Nieuw in CareConnect Dentist 3.0.37.2

Samenvatting

  • Het criterium 'medicatieschema' wordt automatisch aan alle tandartsen toegekend voor de telematicapremie van 2022
  • Elektronisch attesteren (eAttest) voor mondhygiënisten nomenclatuur werd geactiveerd
  • Verder werden er nog 2 diverse verbeteringen in het programma aangebracht

Tip van de helpdesk

  • Vóór het uitvoeren van een update, neemt u best een volledige back-up van uw CareConnect programma.

Telematicapremie 2022: Medicatieschema

Op de Nationale Commissie Tandartsen-Ziekenfondsen van 24/11/2022 werd beslist dat het criterium 'Medicatieschema' toegekend zal worden aan alle tandartsen. Dit zal te zien zijn in de telematicapremie assistent.

De reden hiervoor is dat momenteel geen enkele dentale software connecteert met alle Belgische gezondheidskluizen (VitaLink in Vlaanderen, RSB in Brussel en RSW in Wallonië). In afwachting van een structurele oplossing en om geen tandartsen te benadelen werd dan ook besist om dit criterium automatisch aan alle tandartsen toe te kennen.

Elektronisch attesteren voor mondhygiënisten nomenclatuur

Sinds 1 oktober zijn er meerdere nomenclatuurcodes voor behandelingen uitgevoerd door mondhygiënisten. Concreet gaat het over verzegelingen, tandsteenreinigingen, profylactische reinigingen en het supplement bijzondere nood. Niet alle mutualiteiten waren op 1 oktober klaar om deze nomenclatuurcodes elektronisch te verwerken, waardoor elektronisch attesteren (eAttest) en factureren (eFact) onmogelijk was.

Wat verandert er vanaf 1 december?

Vanaf 1 december kunnen behandelingen onder de mondhygiënisten nomenclatuur wél elektronisch geattesteerd en gefactureerd worden.

Rechtstreekse betaling (eAttest)

Omdat het elektronisch attesteren voor mondhygiënisten tijdelijk niet mogelijk was, werd er steeds een papieren getuigschrift gemaakt. Vanaf nu kunnen ook elektronische getuigschriften aangemaakt worden voor behandelingen die vallen onder de mondhygiënisten nomenclatuur.

Derde betaler (eFact)

Het attesteren van elektronische derde betaler getuigschriften bleef mogelijk na de update voor mondhygiënisten. Deze getuigschriften werden echter nog niet doorgestuurd naar de mutualiteit. Getuigschriften met mondhygiënisten nomenclatuur die aangemaakt werden na 1 oktober worden in de loop van december doorgestuurd naar de mutualiteiten, zodat deze verwerkt kunnen worden. Hiervoor hoeft u niets te doen. CareConnect brengt dit automatisch voor u in orde. 

Meer info over mondhygiënisten

Diverse verbeteringen

  • Opgelost: Bij cumul van een ortho raadpleging (371092) en één van de pseudocodes voor de kennisgeving (305690 en 305756) werd onterecht een foutmelding getoond.
  • Opgelost: Bij cumul van een toeslag met maximumtarief (bij een OPG of uitneembare prothese) en een raadpleging, DPSI of monderzoek werd onterecht een foutmelding getoond.