eHealth

eHealth en de telematicapremie

 

 

eHealth is aan een sterke opmars bezig, ook in de dentale wereld. Om het gebruik van eHealth diensten te stimuleren wordt jaarlijks een telematicapremie voorzien. In 2016 en 2017 bedroeg deze  800 euro per tandarts.

Hoe bereid ik me optimaal voor op de telematicapremie?

Zorg ervoor dat u een persoonlijk eHealth certificaat aangevraagd en geconfigureerd hebt in Baltes.

Installeer Hector en abonneer u hierop (1 abonnement per zorgverstrekker). Dit is vereist om elektronische voorschriften te kunnen versturen, om te communiceren via eHealthbox en om het online medicatieschema van de patiënt op te vragen.

Installeer steeds tijdig de meest recente update van Baltes. Zo bent u helemaal mee met alle nieuwe eHealth toepassingen en wettelijke wijzigingen.

Zorg ervoor dat u werkt met een erkend softwarepakket. Baltes is er hier één van.

Wat zijn de criteria voor de telematicapremie 2018?

[Aangepast op 9/07/2018]

De nieuwe criteria voor het premiejaar 2018 zijn gepubliceerd op de RIZIV-site sinds juli 2018. Voor het jaar 2018 volstaat het om 4 van de 6 mogelijke criteria te behalen.

Er is terug een activiteitsdrempel van minimum 300 verstrekkingen (die vergoed werden door de verplichte ziekteverzekering) voor tandartsen die al 5 jaar een RIZIV-nummer hadden op 1 januari 2018. Deze drempel vervalt voor wie nog geen 5 jaar een RIZIV-nummer heeft. Daarnaast hebt u ook een bijzondere beroepstitel nodig van algemeen tandarts, tandarts-specialist in de orthodontie of tandarts-specialist in de parodontologie. Stagiairs komen dus niet in aanmerking voor de premie.

Er wordt voor 2018 ook een onderscheid gemaakt tussen tandartsen die al een premie behaalden in 2016 en/of 2017 en zij die nog nooit een premie behaald hebben. Voor wie nog nooit een premie behaald heeft, zijn er versoepelde criteria. Zo kunnen ook tandartsen die in de loop van 2018 van start gaan met eHealth, genieten van de telematicapremie.

Voor het behalen van de premie, volstaat het om 4 van de 6 onderstaande criteria te behalen, waarvan er 3 verplicht criteria zijn voor het behalen van de premie. Het medicatieschema is jammer genoeg dit jaar geen criterium meer.

Een overzicht :

 1. VERPLICHT : De verzekerbaarheid opvragen via MyCareNet
  • U behaalde al een telematicapremie in 2016 of 2017: minstens 1 opvraging per maand, in minstens 6 verschillende kalendermaanden in 2018
  • U hebt nog geen telematicapremie behaald: minstens 1 opvraging in 2018
 2. VERPLICHT : De tarieven raadplegen via MyCareNet (eTar)
  • U behaalde al een telematicapremie in 2016 of 2017: minstens 1 opvraging per maand, in minstens 6 verschillende kalendermaanden in 2018
  • U hebt nog geen telematicapremie behaald: minstens 1 opvraging in 2018
 3. VERPLICHTElektronisch geneesmiddelen voorschrijven via Recip-e
  • In 2018 moeten minstens 80% van uw voorschriften met vergoedbare geneesmiddelen elektronisch verstuurd zijn
 4. Versturen en ontvangen van berichten via eHealthBox
  • U behaalde al een telematicapremie in 2016 of 2017: minstens 1 bericht downloaden van uw eHealthbox per maand, in 6 verschillende kalendermaanden in 2018
  • U hebt nog geen telematicapremie behaald: minstens 1 bericht downloaden van uw eHealthbox in 2018
  • Tip: hebt u deze maand nog geen eHealthbericht ontvangen? U kan gemakkelijk nagaan of uw berichten goed toekomen in Baltes door een eHealthbericht naar uzelf te sturen.
 5. Elektronisch factureren in derde betaler via MyCareNet (eFact)
  • Minstens 100 verstrekkingen in derdebetaler aanrekenen EN minstens 20% van die verstrekkingen  factureren via eFact in 2018
  • Dit is een optioneel criterium. Tandartsen die niet in derde betaler werken kunnen in aanmerking komen voor de premie via de andere criteria
 6. Opvragen van de houder van het elektronisch globaal medisch dossier (eGMD) van de patiënt
  • Het eGMD wordt beheerd door de huisarts van de patiënt
  • U behaalde al een telematicapremie in 2016 of 2017: minstens 1 opvraging per maand in minstens 6 verschillende kalendermaanden in 2018
  • U hebt nog geen telematicapremie behaald: minstens 1 opvraging in 2018

Door te voldoen aan de 4 eerste criteria (mogelijk via Baltes) komt u al in aanmerking komen voor de telematica premie van 2018.

Hoe vraag ik de telematicapremie van 2017 aan?

Als u voldoet aan onderstaande criteria, zal u de premie van 2017 vanaf 25 juli 2018 tot en met 31 oktober 2018 online kunnen aanvragen op de RIZIV-website. met de MyRiziv-webtoepassing.

Wat waren de criteria voor de telematicapremie 2017?

Voor het premiejaar 2017 stelde de overheid 6 criteria op. Om aanspraak te maken op de telematicapremie, moet u aan 2 verplichte criteria voldoen en in het totaal met minstens 4 van de 6 criteria in orde zijn.

Er is ook een activiteitsdrempel van minimum 300 verstrekkingen (die vergoed werden door de verplichte ziekteverzekering) voor tandartsen die al 5 jaar een RIZIV-nummer hadden op 1 januari 2017. Daarnaast hebt u ook een bijzondere beroepstitel nodig van algemeen tandarts, tandarts-specialist in de orthodontie of tandarts-specialist in de parodontologie.

Een overzicht van de criteria:

 1. De verzekerbaarheid opvragen via MyCareNet (verplicht)
  • Als u de verzekerbaarheid al opgevraagd heeft in 2016, vraagt u deze in 2017 minstens 1 keer per maand op voor 6 kalendermaanden.
  • Vraagt u in 2017 voor het eerst de verzekerbaarheid op, dan volstaat één raadpleging van de verzekerbaarheid in 2017.
 2. De tarieven raadplegen via MyCareNet (eTar) (verplicht)
  • Vanaf 01/10/2017 raadpleegt u minstens één keer per kalendermaand de tarieven.
  • Dit criterium werd versoepeld, oorspronkelijk criterium: vanaf 01/09/2017.
 3. Elektronisch geneesmiddelen voorschrijven via Recip-e
  • Vanaf 01/07/2017 moeten minstens 50% van uw voorschriften van vergoedbare geneesmiddelen elektronisch verstuurd zijn.
 4. Ophalen van berichten via eHealthBox
  • Minstens 1 eHealthbox-bericht ontvangen in uw persoonlijke eHealthbox in het laatste trimester van 2017.
  • Dit criterium werd versoepeld, oorspronkelijk criterium: minstens 1 bericht per maand ontvangen in oktober, november en december.
 5. Elektronisch factureren in derde betaler via MyCareNet (eFact)
  • Vanaf 01/09/2017 minstens 100 verstrekkingen in derdebetaler aanrekenen en minstens 10% van die verstrekkingen via eFact factureren. Met eFact zullen tandartsen die in 3e betaler werken elektronisch kunnen factureren aan de mutualiteiten. Getuigschriften en verzamelstaten worden dan digitaal verstuurd naar de mutualiteit.
 6. Opvragen van het medicatieschema via Vitalink
  • Minstens 1 maal een medicatieschema ingelezen hebben in 2017.

Door te voldoen aan de 4 eerste criteria komt u al in aanmerking voor de telematica premie van 2017.

 • Verzekerbaarheid opvragen, tarieven raadplegen, elektronisch voorschrijven, communicatie via eHealthbox en opvragen van het medicatieschema is al mogelijk in Baltes (vanaf versie 3.0.22)
 • eFact wordt in een latere versie van Baltes geïntegreerd.

Wat waren de criteria voor de telematicapremie 2016?

 • Minstens één keer de verzekerbaarheid opvragen via MyCareNet
 • Minstens één elektronisch voorschrift versturen via Recip-e
 • Beide criteria moeten uitgevoerd zijn voor 31/12/2016.

Kan ik in aanmerking komen voor de telematicapremie 2018 als ik de vorige premies niet behaald heb?

Ja, de premies kunnen onafhankelijk van elkaar behaald worden.

Extra info over de eHealth toepassingen in Baltes