FAQ

Krijgt u nog volgende melding bij het opstarten van Baltes?

Sluit dan nu definitief boekjaar 2016 af. Zo kan u begin januari vlot van start gaan met het nieuwe boekjaar 2018.

Video : Definitieve jaarafsluiting met Baltes 

 

Wanneer u voor de eerste keer Baltes opstart in 2018, zal automatisch de voorlopige jaarafsluiting van 2017 uitgevoerd worden als dit nog niet gebeurd is. U kan nog altijd wijzigingen aanbrengen in een boekjaar dat voorlopig is afgesloten. Enkel na definitieve afsluiting is dit niet meer mogelijk.

Video : Starten met een nieuw boekjaar in Baltes

 

Als er fouten gevonden worden bij de voorlopige jaarafsluiting, kan u zonder problemen verder werken in Baltes. Laat in dit geval een bericht achter via de “Helpdesk” knop in Baltes en dan contacteren wij u om deze fouten recht te zetten.

Wanneer u merkt dat de nummering van de verwerkte getuigschriften in Baltes niet meer overeenstemt met de ‘papieren’ nummering, bestaat in Baltes de mogelijkheid om deze geregistreerde getuigschriften te hernummeren zodat deze weer overeenstemmen.

Deze functie ‘Aanpassen getuigschriftnummers’ vindt u in Baltes onder de menu ‘Boekhouding’ via het pijltje in de rechteronderhoek van het paneel ‘Verrichtingen’.

Vervolgens krijgt u het volgende scherm:

U kan kiezen om één nummer te vervangen door een ander nummer of om een reeks opeenvolgende nummers aan te passen. Bij een reeks, op te geven ‘van-nummer’ / ‘tot-nummer’, hebt u de mogelijkheid om ofwel de nummers met een vaste waarde te verhogen of te verlagen ofwel om de reeks te laten herstarten vanaf een nieuw nummer.

Na 'Ok' gedrukt te hebben krijgt u ter controle een scherm waarop u kan zien welke nummer(s) door welke nummer(s) vervangen worden. Enkel nog 'OK' klikken om de aanpassing door te voeren.

Ontdek en gebruik de Baltes sneltoetsen! Hiermee roept u zeer snel de gewenste functie in Baltes aan en zal uw snelheid van werken in Baltes gevoelig verhogen. Hieronder vindt u een overzicht van de meest gebruikte.

  • F1 :    Baltes help
  • F3 :    Zoeken patiënt
  • F4 :    Nieuwe patiënt
  • F5 :    Gebitskaart
  • F6 :    Historiek behandelingen
  • F7 :    Afrekenen
  • F8 :    Personalia
  • F9 :    Saldo
  • F11 :  Historiek communicatie
  • F12 :  Agenda