Question: 

Hoe configureer ik mijn firewall voor een correcte werking van CareConnect?

Answer: 

Volgende URLs/externe endpoints moeten beschikbaar zijn voor een correcte werking van CareConnect Dentist, CareConnect Dentist Internet Update en Hector:

CareConnect Dentist

Volgende URLs/externe endpoints zijn vereist voor CareConnect Dentist versie 3.0.30.0 of hoger.

Nota : Als default, gebruik HTTP port 80 en HTTPS port 443

Gebruikerswebsite

Helpdesk

Corilus cloud diensten

Hiervoor heeft CareConnect toegang nodig tot volgende domains:

 • corilus.be
 • careconnect.be

Hieronder vallen volgende subdomains. Opgelet, deze lijst kan uitgebreid worden! U configureert dus best uw firewall om alle URLs toe te staan binnen de 2 bovenstaande domains.

 • https://passport.corilus.be/
 • https://eid-passport.corilus.be/
 • https://passport-dentist.corilus.be
 • https://auth.careconnect.be/
 • https://tarification.careconnect.be/

eHealth

Versturen van SMSen

Whozcalling herkenning van telefoonnummers 

 • UDP port 3520

Versturen en ontvangen van e-mails

 • Dit is afhankelijk van de geconfigureerde e-mailaccounts (START-knop > Instellingen > E-mail/ eHealthbox > dubbelklik op een e-mailaccount > Servers)
 • CareConnect Dentist ondersteunt POP3, POP3S, SMTP en SMTPS
 • Voor Moderne Authenticatie van een Microsoft e-mailaccount, heeft CareConnect toegang nodig tot https://login.microsoftonline.com/ en http://localhost.

Online agenda

Afhankelijk van de online agenda waar u mee werkt, zijn volgende endpoints van toepassing:

Progenda

Doctena

Introlution

Mikrono

Sanmax

Resengo

 • https://www.resengo.com
 • Resengo heeft beslist om vanaf 30/08/2018 geen nieuwe tandartsen meer toe te voegen aan hun platform. Als u met online agenda van start wil gaan in CareConnect Dentist, adviseren we u om Progenda, de interne online agenda-leverancier van Corilus, te consulteren.

Updaten van CareConnect Dentist

Dit gebeurt via de CareConnect Dentist Internet Update tool. Volgende URLs/endpoints zijn vereist voor CareConnect Dentist Internet Update versie 3.0.28.0 of hoger.

Hector

Elektronisch voorschrijven, opvragen van het online medicatieschema, enz. gebeurt via Hector. De URLS/endpoints die vereist zijn voor Hector vindt u terug via volgende linkhttps://my.corilus.be/s/article/ka07R000000Sg7GQAS?language=en_US

Mediadent

 • Live update client voor Mediadent
  Applicatie: illiveupdate.exe 
  Endpoint: liveupdate.imagelevel.com
  Poort Tcp 80 en 4005
 • Netwerksleutel op de server moet bereikbaar zijn voor de werkposten
  Op de server : firewall exception toelaten : inkomend op poort UDP 6001

Last updated 13/11/2023