Elektronisch voorschrijven

Waarom elektronisch voorschrijven?

Sinds 1 januari 2020 is het verplicht om alle geneesmiddelen op elektronische wijze voor te schrijven. Er zijn uitzonderingen waar papieren voorschriften nog steeds toegelaten zijn, zoals bij patiënten zonder INSZ (bv. buitenlanders) en gevallen van overmacht (bv. technische storing). Klik hier voor meer info over deze uitzonderingen op de website van het RIZIV.

Wat heb ik nodig om elektronische voorschriften te versturen?

Certificaat

Een persoonlijk eHealth certificaat dat geconfigureerd is in CareConnect Dentist.

Hector

Om met Hector te kunnen werken, hebt u een persoonlijk Hector-abonnement nodig. Klik hier om uw Hector-abonnement aan te vragen.

Hector is de toepassing die het mogelijk maakt om in CareConnect Dentist met heel wat eHealth diensten te werken, zoals elektronisch voorschrijven, eHealthbox en het online medicatieschema. De installatie van Hector kan via de gele infobalk in CareConnect. CareConnect verzorgt de installatie van Hector voor u waarna dit programma op de achtergrond het werken met Recip-e mogelijk maakt.

Na een klik op "Installeer Hector" wordt de installatie voor u uitgevoerd. Hierna wordt Hector telkens op de achtergrond opgestart zodat u met Recip-e kan werken.

Hoe verstuur ik een elektronisch voorschrift?

Na installatie van Hector zal CareConnect standaard voorstellen om elektronische voorschriften aan te maken. Klik op Recip-e voorschrift onder COMMUNICATIE om een voorschrift te maken.

 Het voorschrift wordt altijd gemaakt op naam van de actieve behandelaar:

Via Hector vraagt CareConnect nu een elektronisch formulier (eForm) op waarmee u een elektronisch voorschrift kan maken, afdrukken en versturen naar het Recip-e platform. CareConnect vult automatisch de beschikbare voorschrijver- en patiëntgegevens in. U hoeft enkel medicatie toe te voegen aan het voorschrift en op "Verzenden" of "Verzenden en afdrukken" te klikken. Het elektronisch voorschrift is nu verstuurd naar Recip-e.

  1. Verzenden: Na het verzenden wordt het elektronisch voorschrift beschikbaar via het eID van de patiënt en bovendien kan de patiënt dit ook opvragen via een digitaal patiëntenplatform zoals Helena of mijngezondheid.be.
  2. Verzenden en afdrukken: Na het verzenden van het elektronisch voorschrift wordt bijkomend een papieren bewijsstuk afgeprint. De apotheker kan zowel door het inlezen van het eID of het scannen van de barcode het geneesmiddelenvoorschrift opvragen.

Er zijn een aantal voorwaarden om te kunnen werken met Recip-e: u moet geregistreerd zijn voor Hector, de werkpost heeft internetverbinding nodig, Hector mag niet geblokkeerd worden door de firewall... Als CareConnect geen elektronisch voorschrift kan maken, wordt automatisch het klassieke voorschrift geopend en verschijnt een melding met uitleg: