Zelfstudie

Nieuw in CareConnect Dentist 3.0.30.4

 • TeamViewer wordt vervangen door Splashtop
 • CareConnect kan nu ook het nieuwe type eID kaarten uitlezen
 • Een performanter berichtencentrum bij het uitschakelen van het berichtvoorbeeld
 • Verder werden er nog 3 diverse verbeteringen aangebracht doorheen het programma

Nieuw in CareConnect Dentist 3.0.30.3

 • Vanaf 1 januari 2021 worden de verschillende formulieren voor aanvullende tandverzekeringen vervangen door een uniform formulier dat aanvaard wordt door alle mutualiteiten. Bovendien zal CareConnect vanaf deze versie de taak van je overnemen door het formulier automatisch in te vullen op moment van de afrekening.
 • De tarieven voor tandartsen en stomatologen worden geïndexeerd vanaf 1 januari 2021. Deze tarieven werden bijgewerkt in CareConnect.
 • Verder werden er nog 7 diverse verbeteringen aangebracht doorheen het programma

Nieuw in CareConnect Dentist 3.0.30.0

 • Vanaf nu kan u elektronisch attesteren met CareConnect, voorlopig wel nog met uitzondering van behandelingen die u via 3e betaler attesteert.
 • Het inloggen in CareConnect werd gemoderniseerd en de nieuwe loginmethode Passport werd toegevoegd.
 • Verder werden er nog 10 diverse verbeteringen aangebracht doorheen het programma

Nieuw in CareConnect Dentist 3.0.28.5

 • Deze versie van CareConnect bevat de nieuwe pseudocodes vanaf 7 mei 2020 voor het aanrekenen van een niet vergoedbare toeslag bij bepaalde nomenclatuurcodes voor gewone verzekerden boven de 18 jaar.
 • Verder werden enkele verbeteringen rond de online agenda synchronisatie doorgevoerd en werd het adres van CM Antwerpen bijgewerkt.

Nieuw in CareConnect Dentist 3.0.28.2

Deze versie van CareConnect Dentist bevat volgende wettelijke wijzigingen:

 • Tariefwijzigingen voor stomatologie behandelingen vanaf 1 januari 2020
 • Verplicht elektronisch voorschrijven vanaf 1 januari 2020
 • Nieuw model voor het papieren geneesmiddelenvoorschrift verplicht vanaf 1 februari 2020
 • Nieuwe nomenclatuur voor tandzorg bij kankerpatiënten of bij anodontie vanaf 1 januari 2020
 • De telematicapremie assistent werd bijgewerkt voor de premiejaren 2018, 2019 en 2020

Verder werden er nog 2 diverse verbeteringen aangebracht doorheen het programma.

Nieuwigheden in CareConnect Dentist 3.0.28.0

 • Synchronisatie van afspraken en patiënten met de online agenda Progenda is nu mogelijk
 • U kan nu de eGMD-houder van de patiënt opvragen
 • De telematicapremie assistent werd bijgewerkt met de criteria voor 2019 en 2 aangepaste criteria voor 2018
 • Voor de nieuwe fusiegemeenten vanaf 2019 zijn verschillende adressen gewijzigd. Waar mogelijk werkt CareConnect deze adressen automatisch bij tijdens de update.
 • Het vernieuwde verzekeringsformulier voor de Europese Commissie werd toegevoegd.
 • Het medicatieschema kan nu opgevraagd worden voor patiënten met een ISI+ of vreemdelingenkaart. Dit geldt meteen ook voor het opvragen van de eGMD-houder.
 • We stoppen vanaf 2020 de ondersteuning voor Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 en Windows Server 2008 R2.
 • Verder werden er nog 27 diverse verbeteringen aangebracht doorheen het programma

Wilt u graag meer info over bovenstaande verbeteringen? Dan nodigen we u graag uit om hieronder verder te lezen.

Nu even geen tijd? Bewaar dan gerust volgende link om later verder te lezen: www.mijncareconnectdentist.be/nl/30280

Nieuwigheden in CareConnect Dentist 3.0.27.0

 Controleer of uw Windows-versie voldoende up-to-date is voordat u deze update uitvoert. Klik hier voor meer info.

 • Baltes kreeg de nieuwe naam "CareConnect Dentist"
 • Informeer uw patiënt optimaal over de terugbetaling van behandelingen via Status terugbetaling
 • Met Diverse behandelingen kan u nu eender welke behandeling ingeven via de gebitskaart
 • Bijgewerkte criteria voor 2018 in de telematica assistent
 • Configureer in één klik het afsprakenkaartjesmodel voor de nieuwe thermische printer in ons gamma
 • Automatisch bijhouden van de behandelplanning op de gebitskaart bij ingave van een mondonderzoek
 • eHealthbox is nu nog krachtiger, met onder andere verbeteringen voor communicatie met ziekenhuizen
 • Betere weergave van bijlages aan een bericht
 • Intelligent herberekenen van de erelonen bij aanpassen van het totaalbedrag in de afrekening
 • CareConnect Dentist houdt rekening met de beperking op terugbetaling bij het ingeven van een amalgaamvulling
 • 24 diverse verbeteringen doorheen het programma
 • 3 belangrijke technische evoluties en verbeteringen

Pages