FAQ

Dit kan door op de knop "Afronden te betalen" te klikken in de afrekening:

Via de START-knop > Instellingen > Afrekening kan u per gebruiker bepalen tot op welk bedrag u wil afronden:

Volgende URLs/externe endpoints moeten beschikbaar zijn voor een correcte werking van CareConnect Dentist, CareConnect Dentist Internet Update en Hector:

CareConnect Dentist

Volgende URLs/externe endpoints zijn vereist voor CareConnect Dentist versie 3.0.27.0 of hoger.

Nota : Als default, gebruikt HTTP port 80 en HTTPS port 443

Gebruikerswebsite

Helpdesk

eHealth

Versturen van SMSen

Versturen en ontvangen van e-mails

 • Dit is afhankelijk van de geconfigureerde e-mailaccounts (START-knop > Instellingen > E-mail/ eHealthbox > dubbelklik op een e-mailaccount > Servers)
 • CareConnect Dentist ondersteunt POP3, POP3S, SMTP en SMTPS

Online agenda

Afhankelijk van de online agenda waar u mee werkt, zijn volgende endpoints van toepassing:

Progenda

Doctena

Introlution

Mikrono

Sanmax

Resengo

 • https://www.resengo.com
 • Resengo heeft beslist om vanaf 30/08/2018 geen nieuwe tandartsen meer toe te voegen aan hun platform. Als u met online agenda van start wil gaan in CareConnect Dentist, adviseren we u om Progenda, de interne online agenda-leverancier van Corilus, te consulteren.

Updaten van CareConnect Dentist

Dit gebeurt via de CareConnect Dentist Internet Update tool. Volgende URLs/endpoints zijn vereist voor CareConnect Dentist (/Baltes) Internet Update versie 3.0.3.5 of hoger.

Hector

Elektronisch voorschrijven, opvragen van het online medicatieschema, enz. gebeurt via Hector. De URLS/endpoints die vereist zijn voor Hector vindt u terug via volgende links:

Mediadent

 • Live update client voor Mediadent
  Applicatie: illiveupdate.exe 
  Endpoint: liveupdate.imagelevel.com
  Poort Tcp 80 en 4005
 • Netwerksleutel op de server moet bereikbaar zijn voor de werkposten
  Op de server : firewall exception toelaten : inkomend op poort UDP 6001

Last updated 16/05/2019

Het versienummer ziet u bovenaan het CareConnect-venster:

Deze vraag kan u krijgen bij het uitvoeren van de update naar een nieuwe versie van Baltes of Hector. Uw toestemming is dan nodig om wijzigingen aan de PC aan te brengen.

U krijgt één van volgende vensters of een gelijkaardig venster te zien:

Is de gecontroleerde/geverifieerde uitgever HealthConnect of Corilus? Klik dan op Ja om de update verder uit te voeren.

Als u toch op Nee geklikt hebt, start dan Baltes opnieuw op om de update van Baltes of Hector een 2e keer te starten en klik dan op Ja

Krijgt u nog volgende melding bij het opstarten van Baltes?

Sluit dan nu definitief boekjaar 2016 af. Zo kan u begin januari vlot van start gaan met het nieuwe boekjaar 2018.

Video : Definitieve jaarafsluiting met Baltes 

 

Wanneer u voor de eerste keer Baltes opstart in 2018, zal automatisch de voorlopige jaarafsluiting van 2017 uitgevoerd worden als dit nog niet gebeurd is. U kan nog altijd wijzigingen aanbrengen in een boekjaar dat voorlopig is afgesloten. Enkel na definitieve afsluiting is dit niet meer mogelijk.

Video : Starten met een nieuw boekjaar in Baltes

 

Als er fouten gevonden worden bij de voorlopige jaarafsluiting, kan u zonder problemen verder werken in Baltes. Laat in dit geval een bericht achter via de “Helpdesk” knop in Baltes en dan contacteren wij u om deze fouten recht te zetten.

Wanneer u merkt dat de nummering van de verwerkte getuigschriften in Baltes niet meer overeenstemt met de ‘papieren’ nummering, bestaat in Baltes de mogelijkheid om deze geregistreerde getuigschriften te hernummeren zodat deze weer overeenstemmen.

Deze functie ‘Aanpassen getuigschriftnummers’ vindt u in Baltes onder de menu ‘Boekhouding’ via het pijltje in de rechteronderhoek van het paneel ‘Verrichtingen’.

Vervolgens krijgt u het volgende scherm:

U kan kiezen om één nummer te vervangen door een ander nummer of om een reeks opeenvolgende nummers aan te passen. Bij een reeks, op te geven ‘van-nummer’ / ‘tot-nummer’, hebt u de mogelijkheid om ofwel de nummers met een vaste waarde te verhogen of te verlagen ofwel om de reeks te laten herstarten vanaf een nieuw nummer.

Na 'Ok' gedrukt te hebben krijgt u ter controle een scherm waarop u kan zien welke nummer(s) door welke nummer(s) vervangen worden. Enkel nog 'OK' klikken om de aanpassing door te voeren.

Ontdek en gebruik de Baltes sneltoetsen! Hiermee roept u zeer snel de gewenste functie in Baltes aan en zal uw snelheid van werken in Baltes gevoelig verhogen. Hieronder vindt u een overzicht van de meest gebruikte.

 • F1 :    Baltes help
 • F3 :    Zoeken patiënt
 • F4 :    Nieuwe patiënt
 • F5 :    Gebitskaart
 • F6 :    Historiek behandelingen
 • F7 :    Afrekenen
 • F8 :    Personalia
 • F9 :    Saldo
 • F11 :  Historiek communicatie
 • F12 :  Agenda

Belangrijke medische informatie over een patiënt kan u weergeven in het zijpaneel met de essentie. Dit kan u invullen bij Patiëntdossier > Medisch > Antecedenten. Extra informatie kan u onbeperkt typen in het tekstveld onder de essentie.

Het voordeel aan de essentie is dat dit continu voor de actieve patiënt wordt weergegeven in het zijpaneel. De extra info die u bij antecedenten hebt ingevuld kan u opvragen met één klik op de rode essentiebalk. Een kader verschijnt dan met deze bijkomende info.

Tip: Voeg drie puntjes toe aan de essentie om aan te geven dat er meer info beschikbaar is voor de actieve patiënt.

Een voorbeeld in 3 stappen:

1. Ga naar Patiëntdossier > Medisch > Antecedenten

 2. Vul de essentie in en voeg extra informatie toe in het tekstveld hieronder

 3. De essentie verschijnt in het zijpaneel, één klik hierop toont alle info