FAQ

Belangrijke medische informatie over een patiënt kan u weergeven in het zijpaneel met de essentie. Dit kan u invullen bij Patiëntdossier > Medisch > Antecedenten. Extra informatie kan u onbeperkt typen in het tekstveld onder de essentie.

Het voordeel aan de essentie is dat dit continu voor de actieve patiënt wordt weergegeven in het zijpaneel. De extra info die u bij antecedenten hebt ingevuld kan u opvragen met één klik op de rode essentiebalk. Een kader verschijnt dan met deze bijkomende info.

Tip: Voeg drie puntjes toe aan de essentie om aan te geven dat er meer info beschikbaar is voor de actieve patiënt.

Een voorbeeld in 3 stappen:

1. Ga naar Patiëntdossier > Medisch > Antecedenten

 2. Vul de essentie in en voeg extra informatie toe in het tekstveld hieronder

 3. De essentie verschijnt in het zijpaneel, één klik hierop toont alle info

    

Ontdek en gebruik de Baltes sneltoetsen! Hiermee roept u zeer snel de gewenste functie in Baltes aan en zal uw snelheid van werken in Baltes gevoelig verhogen. Hieronder vindt u een overzicht van de meest gebruikte.

 • F1 :    Baltes help
 • F3 :    Zoeken patiënt
 • F4 :    Nieuwe patiënt
 • F5 :    Gebitskaart
 • F6 :    Historiek behandelingen
 • F7 :    Afrekenen
 • F8 :    Personalia
 • F9 :    Saldo
 • F11 :  Historiek communicatie
 • F12 :  Agenda

Wanneer u merkt dat de nummering van de verwerkte getuigschriften in Baltes niet meer overeenstemt met de ‘papieren’ nummering, bestaat in Baltes de mogelijkheid om deze geregistreerde getuigschriften te hernummeren zodat deze weer overeenstemmen.

Deze functie ‘Aanpassen getuigschriftnummers’ vindt u in Baltes onder de menu ‘Boekhouding’ via het pijltje in de rechteronderhoek van het paneel ‘Verrichtingen’.

Vervolgens krijgt u het volgende scherm:

U kan kiezen om één nummer te vervangen door een ander nummer of om een reeks opeenvolgende nummers aan te passen. Bij een reeks, op te geven ‘van-nummer’ / ‘tot-nummer’, hebt u de mogelijkheid om ofwel de nummers met een vaste waarde te verhogen of te verlagen ofwel om de reeks te laten herstarten vanaf een nieuw nummer.

Na 'Ok' gedrukt te hebben krijgt u ter controle een scherm waarop u kan zien welke nummer(s) door welke nummer(s) vervangen worden. Enkel nog 'OK' klikken om de aanpassing door te voeren.

Krijgt u nog volgende melding bij het opstarten van Baltes?

Sluit dan nu definitief boekjaar 2016 af. Zo kan u begin januari vlot van start gaan met het nieuwe boekjaar 2018.

Video : Definitieve jaarafsluiting met Baltes 

 

Wanneer u voor de eerste keer Baltes opstart in 2018, zal automatisch de voorlopige jaarafsluiting van 2017 uitgevoerd worden als dit nog niet gebeurd is. U kan nog altijd wijzigingen aanbrengen in een boekjaar dat voorlopig is afgesloten. Enkel na definitieve afsluiting is dit niet meer mogelijk.

Video : Starten met een nieuw boekjaar in Baltes

 

Als er fouten gevonden worden bij de voorlopige jaarafsluiting, kan u zonder problemen verder werken in Baltes. Laat in dit geval een bericht achter via de “Helpdesk” knop in Baltes en dan contacteren wij u om deze fouten recht te zetten.

In de herwerkte communicatiemodule is uw communicatie aangepast naar een moderner bestandsformaat. Aan de inhoud van uw modellen is in elk geval niks gewijzigd, maar mogelijk is de lay-out van sommige modellen hierdoor iets anders dan voorheen. Vooral bij modellen met speciale marges of modellen waar u veel tabs en spaties gebruikt voor het uitlijnen van uw tekst kan dit voor een licht gewijzigde lay-out zorgen.

Om u te helpen bij het terug op punt stellen van deze lay-out geven we hier enkele handige tips & tricks mee.

Pagina-marges aanpassen

Dit doet u via de knop Marges onder PAGINAOPMAAK. U kan kiezen uit de standaard marges die Baltes u aanbiedt of zelf aangepaste marges instellen.

Overbodige tabs verwijderen

U kan in één oogopslag zien waar de tabs en spaties in uw model zich bevinden. Dit doet u door de alineamarkeringen en verborgen opmaaksymbolen weer te geven met een klik op de Toon/Verberg-knop onder BASIS.

Nu ziet u waar de tabs zich bevinden in uw model.

U kan alle tabs in een document tegelijk verwijderen door volgende stappen te volgen.

1. Selecteer een tab, klik rechts op de selectie en klik op Kopiëren

2. Klik op Vervangen onder BASIS

3. Klik rechts in het tekstveld bij Zoeken naar en selecteer Plakken. Het Vervangen met tekstveld laat u leeg.

4. Klik vervolgens op Alles vervangen. Als uw volgende melding krijgt selecteert u Ja.

U kan nu de uitlijning van de verschillende alinea's in uw model instellen naar wens met de knoppen Inspringing verkleinen en Inspringing vergroten onder BASIS.

Mogelijk moet u hier en daar nog enkele overbodige spaties of enters verwijderen om uw model helemaal op punt te stellen.

Gebruik van koptekst en voettekst

Als u gebruik maakt van een briefhoofd met bijvoorbeeld uw logo en praktijkgegevens, raden we aan om deze in uw koptekst te steken. Zo kan u vlot het inspringen hiervan bepalen zonder dat het inspringen bij de rest van uw document aangepast wordt.

Hieronder vindt u een voorbeeld van hoe u een briefhoofd aanmaakt in de koptekst

1. Open de koptekst via Koptekst onder INVOEGEN

2. Kopieer uw hoofding in deze koptekst

3. U kan het inspringen van de tekst aanpassen met de driehoekjes op de liniaal

U kan dezelfde werkwijze volgen om uw voettekst op punt te stellen

Deze vraag kan u krijgen bij het uitvoeren van de update naar een nieuwe versie van Baltes of Hector. Uw toestemming is dan nodig om wijzigingen aan de PC aan te brengen.

U krijgt één van volgende vensters of een gelijkaardig venster te zien:

Is de gecontroleerde/geverifieerde uitgever HealthConnect of Corilus? Klik dan op Ja om de update verder uit te voeren.

Als u toch op Nee geklikt hebt, start dan Baltes opnieuw op om de update van Baltes of Hector een 2e keer te starten en klik dan op Ja

Het versienummer ziet u bovenaan het Baltes-venster:

Volgende URLs/externe endpoints moeten beschikbaar zijn voor een correcte werking van Baltes, Baltes Internet Update en Hector:

Baltes

Volgende URLs/externe endpoints zijn vereist voor Baltes versie 3.0.25.0 of hoger.

Gebruikerswebsite

Helpdesk

eHealth

Versturen van SMSen

Versturen en ontvangen van e-mails

 • Dit is afhankelijk van de geconfigureerde e-mailaccounts (BALTES-knop > Instellingen > E-mail/ eHealthbox > dubbelklik op een e-mailaccount > Servers)
 • Baltes ondersteunt POP3, POP3S, SMTP en SMTPS

Online agenda

Afhankelijk van de online agenda waar u mee werkt, zijn volgende endpoints van toepassing:

Doctena

Introlution

Mikrono

Sanmax

Resengo

 • https://www.resengo.com
 • Resengo heeft beslist om vanaf 30/08/2018 geen nieuwe tandartsen meer toe te voegen aan hun platform. Als u met online agenda van start wil gaan in Baltes, adviseren we u om één van bovenstaande online agenda leveranciers te consulteren.

Updaten van Baltes

Dit gebeurt via de Baltes Internet Update tool. Volgende URLs/endpoints zijn vereist voor Baltes Internet Update versie 3.0.3.5 of hoger.

Hector

Elektronisch voorschrijven, opvragen van het online medicatieschema, enz. gebeurt via Hector. De URLS/endpoints die vereist zijn voor Hector vindt u terug via volgende links:

Mediadent

 • Live update client voor Mediadent
  Applicatie: illiveupdate.exe 
  Endpoint: liveupdate.imagelevel.com
  Poort Tcp 80 en 4005
 • Netwerksleutel op de server moet bereikbaar zijn voor de werkposten
  Op de server : firewall exception toelaten : inkomend op poort UDP 6001

Last updated 01/04/2019