Question: 

Hoe de nummering van de reeds verwerkte getuigschriften wijzigen?

Answer: 

Wanneer u merkt dat de nummering van de verwerkte getuigschriften in CareConnect niet meer overeenstemt met de ‘papieren’ nummering, bestaat in CareConnect de mogelijkheid om deze geregistreerde getuigschriften te hernummeren zodat deze weer overeenstemmen.

Deze functie ‘Aanpassen getuigschriftnummers’ vindt u onder de menu ‘Boekhouding’ via het pijltje in de rechteronderhoek van het paneel ‘Verrichtingen’.

Vervolgens krijgt u het volgende scherm:

U kan kiezen om één nummer te vervangen door een ander nummer of om een reeks opeenvolgende nummers aan te passen. Bij een reeks, op te geven ‘van-nummer’ / ‘tot-nummer’, hebt u de mogelijkheid om ofwel de nummers met een vaste waarde te verhogen of te verlagen ofwel om de reeks te laten herstarten vanaf een nieuw nummer.

Na 'Ok' gedrukt te hebben krijgt u ter controle een scherm waarop u kan zien welke nummer(s) door welke nummer(s) vervangen worden. Enkel nog 'OK' klikken om de aanpassing door te voeren.