Nieuw in CareConnect Dentist 3.0.43.0

Samenvatting

 • De tarieven voor tandartsen en stomatologen worden geïndexeerd vanaf 1 januari 2024. Deze tarieven werden bijgewerkt in CareConnect.
 • Er werden twee nieuwe nomenclatuurcodes voor bioactief dentinesubstituut toegevoegd, alsook een nieuwe nomenclatuurcode voor een vitale amputatie.
 • Het mondzorgtraject in 2024 houdt opnieuw rekening met de twee voorgaande jaren (2023 en 2022).
 • Er is een verhoogde terugbetaling voor diabetespatiënten.
 • De telematicapremie-assistent werd bijgewerkt met de nieuwe criteria voor het jaar 2024.

Tips van de helpdesk

 • Vóór het uitvoeren van een update, neemt u best een volledige back-up van uw CareConnect programma.
 • Meer informatie over de nieuwste versie van CareConnect Dentist vindt u zoals altijd terug in de rubriek Nieuwigheden van de Help (F1) van CareConnect.

Tariefwijzigingen voor tandartsen en stomatologen vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 worden de tarieven voor tandartsen en stomatologen geïndexeerd. De reden hiervoor is de algemene inflatie. Deze tarieven werden bijgewerkt in CareConnect. 

 • Tandartsennomenclatuur: hier wordt een lineaire indexering toegepast volgens een indexmassa van 6.05%
 • Stomatologienomenclatuur die ook voor tandartsen toegankelijk is: deze behandelingen worden eveneens lineair geïndexeerd met 6.05%.

Tijdens de update krijg je de mogelijkheid om de prijslijsten in CareConnect aan te passen. Dat kan op basis van de nieuwe conventie- of terugbetalingstarieven of door deze te verhogen met een bepaald percentage, zowel voor de behandelingen binnen als buiten nomenclatuur.

Opgelet, vanaf deze prijsupdate is er standaard geen prijslijst geselecteerd om bij te werken tijdens de update (vroeger was dit standaard prijslijst 1).  Dit doen we om te vermijden dat er onbewust aanpassingen gebeuren aan de erelonen voor jouw praktijk. De officiële tarieven (conventie, terugbetaling) worden wel nog altijd automatisch bijgewerkt.

Voor de pseudocodes met maximumtarieven kan je apart bepalen of en hoe deze bijgewerkt mogen worden. Vanuit de software mogen we deze niet automatisch bijwerken en daarom worden deze standaard niet aangepast. Je kan er wel voor kiezen om ook deze prijzen bij te werken met een bepaald percentage of om deze aan te passen naar de geïndexeerde maximumtarieven.

Daarnaast werden de honoraria voor enkele behandelingen aangepast, meer bepaald voor: het verwijderen van subgingivaal tandsteen, forfaits voor vroege orthodontische behandelingen, extracties en zorg bijzondere noden. 

 

Wettelijke wijzigingen 

Extra nomenclatuurnummers voor bioactief dentine en vitale amputatie

Op 6 november werd een nieuw koninklijk besluit gepubliceerd waarin besloten werd om drie extra nomenclatuurnummers toe te voegen.

Enerzijds gaat het om twee nieuwe nomenclatuurnummers voor bioactief dentine: 373796 en 303796. De nieuwe codes werden toegevoegd aan de prijslijst. Bij het ingeven van een behandeling met bioactief dentinesubstituut zal ook rekening gehouden worden met deze nieuwe codes. Voorbeeld: Indien u een vlaksvulling met bioactief dentinesubstituut ingeeft op de definitieve tand van een volwassen persoon, dan zal de nieuwe code '303796' automatisch in de afrekening verschijnen. Ook in de planning werd er rekening gehouden met deze codes, zodat ze op hun beurt in het bestek terecht komen. Deze automatische handelingen houden rekening met de gedefinieerde terugbetalingscriteria. 

Deze nieuwe codes vervangen de huidige pseudocodes 375211 en 305211. 

Daarnaast werd ook een nieuwe code geïntroduceerd voor een vitale amputatie: 374791. Deze code werd ook toegevoegd aan de prijslijst. Indien u de code wenst af te rekenen, kan dit via 'diverse behandelingen' of via het afrekenscherm.

Terugbetaling van mondonderzoek en tandsteenreiniging

Om in 2024 het terugbetalingstarief te berekenen van tandsteenreinigingen en behandelingen die onder het mondzorgtraject vallen, zullen geattesteerde behandelingen uit zowel 2023 als 2022 in rekening gebracht worden.

Meer info vind je op de RIZIV-website.

Verhoogde terugbetaling voor diabetespatiënten

Vanaf 1 januari geldt een hogere terugbetaling voor diabetespatiënten. Deze patiënten (met een normale tegemoetkoming) dienen geen remgeld meer te betalen voor het jaarlijks mondonderzoek. Patiënten met een verhoogde tegemoetkoming konden reeds genieten van dit voordeel.

In geval van een rechtstreekse betaling (eAttest of papier) betekent dit dat de patiënt nog steeds het volledige honorarium aan de tandarts betaalt. De mutualiteit zal het honorarium, inclusief het remgeld, terugbetalen aan de patiënt. Indien u gebruik maakt van derde betaler (eFact of papier) zal de patiënt het remgeld betalen. De mutualiteit zal vervolgens het remgeld terugbetalen aan de patiënt en de rest van het bedrag aan u als tandarts. 

Hiervoor zijn geen wijzigingen aangebracht in CareConnect.

 

Geüpdatete telematicapremie assistent

De telematicapremie assistent werd geüpdatet met de criteria om de premie te halen in het jaar 2024.

Op dit moment zijn de criteria nog niet definitief. Vanuit het RIZIV werd ons geadviseerd om voorlopig uit te gaan van dezelfde criteria als voor 2023 en de telematicapremie assistent werd dan ook op deze manier bijgewerkt voor 2024.

Mogelijk wordt de drempel voor bepaalde criteria wel nog verhoogd, dus we blijven aanraden om zoveel mogelijk gebruik te maken van de verschillende eHealth-diensten in CareConnect.

Verder werden er nog twee verbeteringen aangebracht in de assistent:

 • Voor criteria die een bepaald aantal keer per maand opgevraagd moeten worden, tonen we nu een teller. Op die manier kan je makkelijk bijhouden hoeveel keer je de eHealth-dienst in een maand reeds gebruikt hebt. Je kan dit vanaf nu zien bij 'verzekerbaarheid', 'eTar', 'eHealthbox' en 'eGMD'.
 • De tab van het geopende jaar wordt duidelijker gevisualiseerd omdat sommige gebruikers aangaven dat dit niet altijd duidelijk was.