BTW - Inschatting van jaaromzet niet-therapeutische behandelingen

Inschatting van jaaromzet niet-therapeutische behandelingen

De btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen stelt als voorwaarde dat de jaarlijkse omzet aan belastbare activiteiten niet groter is dan 25.000 euro. In enkele stappen helpt CareConnect Dentist je een schatting te maken door de niet-therapeutische behandelingen op te vragen van een vorig boekjaar.
  1. Ga naar de tab ‘Boekhouding’ en klik op het pijltje rechts onderaan in het Overzicht paneel. Klik vervolgens op ‘Profiel’ in het keuzemenu.  2. Vink de ‘Periode' optie aan en stel een periode van 1 jaar in.
  3. Vink in de lijst alle behandelingen aan die een ‘niet-therapeutisch’ of esthetisch karakter hebben.  4. Klik op ‘OK’.
  5. In het overzicht zie je onderaan het totaal bedrag van de geselecteerde behandelingen voor de opgegeven periode. 

Opgelet: Het is belangrijk dat je al jouw niet-therapeutische activiteiten als tandarts in kaart brengt. Dit beperkt zich namelijk niet tot enkel de gegevens in CareConnect Dentist. Bespreek daarom steeds met je boekhouder voor welke btw-regeling het best wordt gekozen.