Lexicon

E

eForm

Een eForm is een elektronisch formulier dat naar de eHealthBox van een collega zorgverstrekker of van een instantie (mutualiteit, labo, ziekenhuis...) kan verstuurd worden. Dit kan via Hector en met een geldig eHealthcertificaat, zo verloopt het versturen op een beveiligde manier.

Enkele voordelen van eForms:

  • Communicatie verloopt op een gestructureerde manier zodat bepaalde gegevens vlot ingevuld en uitgelezen kunnen worden door de software van verzender en ontvanger.
  • Communicatie via eForms is beter beveiligd dan communicatie via e-mail.
  • eForms kunnen vlot geüpdatet worden wanneer nodig, bijvoorbeeld bij een wettelijke wijziging.

Mogelijke voorbeelden van eForms:

  • Formulieren voor de bijkomende tandverzekeringen
  • Verwijzingen
  • Wachtdienstverslagen

Meer info over eForms

eHealth
Het eHealth platform is een elektronisch en Belgisch platform dat voorzien wordt door de overheid. Hiermee wil men de samenwerking tussen actoren in de gezondheidszorg te promoten en faciliteren op een veilige manier.Meer info kunt u vinden via https://www.ehealth.fgov.be/nl/over-het-ehealth-platform
eHealthBox
De eHealthBox is een beveiligde elektronische brievenbus waarmee zorgactoren onderling kunnen communiceren. De beveiliging hiervan gebeurt met het eHealthcertificaat van de zorgverstrekker- of instantie.Voorbeelden van communicatie via eHealthBox zijn het doorverwijzen van een patiënt, het opsturen van een wachtdienstverslag, het delen van een interessant artikel met een collega, enzoverder. eHealthBox communicatie kan gestructureerd zijn, waarbij men aan de hand van een formulier (eForm) bepaalde gegevens kan doorsturen. Dit heeft als voordeel dat de communicatie vlot gelinkt kan worden aan de juiste patiënt. De inhoud kan ook vrij bepaald worden door de verzender. Dit is vergelijkbaar met het versturen van een e-mail, maar dan beter beveiligd. Zo kan er bv ook een bijlage meegestuurd worden.
eTar
eTar is een MyCareNet-dienst die de tarieven van verstrekkingen kan raadplegen bij de mutualiteiten. Hiervoor heeft u een geldig eHealthcertificaat, het INSZ van de patiënt en internetverbinding nodig. Met eTar kan u bijvoorbeeld nagaan of een patiënt in derde betaler mag afgerekend worden, in orde is met het mondzorgtraject of uitkeringsgerechtigd is voor een tandsteenreiniging. Via eTar kan u ook een tariefverbintenis ontvangen. Dit betekent dat aan alle voorwaarden voor derdebetaler voldaan werd en dat de uitbetaling van de mutualiteit aan de tandarts verzekerd is. Meer info vindt u op onze eTar pagina. 

H

Hector
Via Hector kan u in CareConnect elektronische voorschriften aanmaken, het online medicatieschema van de patiënt opvragen en eHealthbox-berichten versturen en ontvangen.Hoe kan ik me abonneren op Hector?Neem hiervoor contact op met onze helpdesk. Zij helpen u graag verder.Hoe verloopt de installatie van Hector in CareConnect Dentist?Dit kan via de gele infobalk die verschijnt als Hector nog niet werd geïnstalleerd via CareConnect:Na een klik op "Installeer Hector" wordt de installatie voor u uitgevoerd. Hierna wordt Hector telkens op de achtergrond opgestart zodat u in CareConnect gebruik kan maken van de bijhorende functionaliteiten.

I

INSZ
INSZ (Rijksregisternummer) is een uniek identificatienummer voor alle personen die ingeschreven zijn in België. Dit nummer kan u vinden op het paspoort en begint met de geboortedatum (omgekeerd). Het bestaat uit 11 cijfers.Vb. 850822 035 79

M

MyCareNet
MyCareNet is een koepelorganisatie die elektronische communicatie met de mutualiteiten mogelijk maakt. Deze instantie maakt het ophalen van de verzekerbaarheid en het ophalen van tarieven (eTar) mogelijk. In de toekomst zullen tandartsen via MyCareNet ook verzamelstaten en getuigschriften elektronisch kunnen versturen naar de mutualiteiten.

R

Recip-e
 Recip-e is een online platform waar zorgverstrekkers voorschriften naar kunnen sturen en waar alle apothekers toegang toe hebben.Het versturen van elektronische voorschriften was één van de criteria voor de telematicapremie 2016 en behoort terug tot de criteria voor de telematicapremie 2017.Klik hier voor meer info

T

Tariefverbintenis
Wanneer u van de mutualiteit een tariefverbintenis ontvangt bij de tariefraadpleging, zijn alle voorwaarden voor derdebetaler voldaan. Op enkele uitzonderingen na zal de mutualiteit steeds de factuur van de tandarts voor deze behandelingen betalen.De mogelijke uitzonderingen hebben te maken met voorwaarden met betrekking tot andere behandelingen, bijvoorbeeld:Er werd gezondigd tegen de cumulatieregelsDe maximumfactuur werd overschreden