Nieuw in CareConnect Dentist 3.0.35.0

Samenvatting

 • Tijdens het ingeven van een endo behandeling kan je vanaf nu eenvoudig het aantal kanalen van een tand aanpassen.
 • Een info banner brengt je meteen op de hoogte wanneer een algemeen probleem de werking met CareConnect Dentist of met de eHealth diensten verhindert.
 • Verder werden er nog 6 diverse verbeteringen aangebracht doorheen het programma

Tips van de helpdesk

 • Vóór het uitvoeren van een update, neemt u best een volledige back-up van uw CareConnect programma.

Aanpassen van het aantal kanalen bij ingave van een endo behandeling

In deze versie is het mogelijk om eenvoudig het aantal wortelkanalen aan te passen zonder het ingeven van de behandeling te onderbreken. Je hoeft hiervoor niet meer naar ‘Morfologie’ en kan de volgende snellere werkwijze toepassen:

 1. Selecteer de aard van de endodontie behandeling
 2. Klik op de tand in de gebitskaart
 3. Controleer het aantal kanalen in de kolom ‘Kanalen
 4. Klik op de knop ‘Aantal kanalen aanpassen’ om de functie te activeren
 5. Klik op de tand om het aantal kanalen te wijzigen. Elke bijkomende klik toont je een volgende optie kanalen. Klik tot wanneer het juiste aantal kanalen gevisualiseerd is.
 6. Indien gewenst, kan je het aantal kanalen van andere tanden ook aanpassen.
 7. Klik op knop ‘Aantal kanalen aanpassen’ om de functie te deactiveren en de details van de behandeling verder aan te vullen.

Opgelet: Alle voordien ingevulde details van een tand worden verwijderd wanneer je het aantal kanalen van die tand wijzigt.

Info banner

Het gebruik van eHealth-diensten is niet meer weg te denken uit de moderne tandartsenpraktijk. Denk aan het opvragen van de verzekerbaarheid, tariefraadpleging via eTar en attesteren via eAttest of eFact. Helaas doet er zich af en toe een algemene storing voor of zijn er technische onderhoudswerken gepland. Bij deze tijdelijke onbeschikbaarheden en andere belangrijke boodschappen zal CareConnect Dentist je vanaf nu onmiddellijk op de hoogte brengen via een info banner.

Het customer support team volgt elke storing nauwgezet op en zal via de info banner communiceren wanneer het probleem is opgelost. 

Diverse verbeteringen

 • Opgelost: Bij het annuleren van een boeking kreeg de negatieve ereloonnota een positieve waarde. Dit probleem is opgelost en alle voorgaande negatieve ereloonnota’s zijn aangepast zodat deze ook een negatieve waarde hebben. Dit probleem stelde zich enkel in het overzicht van de ereloonnota´s. Bij de boekhoudkundige cijfers verliep steeds alles correct.
 • Update van de telematica premie 2022 voorwaarden
  • Voor degene die via de derdebetalersregeling factureren wordt het criterium betreffende de facturatie via eFact verplicht vanaf 1/07/2022.
  • Het minstens 1 maal inlezen van een medicatieschema maakt deel uit van de verplichte criteria vanaf 1/10/2022.
 • Opgelost: De afronding bij het attesteren van een tweede prestatie aan halve prijs (bv. tweede extractie van een ingesloten tand (317236)) wordt nu correct uitgevoerd.
 • Opgelost: Het conventietarief dat is opgehaald bij een eTar consultatie wordt vanaf nu gebruikt bij de creatie van een eFact attest.
 • Opgelost: Het exporteren van een eFact rapport leidde in bepaalde situaties tot een foutmelding.
 • Het geheugengebruik van CareConnect werd verder geoptimaliseerd om onverwacht afsluiten te vermijden. Deze verbetering werd al met succes afgetoetst bij meerdere klanten. Ervaar je na deze update toch nog problemen? Contacteer dan zeker onze helpdesk.

Update contactgegevens Christelijke mutualiteit:

 • De contactgegevens van het Waalse kantoor van de Christelijke mutualiteit (134) zijn automatisch bijgewerkt.

Maak je nog gebruik van de derdebetalersregeling op papier? Pas dan de contactgegevens van mutualiteit 120 manueel aan op basis van de regio van jouw tandartspraktijk. De correcte gegevens van jouw regionaal CM-kantoor vind je op deze website.