Telematicapremie

 

Wat is de telematicapremie?

Om het gebruik van de verschillende eHealth-diensten te stimuleren, voorziet de overheid jaarlijks een telematicapremie waarvan het bedrag en de criteria per beroepsgroep bepaald worden. Ieder jaar worden nieuwe criteria opgesteld, die voortbouwen op de criteria van het voorgaande jaar. Tandartsen kunnen al sinds 2016 een telematicapremie aanvragen. Tot nu toe bedroeg die telkens 800 euro per tandarts.

Hoe vraag ik de telematicapremie aan?

De premie kan u aanvragen via de MyRiziv-toepassing. Dit doet u telkens in het jaar volgend op het premiejaar. Om de premie te behalen voor 2019, moet u dus in 2019 met de verschillende eHealth-diensten werken om de criteria te behalen, maar pas vanaf 16 juli 2020 tot en met 31 oktober 2020 kan u de premie aanvragen.

Hoe behaal ik vlot mijn telematicapremie?

Starten met eHealth

Uw persoonlijke telematicapremie assistent

De telematica assistent in CareConnect begeleidt u stapsgewijs bij het behalen van uw telematicapremie. Deze vindt u terug als de gele infobalk onder het lintmenu in CareConnect. Een klik op de knop "Toon overzicht" geeft u een gedetailleerd beeld van waar u al staat met het behalen van de telematicapremie.

Als u deze balk niet terugvindt in uw CareConnect, kan u het telematicapremie overzicht per behandelaar opvragen via PRAKTIJKBEHEER > Gebruikers. Selecteer hiervoor een behandelaar en klik links onderaan op de knop Overzicht telematicapremie.

Opgelet, vergeet niet dat u in het jaar nadien de telematicapremie zelf nog moet aanvragen via de MyRizv-toepassing!

3 gouden tips

Pas steeds volgende 3 tips toe om zonder zorgen uw telematicapremie te behalen:

 1. Zorg dat u minstens maandelijks gebruik maakt van de aanwezige eHealth-diensten in CareConnect
 2. Schrijf geneesmiddelen steeds op elektronische wijze voor
 3. Installeer steeds tijdig de meest recente CareConnect-versie, zodat u meteen van start kan gaan met de nieuwste eHealth toepassingen in CareConnect.

Kan ik in aanmerking komen voor de premie van dit jaar als ik nog nooit een premie behaald heb?

Ja, dat is mogelijk. Voor wie nog nooit een premie behaald heeft, zijn er zelfs versoepelde criteria. Zo kunnen ook tandartsen die in de loop van het jaar van start gaan met eHealth, genieten van de telematicapremie.

Wat zijn de criteria om in aanmerking te komen voor de telematicapremie?

2023

[Laatst bijgewerkt op 23 november 2022]

De criteria voor het premiejaar 2023 zijn nog niet gekend. Eens deze gekend zijn, zullen deze verschijnen op de RIZIV-website.

2022

[Laatst bijgewerkt op 15 juli 2021]

De criteria voor het premiejaar 2022 zijn gepubliceerd op de RIZIV-website sinds juli 2021.

2021

[Laatst bijgewerkt op 15 juli 2021]

De criteria voor het premiejaar 2021 zijn gepubliceerd op de RIZIV-website sinds juli 2021.

2020

[Laatst bijgewerkt op 29 oktober 2020]

De criteria voor het premiejaar 2020 zijn gepubliceerd op de RIZIV-website sinds oktober 2020.

2019

[Laatst bijgewerkt op 6 mei 2019]

De criteria voor het premiejaar 2019 zijn gepubliceerd op de RIZIV-website sinds april 2019.

Om in aanmerking te komen voor deze premie moet u voldoen aan volgende voorwaarden:

Gebruik van eHealth diensten

Er zijn 3 verplichte en 2 optionele criteria die u moet behalen. Voor de optionele criteria is er keuze uit 4 criteria.

Voor wie nog nooit een premie behaald heeft, zijn er versoepelde criteria. Zo kunnen ook tandartsen die in de loop van 2019 van start gaan met eHealth, genieten van de telematicapremie.

 1. VERPLICHT: De verzekerbaarheid opvragen via MyCareNet
  • Al een premie behaald: minstens 1 opvraging per maand in minstens 6 verschillende kalendermaanden in 2019
  • Nog nooit een premie behaald: minstens 1 opvraging in 2019
 2. VERPLICHT: De tarieven raadplegen via MyCareNet (eTar)
  • Al een premie behaald: minstens 1 opvraging per maand in minstens 6 verschillende kalendermaanden in 2019
  • Nog nooit een premie behaald: minstens 1 opvraging in 2019
 3. VERPLICHT: Elektronisch geneesmiddelen voorschrijven via Recip-e
  • Al een premie behaald: minstens 80% van uw voorschriften in 2019 met vergoedbare geneesmiddelen (met minstens één voorschrift) op elektronische wijze versturen
  • Nog nooit een premie behaald: minstens één voorschrift met vergoedbare geneesmiddelen op elektronische wijze versturen in 2019
 4. Ontvangen van berichten via eHealthBox
  • Al een premie behaald: minstens 1 bericht per maand downloaden van uw eHealthbox in 3 verschillende kalendermaanden in 2019
  • Nog nooit een premie behaald: minstens 1 bericht downloaden van uw eHealthbox in 2019
  • Tip: hebt u deze maand nog geen eHealthbericht ontvangen? Spreek dan af met een collega om een eHealthbericht naar elkaar te versturen.
 5. Opvragen van de houder van het elektronisch globaal medisch dossier (eGMD) van de patiënt
  • Het eGMD wordt beheerd door de huisarts van de patiënt
  • Al een premie behaald: minstens 1 opvraging per maand in minstens 3 verschillende kalendermaanden in 2019
  • Nog nooit een premie behaald: minstens 1 opvraging in 2019
 6. Inlezen van het online medicatieschema via de regionale gezondheidsnetwerken
  • Minstens 1 maal een medicatieschema ingelezen hebben in 2019
  • Opgelet, de patiënt waarbij u het medicatieschema opvraagt, moet wel degelijk een schema hebben om in aanmerking te komen voor dit criterium!
 7. Elektronisch factureren in derde betaler via MyCareNet (eFact)
  • Indien er in 2019 minstens 100 verstrekkingen in derde betaler aangerekend zijn, minstens 20 % van die verstrekkingen via eFact factureren.
  • Dit is een optioneel criterium. Tandartsen die niet in derde betaler werken kunnen in aanmerking komen voor de premie via de andere criteria

Uw activiteit

Hier moet u voldoen aan volgende 2 voorwaarden:

 1. U hebt een bijzondere beroepstitel van algemeen tandarts, van tandarts-specialist in de orthodontie of van tandarts-specialist in de parodontologie. Stagiairs die hun stageplan aanvatten in de loop van het premiejaar kunnen ook de premie aanvragen en deze toegekend krijgen indien ze aan de voorwaarden voldoen.
 2. Had u op 1 januari 2019 al 5 jaar een RIZIV-nummer dat voor erkende tandartsen is voorbehouden? Dan moet u ook 300 verstrekkingen uitgevoerd hebben in 2019 die vergoed werden door de verplichte ziekteverzekering.

2018

[Laatst bijgewerkt op 27 december 2019]

De criteria voor het premiejaar 2018 zijn op 10 oktober 2019 gepubliceerd in het staatsblad .

Voor het jaar 2018 moeten er 3 verplichte criteria en 1 optioneel criterium behaald worden. Voor het optioneel criterium is er keuze uit 3 criteria.

Er wordt voor 2018 ook een onderscheid gemaakt tussen tandartsen die al een premie behaalden in 2016 en/of 2017 en zij die nog nooit een premie behaald hebben. Voor wie nog nooit een premie behaald heeft, zijn er versoepelde criteria. Zo kunnen ook tandartsen die in de loop van 2018 van start gaan met eHealth, genieten van de telematicapremie.

Een overzicht van de criteria en de bijhorende voorwaarden:

 1. VERPLICHT: De verzekerbaarheid opvragen via MyCareNet
  • U behaalde al een telematicapremie in 2016 of 2017: minstens 1 opvraging per maand, in minstens 6 verschillende kalendermaanden in 2018
  • U hebt nog geen telematicapremie behaald: minstens 1 opvraging in 2018
 2. VERPLICHT: De tarieven raadplegen via MyCareNet (eTar)
  • U behaalde al een telematicapremie in 2016 of 2017: minstens 1 opvraging per maand, in minstens 6 verschillende kalendermaanden in 2018
  • U hebt nog geen telematicapremie behaald: minstens 1 opvraging in 2018
 3. VERPLICHTElektronisch geneesmiddelen voorschrijven via Recip-e
  • U behaalde al een telematicapremie in 2016 of 2017: in 2018 moeten minstens 80% van uw voorschriften met vergoedbare geneesmiddelen elektronisch verstuurd zijn, met minstens één voorschrift.
  • U hebt nog geen telematicapremie behaald: in 2018 minstens 1 voorschrift met vergoedbare geneesmiddelen elektronisch versturen.
 4. Versturen en ontvangen van berichten via eHealthBox
  • Minstens 1 bericht downloaden gedurende het 2e semester van 2018
 5. Elektronisch factureren in derde betaler via MyCareNet (eFact)
  • Minstens 100 verstrekkingen in derdebetaler aanrekenen EN minstens 20% van die verstrekkingen  factureren via eFact in 2018
  • Dit is een optioneel criterium. Tandartsen die niet in derde betaler werken kunnen in aanmerking komen voor de premie via de andere criteria
 6. Opvragen van de houder van het elektronisch globaal medisch dossier (eGMD) van de patiënt
  • Het eGMD wordt beheerd door de huisarts van de patiënt
  • U behaalde al een telematicapremie in 2016 of 2017: minstens 1 opvraging per maand in minstens 6 verschillende kalendermaanden in 2018
  • U hebt nog geen telematicapremie behaald: minstens 1 opvraging in 2018

Door te voldoen aan de 4 eerste criteria (mogelijk via CareConnect) komt u al in aanmerking voor de telematica premie van 2018.

Naast het behalen van bovenstaande criteria zijn er nog 2 voorwaarden betreffende uw activiteit:

 1. U hebt een bijzondere beroepstitel van algemeen tandarts, tandarts-specialist in de orthodontie of tandarts-specialist in de parodontologie. Stagiairs die hun stageplan aanvatten in de loop van 2018 kunnen ook de premie aanvragen indien ze aan de voorwaarden voldoen.
 2. Had u op 1 januari 2018 al 5 jaar een RIZIV-nummer dat voor erkende tandartsen is voorbehouden? Dan moet u ook 300 verstrekkingen uitgevoerd hebben in 2018 die vergoed werden door de verplichte ziekteverzekering.

2017

Voor het premiejaar 2017 stelde de overheid 6 criteria op. Om aanspraak te maken op de telematicapremie, moet u aan 2 verplichte criteria voldoen en in het totaal met minstens 4 van de 6 criteria in orde zijn.

Er is ook een activiteitsdrempel van minimum 300 verstrekkingen (die vergoed werden door de verplichte ziekteverzekering) voor tandartsen die al 5 jaar een RIZIV-nummer hadden op 1 januari 2017. Daarnaast hebt u ook een bijzondere beroepstitel nodig van algemeen tandarts, tandarts-specialist in de orthodontie of tandarts-specialist in de parodontologie.

Een overzicht van de criteria:

 1. VERPLICHTDe verzekerbaarheid opvragen via MyCareNet
  • Als u de verzekerbaarheid al opgevraagd heeft in 2016, vraagt u deze in 2017 minstens 1 keer per maand op voor 6 kalendermaanden.
  • Vraagt u in 2017 voor het eerst de verzekerbaarheid op, dan volstaat één raadpleging van de verzekerbaarheid in 2017.
 2. VERPLICHTDe tarieven raadplegen via MyCareNet (eTar)
  • Vanaf 01/10/2017 raadpleegt u minstens één keer per kalendermaand de tarieven.
  • Dit criterium werd versoepeld, oorspronkelijk criterium: vanaf 01/09/2017.
 3. Elektronisch geneesmiddelen voorschrijven via Recip-e
  • Vanaf 01/07/2017 moeten minstens 50% van uw voorschriften van vergoedbare geneesmiddelen elektronisch verstuurd zijn.
 4. Ophalen van berichten via eHealthBox
  • Minstens 1 eHealthbox-bericht ontvangen in uw persoonlijke eHealthbox in het laatste trimester van 2017.
  • Dit criterium werd versoepeld, oorspronkelijk criterium: minstens 1 bericht per maand ontvangen in oktober, november en december.
 5. Elektronisch factureren in derde betaler via MyCareNet (eFact)
  • Vanaf 01/09/2017 minstens 100 verstrekkingen in derdebetaler aanrekenen en minstens 10% van die verstrekkingen via eFact factureren. Met eFact zullen tandartsen die in 3e betaler werken elektronisch kunnen factureren aan de mutualiteiten. Getuigschriften en verzamelstaten worden dan digitaal verstuurd naar de mutualiteit.
 6. Opvragen van het medicatieschema via Vitalink
  • Minstens 1 maal een medicatieschema ingelezen hebben in 2017.

Door te voldoen aan de 4 eerste criteria komt u al in aanmerking voor de telematica premie van 2017.

2016

 • Minstens één keer de verzekerbaarheid opvragen via MyCareNet
 • Minstens één elektronisch voorschrift versturen via Recip-e
 • Beide criteria moeten uitgevoerd zijn voor 31/12/2016.