Nieuw in CareConnect Dentist 3.0.38.0

Samenvatting

 • De tarieven voor tandartsen en stomatologen worden geïndexeerd vanaf 1 januari 2023. Deze tarieven werden bijgewerkt in CareConnect.
 • De telematicapremie assistent werd geüpdatet met de nieuwe criteria voor het jaar 2023.
 • Vanaf 1 januari zullen patiënten met een specifieke sociale categorie onder de verplichte ziekteverzekering vallen. Deze groep moet verplicht via derde betaler en zonder remgeld afgerekend worden.
 • Het mondzorgtraject in 2023 houdt opnieuw rekening met de 2 voorgaande jaren (2022 én 2021).
 • DKV aanvaardt nu ook het uniform verzekeringsformulier ter vervanging van het 'attest van gepresteerde tandzorgen'.
 • Moderne authenticatie voor Microsoft e-mail accounts is vanaf nu mogelijk. Ook versturen met encryptie werd verbeterd.
 • Verder werden er nog 2 diverse verbeteringen aangebracht in het programma.

Tips van de helpdesk

 • Vóór het uitvoeren van een update, neemt u best een volledige back-up van uw CareConnect programma.
 • Meer informatie over de nieuwste versie van CareConnect Dentist vindt u zoals altijd terug in de rubriek Nieuwigheden van de Help (F1) van CareConnect.

Indexatie

Vanaf 1 januari 2023 worden de tarieven voor tandartsen en stomatologen geïndexeerd. De reden hiervoor is de algemene inflatie. Deze tarieven werden bijgewerkt in CareConnect.

 • Tandartsennomenclatuur: hier wordt een niet-lineaire indexering toegepast volgens een indexmassa van 6.14%. De niet-lineaire indexering houdt in dat er een hogere indexering wordt toegepast voor sommige vullingen tegenover de andere verstrekkingen.
 • Stomatologienomenclatuur die ook voor tandartsen toegankelijk is: deze behandelingen worden lineair geïndexeerd met 7.11%. 

Tijdens de update krijg je de mogelijkheid om de prijslijsten in CareConnect aan te passen. Dat kan op basis van de nieuwe conventie- of terugbetalingstarieven of door deze te verhogen met een bepaald percentage, zowel voor de behandelingen binnen als buiten nomenclatuur.

Voor de pseudocodes met maximumtarieven kan je apart bepalen of en hoe deze bijgewerkt mogen worden. Vanuit de software mogen we deze niet automatisch bijwerken en daarom worden deze standaard niet aangepast. Je kan er wel voor kiezen om ook deze prijzen bij te werken met een bepaald percentage of om deze aan te passen naar de geïndexeerde maximumtarieven.

Geüpdatete telematicapremie assistent

De telematicapremie assistent werd geüpdatet met de criteria om de premie te halen in het jaar 2023. 

Op dit moment heerst er nog onduidelijkheid over bepaalde criteria. Met de informatie die we nu hebben, kunnen we reeds zeggen dat de criteria grotendeels gelijkaardig blijven aan de voorgaande jaren. Hieronder vind je enkele wijzigingen aan de criteria, die zullen gelden in 2023:

 • eAttest en eFact worden samengevoegd tot één criterium. Er wordt dus gekeken naar de verhouding tussen het aantal papieren en elektronische attesten, onafhankelijk van of deze wel of niet in derde betaler geattesteerd werden. Minstens 60% van de terugbetaalbare behandelingen moet elektronisch geattesteerd worden om dit criterium te behalen (percentage kan nog aangepast worden).
 • Het medicatieschema is in 2023 geen criterium voor het behalen van de telematicapremie.
 • Door het samenvoegen van eAttest en eFact en het wegvallen van medicatieschema, blijven er in 2023 jaar slechts 5 criteria over. De doelstelling is om alle 5 de criteria te behalen (aantal te behalen criteria kan nog aangepast worden). 

Verder werd er één verandering gemaakt in de assistent. We tonen vanaf nu alle 12 de maanden voor criteria die per maand dienen gehaald te worden. Zo heb je een volledig overzicht van jouw jaar.

Facturatie voor patiënten met een specifieke sociale categorie

Vanaf 1 januari 2023 zullen patiënten die vallen onder een specifieke sociale categorie, opgenomen worden in de verplichte ziekteverzekering. Klik hier voor meer info over deze nieuwe regeling en over welke patiënten het gaat.

Voor deze groep patiënten gelden er twee voorwaarden:

 • Deze patiënten moeten in derde betaler afgerekend worden (op papier of elektronisch via eFact).
 • Er mag geen remgeld aangerekend worden. In tegenstelling tot de facultatieve derde betaler, mag je als gedeconventioneerde tandarts wel een supplement aanrekenen als de patiënt niet gehospitaliseerd is.

Hoe factureer ik voor deze patiënten?

Deze patiënten zullen telkens een document meehebben dat aangeeft dat zij onder dit specifieke statuut vallen. Indien je zo een patiënt over de vloer krijgt, ga je in CareConnect als volgt te werk:

Stap 1: Duid bij de financiële gegevens (Patiëntdossier > Financieel) van deze patiënt de nieuwe checkbox 'specifieke sociale categorie' aan. Bijgevolg zullen de behandelingen in het afrekenscherm automatisch via derde betaler afgerekend worden, ook indien je geen derde betaler gebruikt voor andere patiënten. Dit kan je gemakkelijk zien aan de blauwe kleur van de behandelingen in het afrekenscherm. 

Stap 2: Bij de ophaling van de tarieven via eTar, zal de mutualiteit een terugbetalingstarief teruggeven dat overeenkomt met het conventietarief. Na tariefraadpleging, wordt het terugbetalingstarief (indien nodig) in de afrekening automatisch aangepast in CareConnect. Zo ben je meteen in orde voor de voorwaarde dat er geen remgeld mag aangerekend worden.

Stap 3: Klik op verwerken. Als je een supplement aanrekent, zal onderstaande melding verschijnen. Hier klik je op "Deze behandeling(en) toch afrekenen". Opgelet, een supplement aanrekenen in derde betaler is enkel toegelaten als u gedeconventioneerd bent en bij patiënten uit deze specifieke sociale categorie die daarbovenop niet gehospitaliseerd zijn.

Let op, het elektronisch attesteren voor deze groep patiënten is pas mogelijk vanaf 1 februari. Je hebt in januari dus 2 keuzes:

 1. Attesteer via papieren derde betaler
 2. Laat de behandelingen in de afrekening staan om dan pas in februari te attesteren. Tip: je kan in februari een overzicht opvragen van alle behandelingen die nog niet afgerekend werden via Boekhouding > Pijltje naast de knop "Ereloonnota's" > Op te maken ereloonnota's. Selecteer een behandeling en klik op "Selectie" in het lintmenu om de bijhorende patiëntfiche te openen.

Mondzorgtraject 2023

Om in 2023 het terugbetalingstarief te berekenen van tandsteenreinigingen en behandelingen die onder het mondzorgtraject vallen, zullen geattesteerde behandelingen uit zowel 2021 als 2022 in rekening gebracht worden. 

DKV: uniform verzekeringsformulier

Sinds kort aanvaardt DKV nu ook het uniform verzekeringsformulier. Dit vervangt het oude formulier 'attest van gepresteerde tandzorgen'. Indien je dit formulier toch aanmaakt in CareConnect, word je nog eens op de hoogte gesteld van deze wijziging.

Het uniforme verzekeringsformulier kan je afdrukken door in het 'Afreken' venster 'Verzekeringsformulier' aan te vinken en daarna op 'Verwerken' te klikken. 

 

Als de behandelingen al verwerkt zijn, kan je dit ook afdrukken via Patiëntdossier > Ereloonnota's > Knop 'Verzekeringsformulier'.

Let op, de formulieren 'Orthodontisch verslag' en 'Bestek voor tandprothesekosten' blijven wel nog bestaan.

Verbeteringen rond configuratie e-mail accounts

Moderne authenticatie (Microsoft)

Vanaf 1 januari 2023 stopt Microsoft de ondersteuning voor basis authenticatie (via e-mailadres en wachtwoord, meer info). Enkel moderne authenticatie is dan nog mogelijk voor Exchange, Outlook, Hotmail, Live, etc. e-mailaccounts.

Daarom hebben we deze nieuwe authenticatiemethode mogelijk gemaakt in CareConnect. Het configureren verloopt als volgt:

 1. Ga naar de instellingen van jouw e-mailaccount (START > Instellingen > E-mail / eHealthbox) en selecteer "Moderne authenticatie (Microsoft)" in de tab "Algemeen"
 2. Klik daarna op "Connecteer met uw account (Microsoft)" in de tab "Servers" en volg de stappen in je browser

Tip 1: zorg ervoor dat je een moderne internetbrowser hebt ingesteld als standaardbrowser (bv. Chrome, Firefox, ...). Als je een verouderde internetbrowser gebruikt (bv. Internet Explorer), kan dit problemen geven bij het connecteren met de account.

Tip 2: zorg ervoor dat de instellingen van jouw Microsoft account correct geconfigureerd zijn. Meer info vind je op de infopagina Configuratie e-mailaccount > Voor Microsoft.

Tip 3: voor het connecteren met jouw account heeft CareConnect toegang nodig tot https://login.microsoftonline.com/ en http://localhost . Normaal is dit in orde, tenzij er in jouw praktijk een specifieke firewall configuratie van toepassing is. 

Opgelet: deze nieuwe authenticatiemethode geldt enkel voor Microsoft e-mail accounts en dus niet voor bv. Gmail e-mail accounts. Voor Gmail e-mail accounts kan je volgende werkwijze volgen: 2-staps-verificatie voor gmail.

Automatische detectie van encryptiemethode

Een nieuwe optie "Automatisch" werd toegevoegd aan het encryptie keuzemenu in de tab "Servers" bij de e-mail instellingen. Als je deze optie selecteert, zal CareConnect automatisch de encryptiemethode kiezen op basis van het opgegeven poortnummer.

Deze aanpassing heeft geen impact op de e-mailaccounts die al in jouw CareConnect geconfigureerd zijn. Als je in een vorige versie van CareConnect problemen ervaarde met jouw e-mailaccount, kan het wel zinvol zijn om in deze nieuwe versie na te kijken of het probleem opgelost is, eventueel na selectie van een andere encryptiemethode (bv. SSL). 

Diverse verbeteringen

 • Als er per ongeluk een spatie in het e-mailadres van een patiënt, contact, behandelaar of mutualiteit staat, zal CareConnect die automatisch verwijderen.
 • In het pop-up venster dat getoond wordt tijdens een back-up, werd een tekstuele wijziging aangebracht (Franse versie).