Medicatieschema

Wat is het online medicatieschema?

Het online medicatieschema kan alle medicatie bevatten die de patiënt inneemt, ook medicatie die niet voorgeschreven werd. Per geneesmiddel ziet u o.a. de merknaam van het geneesmiddel, de in te nemen dosis en de duur van het gebruik. Dankzij dit schema kunnen zorgverleners nauwer samenwerken en elkaar informeren, zij vullen dit schema namelijk aan en zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze informatie.

Het aanmaken en beheren van het medicatieschema gebeurt momenteel voornamelijk door huisartsen en (huis)apothekers. Hiervoor moet de patiënt wel eerst toestemming geven om zijn/haar gezondheidsgegevens te delen met de zorgverleners die hem/haar behandelen. De patiënt zelf kan deze gegevens niet aanpassen, maar kan deze wel bekijken via de Patient Health viewer.

De medicatieschema's worden op een beveiligde manier bewaard en opgevraagd in de elektronische kluizen die per landsdeel beheerd worden:

  • In Vlaanderen heet deze kluis Vitalink.
  • In Wallonië heet deze kluis Inter-Med, de kluis wordt beheerd door het Réseau Santé Wallon (RSW).
  • In Brussel heet deze kluis Brusafe, de kluis wordt beheerd door Abrumet.

Momenteel kan u met CareConnect nog geen medicatieschema's uit de Waalse en Brusselse kluis opvragen. De voornaamste reden hiervoor is dat er nog maar heel weinig medicatieschema's beschikbaar zijn in die kluizen. Eens dit aantal sterk begint te stijgen, bekijken we om ook via deze kluizen het medicatieschema te kunnen opvragen.

 Staat er een fout in het medicatieschema van de patiënt? Dan raadt u hem/haar best aan om contact op te nemen met de huisarts om dit aan te passen.

Wat heb ik nodig om het online medicatieschema via CareConnect op te vragen?

 Tip: gebruik een eID-lezer om vlot de gegevens van de patiënt uit te lezen. Neem gerust een kijkje op onze webshop als u nog geen eID-lezer heeft.

Waar vraag ik het online medicatieschema op in CareConnect ?

Klik op de knop Medicatieschema onder PATIËNTENDOSSIER:

Waarom is er bij bepaalde patiënten nog geen online medicatieschema beschikbaar en wie vult dit aan?

U zal merken dat niet bij alle patiënten een medicatieschema aanwezig is. Dit schema moet namelijk eerst aangemaakt worden door een zorgverlener van de patiënt. Vooral bij oudere patiënten en patiënten met chronische ziekten zal er een medicatieschema ter beschikking zijn. Op de website van Vitalink krijgt u op geregelde basis een update van het aantal Vlamingen waarvoor al een medicatieschema aangemaakt werd.

Momenteel zijn het voornamelijk de huisarts en de (huis)apotheker die medicatieschema's aanmaken en beheren. Dit houdt meteen in dat zij bij iedere aanpassing de verantwoordelijkheid hebben om na te gaan of het medicatieschema nog correct en up-to-date is.

 Sinds 1 oktober 2017 kunnen patiënten een huisapotheker kiezen. Eén van de taken van de huisapotheker is het aanmaken van een volledig, correct en geactualiseerd medicatieschema. Onder bepaalde voorwaarden (bv. patiënt krijgt chronische medicatie) krijgt de apotheker een vergoeding per patiënt waarvoor hij/zij huisapotheker is. Deze evolutie zal er ook voor zorgen dat er snel meer en meer medicatieschema's beschikbaar worden.

Momenteel kan u met CareConnect nog geen medicatieschema's uit de Waalse en Brusselse kluis opvragen. De voornaamste reden hiervoor is dat er nog maar heel weinig medicatieschema's beschikbaar zijn in die kluizen. Eens dit aantal sterk begint te stijgen, bekijken we om ook via deze kluizen het medicatieschema te kunnen opvragen. Voor Waalse en Brusselse patiënten zullen er dus nog geen medicatieschema's zijn, met uitzondering van enkele patiënten waarvan het medicatieschema mogelijk in de Vlaamse kluis Vitalink werd aangemaakt.

Wat is de geïnformeerde toestemming?

Klik hier om naar de infopagina over de geïnformeerde toestemming te gaan.

Wat is een therapeutische relatie?

Klik hier om naar de infopagina over de therapeutische relatie te gaan.