Zelfstudie

Nieuw in CareConnect Dentist 3.0.38.0

 • De tarieven voor tandartsen en stomatologen worden geïndexeerd vanaf 1 januari 2023. Deze tarieven werden bijgewerkt in CareConnect.
 • De telematicapremie assistent werd geüpdatet met de nieuwe criteria voor het jaar 2023.
 • Vanaf 1 januari zullen patiënten met een specifieke sociale categorie onder de verplichte ziekteverzekering vallen. Deze groep moet verplicht via derde betaler en zonder remgeld afgerekend worden.
 • Het mondzorgtraject in 2023 houdt opnieuw rekening met de 2 voorgaande jaren (2022 én 2021).
 • DKV aanvaardt nu ook het uniform verzekeringsformulier ter vervanging van het 'attest van gepresteerde tandzorgen'.
 • Moderne authenticatie voor Microsoft e-mail accounts is vanaf nu mogelijk. Ook versturen met encryptie werd verbeterd.
 • Verder werden er nog 2 diverse verbeteringen aangebracht in het programma.

Nieuw in CareConnect Dentist 3.0.37.2

 • Het criterium 'medicatieschema' wordt automatisch aan alle tandartsen toegekend voor de telematicapremie van 2022
 • Elektronisch attesteren (eAttest) voor mondhygiënisten nomenclatuur werd geactiveerd
 • Verder werden er nog 2 diverse verbeteringen in het programma aangebracht

Nieuw in CareConnect Dentist 3.0.36.0

Deze versie van CareConnect bevat de nomenclatuurwijzigingen vanaf 1/7/2022 bij:

 • Jaarlijks mondonderzoek bij volwassenen en semestrieel mondonderzoek bij kinderen
 • Extracties en hechtingen
 • Parodontologie: subgingivale reinigingen, DPSI bepaling en parodontaal mondonderzoek
 • Orthodontie: aangepaste werkwijze rond bijlage 60 en 60bis
 • Supplement voor personen met bijzondere noden
 • Prestaties uitgevoerd buiten de praktijk

Verder werden er nog 2 diverse verbeteringen aangebracht doorheen het programma.

Nieuw in CareConnect Dentist 3.0.35.5

 • De tarieven voor tandartsen en stomatologen worden geïndexeerd vanaf 1 juni 2022. Deze tarieven werden bijgewerkt in CareConnect.
 • 2 nieuwe nomenclatuurnummers voor stomatologie raadplegingen zijn toegevoegd.

Nieuw in CareConnect Dentist 3.0.35.0

 • Tijdens het ingeven van een endo behandeling kan je vanaf nu eenvoudig het aantal kanalen van een tand aanpassen.
 • Een info banner brengt je meteen op de hoogte wanneer een algemeen probleem de werking met CareConnect Dentist of met de eHealth diensten verhindert.
 • Verder werden er nog 6 diverse verbeteringen aangebracht doorheen het programma

Nieuw in CareConnect Dentist 3.0.34.0

 • Ga van start met de geschikte btw-regeling voor je praktijk of als individuele behandelaar
 • Opheffing van het verbod op derde betaler: een nieuwe instelling werd toegevoegd waarmee jij kiest bij welke patiëntcategorieën je derde betaler toepast
 • Verder werden er nog 7 diverse verbeteringen aangebracht doorheen het programma

Nieuw in CareConnect Dentist 3.0.33.1

 • De tarieven voor tandartsen en stomatologen worden geïndexeerd vanaf 1 januari 2022. Deze tarieven werden bijgewerkt in CareConnect.
 • De maximumtoeslagen voor vlaksvullingen werden partieel geïntegreerd in de officiële honoraria voor vlaksvullingen. De bijhorende pseudocodes zijn geschrapt.
 • De maatregelen voor de terugbetalingen in het mondzorgtraject en voor het verwijderen van tandsteen blijven van kracht in 2022.
 • Drie fusies van mutualiteiten.
 • De aanpassingen in verband met btw-wetgeving zijn nog niet beschikbaar in deze release. Het CareConnect Dentist team is hier volop mee aan de slag. Lees alvast het blogartikel en bereken je jaarlijkse omzet niet-therapeutische prestaties met deze tutorial.

Nieuw in CareConnect Dentist 3.0.33

 • De telematicapremie assistent werd bijgewerkt voor de premiejaren 2021 en 2022. 
 • Het berichtencentrum werd herwerkt om het geheugengebruik van het programma te optimaliseren.
 • Vanaf nu kan je een eHealth bericht naar een ziekenhuisdienst versturen. 
 • Verder werden er nog 2 diverse verbeteringen aangebracht doorheen het programma.

Pages