Therapeutische relatie

Wat is een therapeutische relatie?

De therapeutische relatie is een relatie die u, als zorgverlener, in het kader van een behandeling met de patiënt aangaat om zijn/haar gezondheidsgegevens te delen en op te vragen. Bij het opvragen van het medicatieschema of de eGMD-houder wordt deze relatie automatisch geregistreerd als u de elektronische identiteitskaart (eID) ingelezen heeft. U kan deze ook registreren door het kaartnummer van de eID van de patiënt in te geven.

Deze therapeutische relatie is 15 maanden geldig en moet daarna hernieuwd worden. De patiënt kan deze therapeutische relatie ook zelf beëindigen en heeft de mogelijkheid om aan te geven dat er geen therapeutische relatie mag aangemaakt worden met een bepaalde zorgverlener. Die zorgverlener heeft dan geen toegang tot de gezondheidsgegevens van de patiënt.

Hoe kan de patiënt zelf zijn/haar therapeutische relatie registreren?

Dit kan via de www.patientconsent.be website met de elektronische identiteitskaart (eID) en bijhorende pincode van de patiënt. De patiënt kan hier ook zijn/haar geïnformeerde toestemming intrekken en specifieke zorgverleners de toegang tot zijn/haar gezondheidsgegevens ontzeggen.

Waarom krijg ik de melding dat ik geen toegang heb tot de gezondheidsgegevens van een patiënt?

Als u deze melding krijgt, heeft de patiënt aangegeven dat u geen toegang mag hebben tot zijn/haar gezondheidsgegevens. Dit kan de patiënt enkel zelf doen met zijn/haar elektronische identiteitskaart (eID) en de bijhorende pincode via www.patientconsent.be op basis van uw RIZIV-nummer. Zolang de patiënt u deze toegang blijft ontzeggen hebt u geen toegang meer tot de gezondheidsgegevens van deze patiënt, waaronder het medicatieschema en de eGMD-houder.