Papieren derde betaler

In CareConnect kan u het derdebetaler systeem toepassen, waarbij u rechtstreeks aan de mutualiteit factureert en de patiënt enkel het remgeld betaalt. Hoe dit in zijn werk gaat, leggen we hieronder voor u uit.

Gebruikersinstellingen

Om als gebruiker in derde betaler te kunnen werken, moet dit eerst aangegeven worden in de instellingen :

 • U logt in met de gebruiker die in Regeling Derde Betaler wenst te werken
 • U kiest linksboven de ‘START-knop’
 • U klikt op dat scherm op de knop ‘Instellingen’
 • U kiest ‘Derde Betaler’ in de lijst
 • U vinkt aan ‘Gebruik regeling derde betaler’ in kies hoe u de gegevens op de verzamelstaat wenst te sorteren (best op ‘Getuigschriftnummer’)
 • Bij deze instellingen kan u ook nog zaken opgeven betreffende de afdruk van de verzamelstaten.

Mutualiteitsgegevens patiënt

Bij de patiënt moeten de mutualiteitsgegevens ingevuld zijn :

 • Indien u de verzekerbaarheid via eHealth-MyCareNet opvraagt, dan worden deze gegevens automatisch ingevuld.
 • U kan deze gegevens ook manueel invullen (of controleren) via : ‘Patiëntdossier’ – ‘Afrekening’ – ‘Financieel’  in het kader ‘Verzekering’ : belangrijk is dat u daar de juiste nummer van de Mutualiteit hebt staan en de mutualiteitscode en verzekeringswijze correct invult. Vergeet ook niet ‘Afrekenen via derde betaler ?’ aan te vinken.

Instellingen mutualiteit

Belangrijk is dan ook om aan te geven dat u voor de mutualiteit, dewelke  bij de patiënt is ingevuld, in Regeling Derde Betaler wenst te werken. Dit doet u via :

 • ‘Praktijkbeheer’ – ‘Bibliotheek’ – ‘Mutualiteiten’ : Bij de mutualiteit van de patiënt kan u daar aangeven of u voor deze mutualiteit  gebruikt wenst te maken voor de Regeling Derde Betaler.
 • TIP : zet ‘RDB’ enkel aan voor de mutualiteiten waarvoor u verzamelstaten wenst te maken anders wordt het overzicht van de gemaakte verzamelstaat onoverzichtelijk.

Attesteren in Regeling Derde Betaler

Na alles correct ingevuld te hebben, kan u dan de behandelingen voor de patiënt in Regeling Derde Betaler’ verwerken in het afrekenscherm :

 • Behandelingen die volgens de overeenkomst in Derde Betaler MOETEN afgerekend worden, zullen automatisch zo afgerekend worden.
 • U kan per detaillijn het vinkje van de kolom ‘RDB’ aan- of afzetten.
 • U kan per afrekening alle terugbetaalbare behandelingen in 1 keer als af te rekenen in Derde Betaler aangeven door bij de ‘Acties’ te klikken op ‘Derde betaler’.
 • U kan aan het lettertype en de kleur van iedere detaillijn zien wat de status is :
  • Gewoon zwart : behandeling wordt niet afgerekend in Derde Betaler
  • Blauw : Behandeling wordt afgerekend in Derde Betaler
  • Cursief : enkel onder bepaalde voorwaarden wordt voor de behandeling terugbetaling verzekerd
  • Vet : de behandeling MOET in Derde Betaler afgerekend worden
  • Onderlijnd : geen overeenkomst voor deze behandeling maar toch betalingsgarantie door de mutualiteit.

Afdrukken verzamelstaat

 • Alle getuigschriften die in Regeling Derde Betaler werden afgerekend, worden per mutualiteit opgespaard om op een verzamelstaat vermeld te worden. Deze verzamelstaten worden periodisch (meestal maandelijks) opgemaakt. Dit doet u via :
 • ‘Boekhouding’ – ‘Regeling Derde Betaler’ – ‘Verzamelstaten’ – ‘Opmaken verzamelstaat’
 • U selecteert de maand,  het jaar en de behandelaars (1 specifiek of allen)
 • Van het geselecteerde krijgt u een overzicht van alle mutualiteiten waarvoor er gegevens zijn om verzamelstaten voor te maken. U selecteert 1 of meerdere mutualiteiten of ineens voor ‘Alle mutualiteiten’ en klikt dan op ‘Opmaken’
 • Vervolgens krijgt u dan van het geselecteerde de verschillende gegevens te zien. Dit laat u toe om de gegevens per mutualiteit per gebruiker te controleren alvorens de verzamelstaat definitief op te maken. Indien nodig dan kan u via ‘Correcties’ eerst nog de nodige wijzigen uitvoeren.  Als alle gegevens in orde zijn klikt u dan op ‘Opmaken staten’.
 • Nu zijn de staten opgemaakt en krijgt u het scherm met de samenvatting van alle gemaakt staten EN hebt u de mogelijkheid om deze af te drukken via de knop ‘Afdrukken’. Let wel : Als u hier niet beslist om af te drukken dient u nadien de opgemaakte staten 1 voor 1 af te drukken via het overzicht van de opgemaakte staten.

Verzamelstaten opnieuw afdrukken of wijzigingen aanbrengen

 • Dit doet u via :
 • ‘Boekhouding’ – ‘Regeling Derde Betaler’ – ‘Verzamelstaten’ – ‘Overzicht verzamelstaat’
 • U selecteert bij de betreffende mutualiteit de gewenste verzamelstaat en klikt op ‘Weergeven’
 • Via de knop ‘Lijst’ kan u lijst afdrukken van alle getuigschriften en behandelingen die op de geselecteerde verzamelstaat zijn gekomen.
 • Via de knop ‘Staat’ kan u de verzamelstaat opnieuw afdrukken.
 • Via de knop ‘Toevoegen’ kan u een getuigschrift die niet in Regeling Derde Betaler werd afgerekend aan de verzamelstaat toevoegen.
 • Als u een detaillijn selecteert, dan kan u :
  • Het bedrag dat de mutualiteit voor deze behandeling terugbetaalt aanpassen
  • De behandeling uit de verzamelstaat verwijderen
  • Het volledige getuigschrift waarop de geselecteerde behandeling is gekomen overdragen ofwel naar een verzamelstaat van een andere mutualiteit (nummer ingeven van de reeds opgemaakt verzamelstaat van die andere mutualiteit of nummer 0 (nul) ingeven als die op de nog op te maken verzamelstaat van die andere mutualiteit moet komen)
  • ofwel terug naar de patiëntfiche met optie om het bedrag van de patiënt te recupereren.

Betaling mutualiteit

Wanneer een mutualiteit een betaling heeft gedaan dan moet dit in CareConnect in de boekhouding ingeschreven worden via :

 • ‘Boekhouding’ – ‘Regeling Derde Betaler’ – ‘Rekening’.
 • U selecteert de mutualiteit.
 • U klikt onderdaan op ‘Betaling’.
 • U vult het bedrag en datum van de betaling in. Het bedrag kan voor 1 of meerdere behandelaars zijn. U verdeelt het bedrag door een behandelaar te selecteren en ‘Wijzigen’ aan te klikken en het bedrag in te vullen dat voor de geselecteerde behandelaar bedoeld is, dit doet u ook al is het bedrag maar voor 1 behandelaar.
 • Na het inbrengen van de betalingen kan u dan de verschillende boekingen (verzamelstaten en betalingen) per behandelaar  met elkaar ‘Afpunten’.
 • TIP : als een mutualiteit in 1 betaling meerdere verzamelstaten betaalt, dan kan het raadzaam zijn om de betalingen uit te splitsen per verzamelstaat om zo het afpunten correct te kunnen doen.