Medicatieschema

Wat is het online medicatieschema?

Het online medicatieschema kan alle medicatie bevatten die de patiënt inneemt, ook medicatie die niet voorgeschreven werd. Per geneesmiddel ziet u o.a. de merknaam van het geneesmiddel, de in te nemen dosis en de duur van het gebruik. Dankzij dit schema kunnen zorgverleners nauwer samenwerken en elkaar informeren, zij vullen dit schema namelijk aan en zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze informatie.

Het aanmaken en beheren van het medicatieschema gebeurt momenteel voornamelijk door huisartsen en (huis)apothekers. Hiervoor moet de patiënt wel eerst toestemming geven om zijn/haar gezondheidsgegevens te delen met de zorgverleners die hem/haar behandelen. De patiënt zelf kan deze gegevens niet aanpassen, maar kan deze wel bekijken via de Patient Health viewer.

De medicatieschema's worden op een beveiligde manier bewaard en opgevraagd in de elektronische kluizen die per landsdeel beheerd worden:

  • In Vlaanderen heet deze kluis Vitalink.
  • In Wallonië heet deze kluis Inter-Med, de kluis wordt beheerd door het Réseau Santé Wallon (RSW).
  • In Brussel heet deze kluis Brusafe, de kluis wordt beheerd door Abrumet.

In Wallonië en Brussel is het online medicatieschema nog niet beschikbaar. Pas begin 2018 zou het beheer en raadplegen van dit schema ter beschikking zijn voor zorgverleners.

 Staat er een fout in het medicatieschema van de patiënt? Dan raadt u hem/haar best aan om contact op te nemen met de huisarts om dit aan te passen.

Wat heb ik nodig om het online medicatieschema via Baltes op te vragen?

 Tip: gebruik een eID-lezer om vlot de gegevens van de patiënt uit te lezen. Neem gerust een kijkje op onze webshop als u nog geen eID-lezer heeft.

Waar vraag ik het online medicatieschema op in Baltes?

Klik op de knop Medicatieschema onder PATIËNTENDOSSIER:

Waarom is er bij bepaalde patiënten nog geen online medicatieschema beschikbaar en wie vult dit aan?

U zal merken dat niet bij alle patiënten een medicatieschema aanwezig is. Dit schema moet namelijk eerst aangemaakt worden door een zorgverlener van de patiënt. Vooral bij oudere patiënten en patiënten met chronische ziekten zal er een medicatieschema ter beschikking zijn. Op de website van Vitalink krijgt u op geregelde basis een update van het aantal Vlamingen waarvoor al een medicatieschema aangemaakt werd.

Momenteel zijn het voornamelijk de huisarts en de (huis)apotheker die medicatieschema's aanmaken en beheren. Dit houdt meteen in dat zij bij iedere aanpassing de verantwoordelijkheid hebben om na te gaan of het medicatieschema nog correct en up-to-date is. Tandartsen kunnen voorlopig het medicatieschema enkel raadplegen. De beslissing over welke beroepsgroepen dit schema kunnen aanpassen, ligt bij de overheid.

 Sinds 1 oktober 2017 kunnen patiënten een huisapotheker kiezen. Eén van de taken van de huisapotheker is het aanmaken van een volledig, correct en geactualiseerd medicatieschema. Onder bepaalde voorwaarden (bv. patiënt krijgt chronische medicatie) krijgt de apotheker een vergoeding per patiënt waarvoor hij/zij huisapotheker is. Deze evolutie zal er ook voor zorgen dat er snel meer en meer medicatieschema's beschikbaar worden.

In de Waalse en Brusselse elektronische gezondheidskluizen zijn er nog geen medicatieschema's beschikbaar. Oorspronkelijk was voorzien om deze functionaliteit in 2017 al beschikbaar te maken, maar het zal pas vanaf begin 2018 mogelijk worden om medicatieschema's aan te maken en op te vragen via die kluizen. Voor Waalse en Brusselse patiënten zullen er dus nog geen medicatieschema's zijn, met uitzondering van enkele patiënten waarvan het medicatieschema mogelijk in de Vlaamse kluis Vitalink werd aangemaakt.

Wat is de geïnformeerde toestemming?

De geïnformeerde toestemming is de goedkeuring die de patiënt aan zijn/haar zorgverleners geeft om gezondheidsgegevens elektronisch en op een beveiligde manier met elkaar te delen. Enkele voorbeelden van gezondheidsgegevens zijn het medicatieschema, de vaccinatiegegevens en het beknopt medisch dossier (SumEHR). De patiënt kan niet kiezen welke gegevens wel of niet gedeeld worden, maar kan bepaalde zorgverleners wel uitsluiten van de toegang tot zijn/haar gegevens. De patiënt kan deze toestemming ook op elk moment terug intrekken.

Bij het opvragen van het medicatieschema wordt gecontroleerd of de patiënt zijn/haar geïnformeerde toestemming gegeven heeft. Als deze toestemming er nog niet is, kan deze als volgt geregistreerd worden:

  • Als de patiënt hiermee instemt, kan u via Baltes deze toestemming voor hem/haar registreren. Hiervoor hebt u de elektronische identiteitskaart (eID) van de patiënt nodig of het bijhorende INSZ en kaartnummer.
  • De patiënt kan deze toestemming ook zelf registreren.

Klik hier om een video (2 minuten) te bekijken over de geïnformeerde toestemming.

Wat is een therapeutische relatie?

De therapeutische relatie is een relatie die u, als zorgverlener, in het kader van een behandeling met de patiënt aangaat om zijn/haar gezondheidsgegevens te delen en op te vragen. Bij het opvragen van het medicatieschema wordt deze relatie automatisch geregistreerd als u de elektronische identiteitskaart (eID) ingelezen heeft. U kan deze ook registreren door het kaartnummer van de eID van de patiënt in te geven.

Deze therapeutische relatie is 15 maanden geldig en moet daarna hernieuwd worden. De patiënt kan deze therapeutische relatie ook zelf beëindigen en heeft de mogelijkheid om aan te geven dat er geen therapeutische relatie mag aangemaakt worden met een bepaalde zorgverlener. Die zorgverlener heeft dan geen toegang tot de gezondheidsgegevens van de patiënt.

Hoe kan de patiënt zelf zijn/haar geïnformeerde toestemming en een therapeutische relatie registreren?

Bij het opvragen van het medicatieschema in Baltes kan u de geïnformeerde toestemming en de therapeutische relatie voor de patiënt registreren als dit nog niet gebeurd was. De patiënt heeft ook de mogelijkheid om zelf zijn/haar geïnformeerde toestemming te registreren en een therapeutische relatie aan te gaan met een specifieke zorgverlener.

Dit kan via de www.patientconsent.be website met de elektronische identiteitskaart (eID) en bijhorende pincode van de patiënt. De patiënt kan hier ook zijn/haar geïnformeerde toestemming intrekken en specifieke zorgverleners de toegang tot zijn/haar gezondheidsgegevens ontzeggen.

Waarom krijg ik de melding dat ik geen toegang heb tot de gezondheidsgegevens van een patiënt?

Als u deze melding krijgt, heeft de patiënt aangegeven dat u geen toegang mag hebben tot zijn/haar gezondheidsgegevens. Dit kan de patiënt enkel zelf doen met zijn/haar elektronische identiteitskaart (eID) en de bijhorende pincode via www.patientconsent.be op basis van uw RIZIV-nummer. Zolang de patiënt u deze toegang blijft ontzeggen hebt u geen toegang meer tot de gezondheidsgegevens van deze patiënt, waaronder het medicatieschema.

Technisch probleem bij opvragen van het medicatieschema

Door een probleem bij Vitalink kan u af en toe een technische storing ervaren wanneer u het online medicatieschema opvraagt in Baltes. Vitalink is de Vlaamse elektronische kluis die beheerd wordt door de Vlaamse overheid en waar de online medicatieschema's bewaard worden. Door deze technische storing verschijnt in Baltes de foutmelding ‘er is een technisch probleem opgetreden’.

Dit probleem heeft een tijdelijk karakter, we raden aan om het later of de volgende dag opnieuw te proberen. Dit werd al meerdere keren aangekaart bij Vitalink, we hopen samen met u op een snelle en definitieve oplossing.

Mocht het probleem zich blijven voordoen, kan het herstarten van de werkpost waarop Hector geïnstalleerd is, een oplossing bieden. Hou er rekening mee dat u dan enkele minuten geen gebruik kan maken van de Hector-functionaliteiten op de andere werkposten zoals elektronisch voorschrijven en eHealthbox. Als Hector geïnstalleerd werd op de werkpost waar de database van Baltes staat (de server dus) zal u even niet in Baltes kunnen werken op de andere werkposten tijdens het herstarten.

Onze excuses voor het ongemak en alvast bedankt voor uw begrip!