Tarieven raadplegen (eTar)

Opmerking: tarieven raadplegen via eTar is mogelijk vanaf versie 3.0.19 van Baltes.

Wat is eTar?

eTar is een MyCareNet-dienst die de tarieven van verstrekkingen kan raadplegen bij de mutualiteiten.

Met eTar kan u bijvoorbeeld nagaan of een patiënt in derde betaler mag afgerekend worden, in orde is met het mondzorgtraject of uitkeringsgerechtigd is voor een tandsteenreiniging.

Hoe kan ik met eTar aan de slag?

Volgende zaken hebt u nodig:

 • Een geldig eHealth certificaat
 • Het rijksregisternummer (INSZ ) van de patiënt of de inschrijvingsgegevens bij de mutualiteit
 • Internetverbinding

Hoe kan ik de tarieven raadplegen?

Als u met eTar werkt in Baltes, kan u de tarieven als volgt raadplegen:

1. Nu ophalen

Na een klik op deze knop worden de verzekerbaarheid en de tarieven voor de aangevinkte behandelingen opgehaald. eTar geeft per behandeling 3 mogelijke antwoorden terug die als volgt weergegeven worden in de kolom eTar:

  1. Tarieven ontvangen: de tarieven zijn opgehaald bij de mutualiteit.
  2. Tarieven ontvangen met tariefverbintenis: de tarieven zijn opgehaald en er werd een tariefverbintenis verkregen van de mutualiteit.
  3. De behandeling werd verworpen of geweigerd: er zijn bemerkingen van eTar bij deze behandeling(en). De tarieven zijn niet opgehaald.

Voor bepaalde behandelingen worden er geen tarieven geraadpleegd. Voor deze behandelingen wordt volgend icoon getoond:

2. Verwerken

De verzekerbaarheid en de tarieven worden bij het verwerken opgehaald. Als er geen bemerkingen zijn en het bedrag dat de patiënt moet betalen blijft ongewijzigd, dan worden de behandelingen verwerkt. Is dit niet het geval, dan informeert Baltes u hierover en wordt er niet verwerkt.

Als u bij de tariefraadpleging een specifieke verantwoording voor het afrekenen in derde betaler wil meegeven, kan dat via de knop Verantwoording RDB in het lintmenu.

Verdere informatie over de tariefraadpleging vindt u terug op volgende plaatsen:

 1. Infokolom
  Dit is de eerste kolom in de afrekening. Als er bemerkingen zijn, kan u deze weergeven door met uw muis naar deze kolom te gaan. Hier worden naast de bemerkingen van eTar ook eventuele bemerkingen van Baltes getoond.
 2. Kolom RDB
  Als eTar een verantwoording meegeeft om af te rekenen in derde betaler, zal de lijn van de behandeling in het vet worden gezet. De specifieke verantwoording ziet u door met uw muis naar de kolom RDB te gaan.

Wat kan er aangepast worden bij de tariefraadpleging?

 1. Terugbetalingstarief
  Voorbeeld: wanneer de patiënt volgens de gegevens in Baltes niet in orde is met het mondzorgtraject, maar wel volgens de mutualiteit. Dit kan bijvoorbeeld wanneer de patiënt vorig jaar behandeld werd bij een andere praktijk.
  1. Via eTar haalt u steeds het correcte tarief binnen op basis van het mondzorgtraject. De status MZT van de patiënt blijft wel ongewijzigd in Baltes, omdat het ontvangen tarief niet eenduidig gekoppeld kan worden aan deze MZT status.
 2. Ereloon
  1. Afrekenen in derde betaler: het ereloon wordt steeds bijgewerkt naar het conventietarief, tenzij er aan terugbetalingstarief afgerekend wordt.
  2. Afrekenen zonder derde betaler: het ereloon wordt enkel bijgewerkt naar het conventietarief als het ereloon tussen het terugbetalings- en conventietarief ligt.
   Tip: om toch af te rekenen onder het conventietarief, vinkt u “Automatisch ophalen” uit voordat u verwerkt.
 3. Nomenclatuurcode voor gehospitaliseerde patiënten
  Als u de tarieven raadpleegt voor een nomenclatuurcode voor gehospitaliseerde patiënten, wordt de status “Gehospitaliseerd” opgevraagd bij de mutualiteit. Als de patiënt niet gehospitaliseerd bleek te zijn op datum van behandeling, zal de nomenclatuurcode bijgewerkt worden naar de ambulante code.
 4. Afrekenen in RDB
  Als een behandeling niet in derde betaler mag afgerekend worden, zal het selectievakje in de kolom RDB uitgevinkt worden.
 5. Verzekerbaarheid
  Bij de tariefraadpleging wordt ook de verzekerbaarheid opgevraagd. De kolommen Verzekeringsinstelling, Mutualiteitscode en Verzekeringswijze worden dan ook bijgewerkt waar nodig.

Niet alle behandelingen werden aanvaard

Als een behandeling niet aanvaard werd door eTar kan u de bijhorende bemerkingen in de infokolom bekijken. In de eTar kolom verschijnt volgend icoon:

Zonder aanpassingen zal u deze behandelingen niet kunnen verwerken met MyCareNet controle. Als u toch wil verwerken, kan dat zonder tariefraadpleging.

Enkele voorbeelden:

 • U rekent een 2e OPG (307090) aan bij een patiënt binnen de 2 jaar.
  • Bemerking
   Max. aantal verstrekkingen bereikt voor de toegelaten periode. Referentie: [nomenclatuurnummer] op [datum]
  • Uitleg
   Voor deze patiënt werd al een OPG aangerekend in de voorbije 2 jaar. De patiënt is dus niet meer uitkeringsgerechtigd. In de referentie kan u zien wanneer het nomenclatuurnummer werd aangerekend waardoor de patiënt niet meer uitkeringsgerechtigd is.
 • U rekent een uitneembare bovenprothese van één tand (307731) aan bij een patiënt jonger dan 50 jaar zonder dat hier een akkoord voor is.
  • Bemerking
   Goedkeuring geweigerd door adviserend geneesheer/TTR
  • Uitleg
   Aangezien er geen goedkeuring werd gegeven door de adviserende geneesheer of TTR is de patiënt niet uitkeringsgerechtigd voor deze behandeling.
 • U rekent een raadpleging (301011) aan bij een patiënt die niet aangesloten is bij een mutualiteit.
  • Bemerking
   Patiënt niet in regel
  • Uitleg
   De patiënt is niet aangesloten bij een mutualiteit en dus niet uitkeringsgerechtigd.
 • U rekent adhesieve technieken (303590) aan zonder dat er een vulling wordt aangerekend.
  • Bemerking
   De betrekkelijke verstrekking is niet verenigbaar met de nomenclatuurcode.
  • Uitleg
   Adhesieve technieken moeten samen met een vulling (bv 304371) worden verwerkt. Zorg ervoor dat beide behandelingen aangevinkt zijn bij het verwerken.
 • U rekent het vervangen van de basis van een bovenprothese (309131) aan binnen de 30 dagen na het plaatsen van deze prothese.
  • Bemerking
   Verstrekking niet cumuleerbaar met een andere verstrekking
  • Uitleg
   U mag geen verstrekkingen uit de rubriek “Prothesen” attesteren binnen de 30 dagen na het plaatsen van de prothese
 • U rekent een bijkomend forfait voor ortho-apparatuur (305675) aan in de 5e kalendermaand na de start van de regelmatige ortho behandeling.
  • Bemerking
   Voorafgaande voorwaarde niet voldaan.
  • Uitleg
   Dit mag ten vroegste tijdens de 6e kalendermaand van de behandeling en na 6 forfaits voor een regelmatige ortho behandeling

En verder:

 • Nomenclatuurcode niet toegestaan voor dit type zorgverlener
  Deze bemerking krijgt u bv wanneer u een raadpleging bij een orthodontist (301092) aanrekent met als behandelaar een tandarts.
 • Datum van verstrekking < datum van de dag -2 maanden
  De datum van de behandeling is ouder dan 2 maanden (uitgezonderd voor orthodontie behandelingen).
 • Datum van verstrekking < datum van de dag -8 maanden (code orthodontie)
  De datum van de orthodontie behandeling is ouder dan 8 maanden.
 • Nomenclatuurcode is onverenigbaar met de leeftijd van de patiënt
  U rekent een nomenclatuurcode voor volwassenen aan bij een kind of omgekeerd.
 • Verplicht veld niet ingevuld
  Er ontbreekt een gegeven dat vereist is voor deze behandeling, zoals bijvoorbeeld het tandnummer.
 • De waarde van het tandnummer is niet toegestaan
  U hebt een tandnummer opgegeven bij een behandeling waar dit niet toegelaten is, zoals bijvoorbeeld een raadpleging. Verander het tandnummer naar “0”.

De tarieven konden niet geraadpleegd worden

Als de tariefraadpleging mislukt of geannuleerd is, informeert Baltes u hierover. U krijgt dan de mogelijkheid om toch af te rekenen zonder tariefraadpleging.

Enkele voorbeelden van wanneer een tariefraadpleging niet mogelijk is:

 • Baltes heeft geen internetverbinding
  Net als de andere eHealth-diensten is eTar een online dienst en is er dus een internetverbinding nodig.
 • Het INSZ en de inschrijvingsgegevens bij de mutualiteit zijn niet gekend
  eTar heeft of het INSZ of de inschrijvingsgegevens nodig om de patiënt te identificeren. Als deze niet gekend zijn in Baltes, kunnen er geen tarieven geraadpleegd worden voor die patiënt.
 • Er is een tijdelijk probleem bij de mutualiteit
  Als het raadplegen van tarieven enkel mislukt bij patiënten aangesloten bij eenzelfde mutualiteit, is er mogelijk een tijdelijk probleem aan de kant van deze mutualiteit. Meestal wordt dit vrij snel opgelost.
 • Een andere gebruiker bracht wijzigingen aan in de afrekening
  Als een andere gebruiker ondertussen wijzigingen heeft aangebracht in de afrekening, zal de tariefraadpleging geannuleerd worden en wordt het afrekenscherm opnieuw geladen.

Behandelingen waar tariefraadpleging niet ondersteund wordt

Voor bepaalde behandelingen is het niet mogelijk voor de mutualiteit om de correcte tarieven mee te geven. Voor deze behandelingen zal Baltes dan ook geen tariefraadpleging uitvoeren, in de eTar kolom wordt volgend icoon getoond:

Meer bepaald gaat het over volgende behandelingen:

 • Nomenclatuurbehandelingen waar het tarief afhangt van informatie die niet gekend is op het ogenblik van afrekenen. Een voorbeeld is een supplement op een behandeling die geen raadpleging is.
 • Behandelingen buiten nomenclatuur.

Verwerken zonder tariefraadpleging

Eénmalig verwerken zonder tariefraadpleging

 1. Klik op de knop “Negeren en toch verwerken” in de infobar die bovenaan het afrekenscherm verschijnt als niet alle tarieven opgehaald zijn.

 2. Een 2e mogelijkheid is door “Automatisch ophalen” uit te vinken in het lintmenu

Ik wens geen tarieven te raadplegen

U kan ervoor kiezen om eTar niet te gebruiken in Baltes. Dit kan u aangeven als volgt: ga naar BALTES-knop > Instellingen > eHealth > MyCareNet en vink “Tarieven controleren bij verwerken afrekening” uit.

Meer hulp nodig?

Ik heb een vraag rond de opgehaalde tarieven of de opmerkingen van eTar

Hiervoor neemt u best contact op met de mutualiteit waarbij de tarieven geraadpleegd worden. Als u gevraagd wordt om de MyCareNet communicatie te bezorgen, kan u deze bestanden per behandeling opvragen door rechts te klikken in de eTar kolom.

Als er 3 puntjes in deze kolom staan, kan u de technische details van de eTar bevraging opvragen door links te klikken op deze 3 puntjes.

eHealthcertificaten

Overige gebruikersvragen

Als u verder nog vragen hebt waar u hier geen antwoord op vindt, helpen we u graag verder via onze Helpdesk. Gebruik hiervoor gerust de Helpdesk link die u links onderaan in Baltes vindt.