Zelfstudie

Nieuw in CareConnect Dentist 3.0.30.4

 • TeamViewer wordt vervangen door Splashtop
 • CareConnect kan nu ook het nieuwe type eID kaarten uitlezen
 • Een performanter berichtencentrum bij het uitschakelen van het berichtvoorbeeld
 • Verder werden er nog 3 diverse verbeteringen aangebracht doorheen het programma

Nieuw in CareConnect Dentist 3.0.30.3

 • Vanaf 1 januari 2021 worden de verschillende formulieren voor aanvullende tandverzekeringen vervangen door een uniform formulier dat aanvaard wordt door alle mutualiteiten. Bovendien zal CareConnect vanaf deze versie de taak van je overnemen door het formulier automatisch in te vullen op moment van de afrekening.
 • De tarieven voor tandartsen en stomatologen worden geïndexeerd vanaf 1 januari 2021. Deze tarieven werden bijgewerkt in CareConnect.
 • Verder werden er nog 7 diverse verbeteringen aangebracht doorheen het programma

Nieuw in CareConnect Dentist 3.0.30.0

 • Vanaf nu kan u elektronisch attesteren met CareConnect, voorlopig wel nog met uitzondering van behandelingen die u via 3e betaler attesteert.
 • Het inloggen in CareConnect werd gemoderniseerd en de nieuwe loginmethode Passport werd toegevoegd.
 • Verder werden er nog 10 diverse verbeteringen aangebracht doorheen het programma

Nieuw in CareConnect Dentist 3.0.28.5

 • Deze versie van CareConnect bevat de nieuwe pseudocodes vanaf 7 mei 2020 voor het aanrekenen van een niet vergoedbare toeslag bij bepaalde nomenclatuurcodes voor gewone verzekerden boven de 18 jaar.
 • Verder werden enkele verbeteringen rond de online agenda synchronisatie doorgevoerd en werd het adres van CM Antwerpen bijgewerkt.

Nieuw in CareConnect Dentist 3.0.28.2

Deze versie van CareConnect Dentist bevat volgende wettelijke wijzigingen:

 • Tariefwijzigingen voor stomatologie behandelingen vanaf 1 januari 2020
 • Verplicht elektronisch voorschrijven vanaf 1 januari 2020
 • Nieuw model voor het papieren geneesmiddelenvoorschrift verplicht vanaf 1 februari 2020
 • Nieuwe nomenclatuur voor tandzorg bij kankerpatiënten of bij anodontie vanaf 1 januari 2020
 • De telematicapremie assistent werd bijgewerkt voor de premiejaren 2018, 2019 en 2020

Verder werden er nog 2 diverse verbeteringen aangebracht doorheen het programma.

Pages