-regeling voor je praktijk of als individuele behandelaar
 • Opheffing van het verbod op derde betaler: een nieuwe instelling werd toegevoegd waarmee jij kiest bij welke patiëntcategorieën je derde betaler toepast
 • Verder werden er nog 7 diverse verbeteringen aangebracht doorheen het programma

Tips van de helpdesk

 • Vóór het uitvoeren van een update, neem je best een volledige back-up van jouw CareConnect programma.

Aan de slag met btw

Tip: Nog niet op de hoogte van de mogelijke btw-regelingen? Lees dan eerst dit blogartikel om te weten wat er is aangepast aan de btw-wetgeving en welke btw-regeling van toepassing is voor jouw praktijk.

Btw-instellingen

CareConnect Dentist voorziet de toepassing van de btw-regeling op het niveau van zowel de innende instelling als de gebruiker. Zo kan je verschillende btw-regelingen combineren afhankelijk van je praktijkorganisatie.

 1. Een gebruiker met ‘supervisor’ rechten kan via ‘Start > Instellingen > Innende instelling’ de gepaste btw-regeling selecteren. De geselecteerde btw-regeling wordt dan standaard ingesteld voor alle gebruikers.
 2. Als een behandelaar een eigen btw-regeling wil toepassen, kan dit via de tab ‘Gebruiker’.

Voor zowel de innende instelling als de gebruiker is er de keuze uit de volgende btw-regelingen:

 • Geen btw-regeling: wanneer je enkel therapeutische behandelingen uitvoert.
 • Btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen: alle niet-therapeutische behandelingen worden vrijgesteld van btw indien de jaarlijkse omzet (excl. btw) van niet-therapeutische behandelingen en andere activiteiten kleiner is dan 25.000 euro. 
 • Normale btw-regeling: de jaarlijkse omzet (excl. btw) van niet-therapeutische behandelingen is groter dan 25.000 euro waardoor je gemengd belastingplichtig wordt. Je rekent btw aan bij niet-therapeutische behandelingen en dient per maand of kwartaal een btw-aangifte in.
  • ! Opgelet: Wanneer je de normale btw-regeling toepast, dien je manueel het bedrag inclusief btw in te geven bij het opmaken van een bestek met niet-therapeutische behandelingen.

Bespreek samen met je boekhouder of financieel adviseur welke btw-regeling van toepassing is voor jouw praktijk. Als expert ondersteunen ze je graag bij de hierbij gepaarde wettelijke verplichtingen.

Opmerking: deze instellingen zijn niet beschikbaar als je gebruik maakt van de Hospital Extension of van een specifieke XML export.

Niet-therapeutische prestaties aanduiden in de afrekening

Een nieuwe kolom ‘Niet-therapeutisch’ verschijnt in het ‘Afrekenen’ scherm wanneer een normale btw-regeling of btw-vrijstellingsregeling wordt toegepast binnen de praktijk. Vink de checkbox aan bij elke btw-plichtige prestatie zonder therapeutisch doel. Zo zal CareConnect Dentist het geschikte btw-bedrag automatisch berekenen in de nieuwe kolom ‘BTW’.

Opmerking: deze checkbox wordt niet getoond bij behandelingen binnen nomenclatuur. Het RIZIV stelt namelijk dat een behandeling per definitie een therapeutisch doel heeft als deze is opgenomen in de nomenclatuur.

Btw bedragen in de ereloonnota

Bij het toepassen van een btw-regeling hoort een aangepaste ereloonnota die voldoet aan alle fiscale vereisten. Vanaf nu vind je er per prestatie het btw-bedrag alsook het totaalbedrag aan btw. Daarnaast worden de wettelijk verplichte gegevens zoals btw-nummer en bankrekeningnummer automatisch toegevoegd.

Boekhouding

De bedragen in de boekhoudkundige overzichten houden vanaf nu ook rekening met het aangerekende btw-bedrag. Ter verduidelijking vermeldt Care Connect Dentist de kolomtitels inclusief of exclusief btw waar nodig.

In de tab ‘Boekhouding’ voegden we in het venster ‘Financieel’ een nieuwe filter ‘Toon enkel niet-therapeutisch’ toe. Zo vind je de betaalde bedragen inclusief btw en het afzonderlijk btw bedrag eenvoudig terug.

Opgelet: Gebruik je bepaalde overzichten voor het berekenen van lonen? Hou er dan rekening mee dat het getuigschriften en ereloonnota’s overzicht de bedragen inclusief btw weergeeft.

Nieuwe centralisatierekeningen: ‘Omzet niet-therapeutisch’ en ‘Te betalen btw’

Afhankelijk van de gekozen btw-regeling zal je bepaalde bedragen nodig hebben bij de btw-aangifte. Deze bedragen vind je eenduidig terug via de export van de boekhouding.

 1. Selecteer de periode van de gewenste maand of kwartaal
 2. Vink, indien van toepassing, de checkbox ‘De boekingen in deze periode mogen nog gewijzigd worden na de export’ aan.
 3. Klik op ‘Uitvoeren’ en open het Excel bestand.
 4. In de ‘Centralisatie’ tab vind je twee nieuwe rekeningen met het totaal ‘Omzet niet-therapeutische prestaties’ en ‘Te betalen btw’.
 5. Daarnaast vind je in de tab ‘Omzet niet-therapeutische prestaties’ een detaillijst van de boekingen. 

Opheffing van het verbod op derde betaler

Instelling voor het toepassen van regeling derde betaler

Pas je nog geen derdebetalersregeling toe? Dan is onderstaande voor jou niet van toepassing. 
Wil je graag starten met derde betaler? Bekijk dan zeker even volgende webinar: eFact - Hoe starten en werken in CareConnect Dentist.

In afwachting van publicatie van de wetswijziging, koos het RIZIV er voor om de opheffing van het verbod op derde betaler begin januari 2022 al door te voeren. Dit verbod zorgde ervoor dat je bepaalde behandelingen (bv. conserverende zorg bij volwassen patiënten zonder verhoogde tegemoetkoming) niet in derde betaler mocht attesteren. De opheffing van dit verbod wordt retroactief van toepassing voor alle behandelingen uitgevoerd vanaf 1/1/2022

Het vroegtijdig doorvoeren van deze opheffing had in de vorige versie van CareConnect impact op het opvragen van de verzekerbaarheid. Het venster om de gegevens aan te passen volgens MyCareNet verscheen namelijk bij vrijwel alle patiënten met het voorstel om de derde betalersregeling voor alle zorgen toe te passen.

Dit hebben we verbeterd in deze versie waar je per patiëntgroep kan kiezen of je de derdebetalersregeling standaard toepast. Dit heeft als voordeel dat je dit niet meer per patiënt moet instellen en daarom zal het venster om de gegevens aan te passen volgens MyCareNet minder getoond worden.

Hoe stel ik mijn persoonlijke voorkeur in voor het toepassen van derdebetalersregeling?

Gebruik je derde betaler? Ga dan even naar 'Instellingen > Derde Betaler' en vink de patiëntgroepen aan waarbij je standaard derde betaler wil toepassen. Standaard wordt volgende instelling toegepast:

In de afrekening zal dan de derdebetalersregeling standaard toegepast worden als de patiënt voldoet aan volgende 2 voorwaarden:

 1. Derde betalersregeling volgens de instellingen van de behandelaar’ is geselecteerd onder 'Patiëntdossier > Financieel'
 2. De patiënt behoort tot een patiëntengroep die de behandelaar heeft aangevinkt onder 'Instellingen > Derde Betaler'.

3 aandachtspunten

 1. De verplichting om de conventietarieven te respecteren bij het toepassen van derde betaler is nog steeds van toepassing.
 2. Deze instelling is niet van toepassing op patiënten waarbij onder 'Patiëntdossier > Financieel' de optie 'Altijd alle zorgen afrekenen via Derde Betaler' of 'Nooit via Derde Betaler afrekenen' geselecteerd is.
  • Bij die patiënten worden nog steeds alle nomenclatuurbehandelingen (optie 'Altijd') of geen enkele behandeling (optie 'Nooit') via derde betaler afgerekend.
 3. Dit is een instelling per behandelaar. Zo kan iedere behandelaar binnen de praktijk kiezen hoe hij of zij de derdebetalersregeling wenst toe te passen.

Geen verantwoording meer nodig om derde betaler toe te passen

Doordat derde betaler nu steeds toegepast mag worden, hoef je ook geen verantwoording meer mee te geven in bepaalde situaties. De lijst 'Verantwoording derde betaler' in het menu 'Afrekenen > Acties'  is daarom enkel nog van toepassing als er behandelingen in de afrekening staan die uitgevoerd werden voor 1/1/2022.

Vereenvoudigde visualisatie van behandelingen in de afrekening

In de vorige versie van CareConnect werden behandelingen vet of cursief gevisualiseerd die volgens de regelgeving van voor 1/1/2022 in derde betaler mochten afgerekend worden. In deze versie van CareConnect is dit niet langer het geval, aangezien derde betaler vanaf 1/1/2022 toegelaten is voor alle behandelingen.

Behandelingen die in derde betaler afgerekend zullen worden, hebben wel nog steeds een blauwe tekstkleur.

Diverse verbeteringen

 • Opgelost: Na annuleren van een derde betaler getuigschrift en het terug opnemen van de behandelingen in de afrekening, werd de checkbox 'RDB' niet aangevinkt bij deze behandelingen. 
 • Opgelost: E-mailaccounts met een domeinnaam hotmail.com, live.com, live.be, outlook.com of outlook.be ondervonden problemen bij het ontvangen en verzenden van e-mails. Het adres van de inkomende en uitgaande mailserver is nu bijgewerkt.
 • De omschrijving van de pseudocode '305432' werd aangepast naar 'Toeslag bij digitale OPG'. Zo komt deze omschrijving overeen met de officiële omschrijving uit het nationaal akkoord tandartsen-ziekenfondsen.
 • De Franse omschrijving van de code '308534' werd gecorrigeerd naar 'Placement pilier + ancrages >= 70'.
 • Opgelost: Bij het aanmaken van de eHealth sessie werd een foutmelding getoond als de Passport-login verlopen was van een gebruiker die eFact toepast.
 • Je kan enkel nog gebruik maken van de eHealth diensten als het RIZIV-nummer en INSZ van de behandelaar overeenkomen met het geconfigureerde eHealth-certificaat. Het is dan ook de bedoeling dat elke behandelaar gebruikt maakt van zijn/haar persoonlijk eHealth certificaat.
 • De foutafhandeling en bijhorende logging van onverwachte, technische problemen werd verbeterd. Zo is het makkelijker om de oorzaak te vinden en kan een probleem sneller opgelost worden.