Nieuw in CareConnect Dentist 3.0.41.0

Samenvatting

Deze versie bevat de wettelijke wijzigingen die in voege gaan op 1 september 2023. CareConnect houdt vanaf versie 3.0.41.0 automatisch rekening met al deze wettelijke wijzigingen, zodat u als tandarts hier niets voor hoeft te doen.

  • Verschillende leeftijdsgrenzen werden aangepast. 
  • De terugbetalingscriteria voor de subgingivale tandsteenverwijdering werd aangepast.
  • De cumul-regels voor een DPSI werden aangepast.
  • Er werd een eerste implementatie gedaan inzake de transparantie-wetgeving, namelijk het supplement doorsturen. 

Tips van de helpdesk

  • Vóór het uitvoeren van een update, neemt u best een volledige back-up van uw CareConnect programma.
  • Meer informatie over de nieuwste versie van CareConnect Dentist vindt u zoals altijd terug in de rubriek Nieuwigheden van de Help (F1) van CareConnect.

Aangepaste leeftijdsgrenzen

Aangepaste leeftijdsgrens van 18 naar 19 jaar

De terugbetaalbare behandelingen tot 18 jaar worden vanaf nu terugbetaald tot 19 jaar. Concreet gaat het over alle bestaande codes voor patiënten jonger dan 18 uit de categorieën consultaties, preventief, parodontologie, conserverende behandelingen, extracties, protheses, radiografieën en zorg bijzonderen noden. Daarnaast kunnen er ook twee anodontia codes tot 19 jaar geattesteerd worden: de codes voor een frame voor de boven- en onderprothese. Uitzondering: Het semestrieel mondonderzoek blijft slechts terugbetaalbaar tot 18 jaar!

De codes die op vandaag vanaf 18 jaar geattesteerd kunnen worden, kunnen in de nieuwe versie pas geattesteerd worden vanaf 19 jaar. Hier gaat het om dezelfde codes als hierboven vermeld, maar dan de codes voor 18+ (of 19+ in de nieuwe versie).

Om tegemoet te komen aan behandelingen die niet bestaan voor patiënten jonger dan 19, en waarvoor eveneens geen remgeld mag aangerekend worden, werden er enkele nieuwe codes toegevoegd. De prijzen, terugbetalingscriteria en cumul-regels voor deze nieuwe codes zijn identiek aan de codes voor patiënten die ouder dan 19 jaar zijn. Een verschil met de codes voor 19+ is dat bij deze nieuwe codes de terugbetaling telkens gelijk is aan de conventieprijs. Voor de volgende behandelingen werden nieuwe codes geïntroduceerd: 

  • Het preventief mondonderzoek
  • Tandsteenverwijderingen (zowel door een tandarts als door een mondhygiënist)
  • Het parodontaal mondonderzoek
  • Subgingivale reinigingen.

Maximale leeftijdsgrens voor het jaarlijks mondonderzoek valt weg

Tot op heden kon het jaarlijks mondonderzoek geattesteerd worden tot 80 jaar. Vanaf 1 september valt deze bovenste leeftijdsgrens weg. 

Aangepaste leeftijdsgrens voor het parodontaal mondonderzoek

De leeftijdsgrens voor het parodontaal mondonderzoek lag tot nu toe op 55 jaar. Deze grens wordt vanaf 1/9 opgetrokken naar 60 jaar.

Alle gewijzigde leeftijdsgrenzen werden ingewerkt in CareConnect. Indien u een behandeling attesteert die valt onder deze wijzigingen, zal de correcte code automatisch naar het afrekenscherm verstuurd worden.

Aangepaste leeftijdsgrenzen in het kader van de Covid-19-crisis

De aangepaste leeftijdsgrenzen in het kader van de Covid-19-crisis blijven nog even van toepassing tot 1/1/2024. Dit geldt tot die datum dus ook nog voor de bovenste leeftijdsgrenzen van 19 jaar, die tijdelijk zijn verhoogd naar 19,5 jaar. CareConnect zal bij een patiënt met leeftijd tussen 19 jaar en 19,5 jaar standaard de nomenclatuurcode vanaf 19 jaar (30...) naar de afrekening sturen, maar je kan deze nog manueel aanpassen naar de nomenclatuurcode tot 19 jaar (37...) en verwerken.

Meer info vind je op de website van het RIZIV.

Aangepaste terugbetalingsvoorwaarden

De terugbetalingsvoorwaarden voor de subgingivale tandsteenverwijdering werden aangepast zodanig dat het semestrieel mondonderzoek nu ook mee telt. De nieuwe terugbetalingsregel voor de subingivale tandsteenreiniging luidt als volgt: "Een jaarlijks of semestrieel mondonderzoek werd terugbetaald in het zelfde of voorgaande kalenderjaar". 

Aangepaste cumul-regel

De cumul-regel voor DPSI werd aangepast zodat een DPSI nu ook gecumuleerd mag worden met het jaarlijks preventief mondonderzoek. Voorheen was DPSI ook al cumuleerbaar met het semestrieel mondonderzoek, radiografieën en consultaties. Dit laatste blijft eveneens van toepassing.

De aangepaste terugbetalingsvoorwaarden en cumul-regels werden eveneens ingewerkt in CareConnect. Het programma zal hier automatisch rekening mee houden bij het attesteren van deze behandelingen.

Transparantie-wetgeving

Een eerste stap in de nieuwe transparantie-wetgeving bepaalt dat het supplement vanaf nu altijd doorgestuurd dient te worden. Tot op heden kon je in de instellingen van CareConnect via een vinkje bepalen of je het supplement al dan niet wou doorsturen naar de mutualiteit. In de nieuwe versie is deze instelling niet meer beschikbaar en zal het supplement altijd en voor iedereen doorgestuurd worden naar de mutualiteit.