Categorieën

Wat is een categorie?

Een categorie is een specifieke kleur die u kan toekennen aan een document, e-mail of model. Zo behoudt u het overzicht in uw modellenlijst en ziet u ook in één oogopslag welk type document of e-mail u voor zich heeft.

Wanneer u een categorie toekent aan een model wordt deze categorie overgenomen bij alle documenten of e-mails die u aanmaakt op basis van dit model.

Hoe ken ik een categorie toe?

De categorie staat telkens naast de naam of het onderwerp van een document, e-mail of model. Een klik op deze knop toont de beschikbare categorieën. Selecteer een categorie om deze toe te kennen aan het document, de e-mail of het model in kwestie.

Hoe voeg ik een nieuwe categorie toe?

Klik rechts in het categorieënpaneel en selecteer Nieuwe categorie. De nieuwe categorie verschijnt bovenaan (onder Geen categorie). Kies een geschikte naam en kleur en de categorie is klaar voor gebruik.

Hoe wijzig ik de kleur van een categorie?

Klik rechts op de kleur van de categorie die u wilt aanpassen en selecteer Kleur wijzigen.

Hoe wijzig ik de naam van een categorie?

Klik rechts op de naam van de categorie die u wilt aanpassen en selecteer Naam wijzigen.

Hoe verwijder ik een bestaande categorie?

Klik rechts op de categorie die u wilt verwijderen en selecteer Verwijderen.

Als de categorie al is toegekend aan bestaande communicatie, geeft u eerst nog aan welke categorie ter vervanging aan deze communicatie toegekend mag worden. Is de categorie nog nergens in gebruik, dan wordt deze direct verwijderd.