eHealthbox

eHealthbox

Wat is eHealthbox?

De eHealthbox is een beveiligde elektronische brievenbus die door de overheid wordt aangeboden aan alle zorgverstrekkers met een eHealth certificaat. Via uw eHealthbox kan u eHealthberichten versturen naar en ontvangen van collega’s.

Wat heb ik nodig om met eHealthbox van start te gaan in CareConnect?

Waar kan ik mijn eHealthbox raadplegen?

U vindt uw eHealthbox terug onder COMMUNICATIE > Berichtencentrum.

In dit berichtencentrum vindt u alle eHealthbox en e-mailaccounts terug die voor uw gebruiker geconfigureerd zijn.

Bij het openen van het berichtencentrum worden uw e-mails en eHealthberichten automatisch opgehaald. U kan deze daarna ook nog ophalen via de knop Verzenden/ontvangen.

Om enkel de berichten in een eHealthbox te bekijken, klikt u op deze eHealthbox account onder Postvak IN.

Hoe voeg ik een bericht toe aan de patiëntfiche?

Dit doet u via de knop Patiënt onder "Opslaan bij". Klik daarna op Archiveren om het bericht te integreren in de patiëntfiche. U vindt dit bericht dan terug in de Historiek communicatie (F11) van de patiënt.

Bij een eHealthbericht kan ook het INSZ van de patiënt meegegeven worden. Als dit INSZ gekend is in CareConnect, wordt het bericht automatisch aan de bijhorende patiënt gekoppeld. U hoeft dan enkel nog op de knop Archiveren te klikken om het bericht toe te voegen aan de patiëntfiche.

Hoe verstuur ik een eHealthbericht?

Tip: een eHealthbericht kan u enkel naar een eHealthcontact sturen (gebaseerd op de naam en RIZIV-nummer van de arts), niet naar een e-mailadres. In stap 3 ziet u hoe u een eHealthcontact selecteert.

  1. Klik op Nieuwe communicatie onder COMMUNCATIE
  2. Selecteer Lege e-mail/eHealthbericht of kies een model
    1. Meer info over modellen
  3. Zoek op naam van de arts naar wie u wil versturen en klik op het bijhorende zoekresultaat om deze persoon toe te voegen aan de bestemmelingen van uw bericht.
  4. Na het opstellen van uw bericht, klikt u op Verzenden.

Tip: Wanneer u een eHealthbericht opstelt, wordt dit bericht standaard gekoppeld aan de actieve patiënt. Het verzonden bericht zal dan ook in de patiëntfiche bewaard worden. Als u dit bericht niet wil koppelen aan een patiënt selecteert u Praktijk bij Opslaan bij.

Hoe verstuur ik een eHealthbericht naar een arts in een ziekenhuis?

  1. Open een nieuw bericht en klik op “Aan” om het adresboek te openen
  2. Typ de naam van de arts en/of de naam van het ziekenhuis
  3. Als de arts ook een persoonlijke eHealthbox heeft, zal u mogelijk 2 zoekresultaten krijgen voor diezelfde arts. Kies in dit geval voor het zoekresultaat waarbij het ziekenhuis en het bijhorende RIZIV-nummer (7xxxxxxx) vermeld wordt.

Wat als ik de arts niet terugvind in het eHealth adresboek van CareConnect?

Als u de arts niet terugvindt of als u enkel de persoonlijke eHealthbox terugvindt (= eHealth contact zonder vermelding van het ziekenhuis), vraagt u best aan het ziekenhuis om de arts toe te voegen aan de HealthPages, dat is namelijk het adresboek waar CareConnect gebruik van maakt.