eGMD-houder

Wat is een eGMD en wie is de eGMD-houder?

Als een patiënt zijn/haar geïnformeerde toestemming gegeven heeft, kan een huisarts die een therapeutische relatie heeft met deze patiënt een elektronisch Globaal Medisch Dossier (eGMD) aanmaken. Zo kunnen andere zorgverstrekkers uit het zorgteam van de patiënt dit eGMD consulteren of indien mogelijk bijwerken.

Het eGMD bevat volgende gegevens:

 • Gezondheidsgegevens, zoals:
  • Medische voorgeschiedenis
  • Geneesmiddelengebruik
  • Gevolgde behandelingen
  • Verslagen van specialisten en andere zorgverleners
 • Daarnaast staat het GMD ook in het teken van preventie. De huisarts moet met de patiënt een checklist bespreken die ook in het GMD wordt bijgehouden. Volgende zaken komen onder andere aan bod:
  • Roken en alcoholgebruik
  • Stress
  • Onderzoek voor de opsporing van dikkedarm-, baarmoederhals-, en borstkanker
  • Vaccinaties

Het eGMD wordt beheerd door de huisarts of de specialist. De eGMD-houder kan jaarlijks vernieuwd worden en is de arts die het eGMD beheert voor de patiënt. Voor huisartsen en specialisten is hier ook een vergoeding aan gebonden via een kennisgeving aan MyCareNet of via een specifiek nomenclatuurnummer.

Een arts is eGMD-houder voor een bepaalde periode, waarna het vernieuwen niet automatisch gebeurt. Pas wanneer de mutualiteit een terugbetaalbare prestatie ontvangt voor de patiënt die uitgevoerd werd door de vorige eGMD-houder, zal de periode van deze eGMD-houder verlengd worden.

Heeft iedere patiënt een eGMD-houder?

Nee, als er nog geen eGMD aangemaakt werd voor de patiënt of als de geldigheid van de vorige eGMD-houder verlopen is, zal er geen eGMD-houder gekend zijn voor die patiënt.

Hoe vraag ik de eGMD-houder van de patiënt op?

Wat heb ik nodig om de eGMD-houder op te vragen?

Als aan bovenstaande voorwaarden voldaan is, kan u  vanaf versie 3.0.28.0 van CareConnect de eGMD-houder opvragen van de patiënt.

Automatisch opvragen bij het openen van de patiëntfiche

Standaard wordt de eGMD-houder van de patiënt automatisch opgevraagd bij het openen van de fiche. Het resultaat van de opvraging krijgt u te zien via een melding die rechtsonderaan uw scherm verschijnt. Wilt u liever geen automatische opvraging van de eGMD-houder? Dan kan u dit wijzigen via START > Instellingen > eHealth onder "Automatisch opvragen".

 De melding na het opvragen van de eGMD-houder verdwijnt automatisch na 10 seconden. Als u de melding langer wilt zien, zweef dan met uw muis over de melding. Wilt u de melding nogmaals bekijken? Dat kan door de eGMD-houder opnieuw op te vragen via de knop met het eGMD-icoon bij "Huisarts" in het zijpaneel.

Om de eGMD-houder op te vragen is er een therapeutische relatie vereist tussen u en de patiënt. Waar nodig begeleidt CareConnect u bij het registreren van de therapeutische relatie. Volg hiervoor de instructies in de infomelding:

Tip: voor het opvragen van de eGMD-houder is steeds het INSZ van de patiënt vereist. U kan ervoor kiezen om geïnformeerd te worden als het INSZ ontbreekt bij openen van de patiëntfiche. Dat kan via de instelling "Toon een melding als de vereiste gegevens voor automatisch opvragen ontbreken" (START > Instellingen > eHealth, onder "Automatisch opvragen").

Opvragen van de eGMD-houder via het zijpaneel of personalia

U kan de eGMD-houder ook opvragen via een klik op de eGMD-knop naast "Huisarts", die u zowel in het zijpaneel als onder Personalia > Contacten terugvindt:

 

De knop kan 4 verschillende kleuren hebben:

 • Grijs: eGMD-houder niet gekend / nog niet opgevraagd
 • Blauw: de eGMD-houder werd opgevraagd, indien gewenst kan u deze toevoegen als huisarts van de patiënt
 • Groen: de eGMD-houder werd opgevraagd en komt overeen met de huisarts van de patiënt
 • Rood: het opvragen van de eGMD-houder is mislukt

Kan ik als tandartsassistent ook de eGMD-houder van een patiënt opvragen?

Dit kan enkel als de tandarts hier expliciet toelating voor geeft via de instelling "Andere gebruikers mogen de online gezondheidsgegevens opvragen in mijn naam". Deze instelling wordt per gebruiker beheerd en is beschikbaar via START > Instellingen > eHealth.

Kan ik de huisarts van de patiënt bijwerken met de gegevens van de eGMD-houder?

Ja, dat kan. Als de huisarts (incl. RIZIV-nummer) al gekend is in uw contactenlijst, kan u de huisarts van de patiënt bijwerken met één klik:

Is de eGMD-houder nog niet gekend in uw contactenlijst? Dan begeleidt CareConnect u met een korte wizard bij het toevoegen van dit contact op basis van de eGMD-houder gegevens.

Laatst bijgewerkt in juni 2019