Zelfstudie

Nieuw in CareConnect Dentist 3.0.34.0

 • Ga van start met de geschikte btw-regeling voor je praktijk of als individuele behandelaar
 • Opheffing van het verbod op derde betaler: een nieuwe instelling werd toegevoegd waarmee jij kiest bij welke patiëntcategorieën je derde betaler toepast
 • Verder werden er nog 7 diverse verbeteringen aangebracht doorheen het programma

Nieuw in CareConnect Dentist 3.0.33.1

 • De tarieven voor tandartsen en stomatologen worden geïndexeerd vanaf 1 januari 2022. Deze tarieven werden bijgewerkt in CareConnect.
 • De maximumtoeslagen voor vlaksvullingen werden partieel geïntegreerd in de officiële honoraria voor vlaksvullingen. De bijhorende pseudocodes zijn geschrapt.
 • De maatregelen voor de terugbetalingen in het mondzorgtraject en voor het verwijderen van tandsteen blijven van kracht in 2022.
 • Drie fusies van mutualiteiten.
 • De aanpassingen in verband met btw-wetgeving zijn nog niet beschikbaar in deze release. Het CareConnect Dentist team is hier volop mee aan de slag. Lees alvast het blogartikel en bereken je jaarlijkse omzet niet-therapeutische prestaties met deze tutorial.

Nieuw in CareConnect Dentist 3.0.33

 • De telematicapremie assistent werd bijgewerkt voor de premiejaren 2021 en 2022. 
 • Het berichtencentrum werd herwerkt om het geheugengebruik van het programma te optimaliseren.
 • Vanaf nu kan je een eHealth bericht naar een ziekenhuisdienst versturen. 
 • Verder werden er nog 2 diverse verbeteringen aangebracht doorheen het programma.

Nieuw in CareConnect Dentist 3.0.30.4

 • TeamViewer wordt vervangen door Splashtop
 • CareConnect kan nu ook het nieuwe type eID kaarten uitlezen
 • Een performanter berichtencentrum bij het uitschakelen van het berichtvoorbeeld
 • Verder werden er nog 3 diverse verbeteringen aangebracht doorheen het programma

Nieuw in CareConnect Dentist 3.0.30.3

 • Vanaf 1 januari 2021 worden de verschillende formulieren voor aanvullende tandverzekeringen vervangen door een uniform formulier dat aanvaard wordt door alle mutualiteiten. Bovendien zal CareConnect vanaf deze versie de taak van je overnemen door het formulier automatisch in te vullen op moment van de afrekening.
 • De tarieven voor tandartsen en stomatologen worden geïndexeerd vanaf 1 januari 2021. Deze tarieven werden bijgewerkt in CareConnect.
 • Verder werden er nog 7 diverse verbeteringen aangebracht doorheen het programma

Nieuw in CareConnect Dentist 3.0.30.0

 • Vanaf nu kan u elektronisch attesteren met CareConnect, voorlopig wel nog met uitzondering van behandelingen die u via 3e betaler attesteert.
 • Het inloggen in CareConnect werd gemoderniseerd en de nieuwe loginmethode Passport werd toegevoegd.
 • Verder werden er nog 10 diverse verbeteringen aangebracht doorheen het programma

Nieuw in CareConnect Dentist 3.0.28.5

 • Deze versie van CareConnect bevat de nieuwe pseudocodes vanaf 7 mei 2020 voor het aanrekenen van een niet vergoedbare toeslag bij bepaalde nomenclatuurcodes voor gewone verzekerden boven de 18 jaar.
 • Verder werden enkele verbeteringen rond de online agenda synchronisatie doorgevoerd en werd het adres van CM Antwerpen bijgewerkt.

Pages