Zelfstudie

Nieuw in Baltes 3.0.26.0

 • Meerdere functionele en technische verbeteringen werden doorgevoerd om met Baltes in regel te zijn voor de Europese privacywetgeving (GDPR, vanaf 25 mei 2018)
 • eHealthbox berichten kan u nu ook versturen naar artsen in een ziekenhuis
 • De telematica assistent werd uitgebreid voor het premiejaar 2018
 • Verder werden er nog 7 diverse verbeteringen aangebracht doorheen het programma

Nieuw in Baltes 3.0.24.0

Deze versie van Baltes bevat de wettelijke wijzigingen vanaf 1 februari 2018:

Preventie -18 jaar:

 • Het semestrieel mondonderzoek voor kinderen wordt uitgebreid met het geven van poetsinstructies en indien nodig een profylactische reiniging.
 • De nummers voor de profylactische reiniging bij kinderen worden geschrapt, deze reiniging zit nu inbegrepen in het nomenclatuurnummer van het uitgebreid preventief mondonderzoek.

Conserverende behandelingen:

 • Per tand mag slechts 2 keer een endodontische behandeling geattesteerd worden.
 • Per tand en per kalenderjaar mogen er maximaal 2 vlaksvullingen geattesteerd worden.
 • Een pulpotomie mag slechts 1 keer per melktand geattesteerd worden.
 • Er mogen geen conserverende behandelingen geattesteerd worden op geëxtraheerde tanden.

Radiografieën:

 • Een gewone OPG mag, wanneer voldaan aan de richtlijnen, pas vanaf de 7e verjaardag geattesteerd worden en het beeld moet beide kaakbeenderen weergeven.

Bijkomend honorarium voor dringende verstrekkingen:

 • Deze mogen enkel nog geattesteerd worden bij een beperkt aantal technische behandelingen.
 • De 5 bestaande nomenclatuurnummers worden vereenvoudigd naar 2 nummers.
 • Het bijkomend honorarium mag worden geattesteerd per behandeling.

Verder werden er nog 8 diverse verbeteringen aangebracht doorheen het programma.

Nieuw in Baltes 3.0.23.0

Deze versie van Baltes bevat de wettelijke wijzigingen vanaf 1 januari 2018:

 • De tarieven worden geïndexeerd. Juist voor het uitvoeren van deze update kan u aangeven welke prijslijsten er aangepast mogen worden op basis van de tariefwijzigingen.
 • Bij een extractie is de eventuele hechting nu inbegrepen in het nomenclatuurnummer van de extractie.
 • Er werden nieuwe nomenclatuurnummers toegevoegd voor extracties bij patiënten met een verhoogd bloedingsrisico en heelkundige extracties.
 • Geconventioneerde artsen kunnen nu ook een toeslag aanrekenen voor bioactief dentinesubstituut bij conserverende zorg.
 • Ook na vaststellen van een DETI-score klasse B, kunnen geconventioneerde tandartsen een toeslag aanrekenen bij een gecompliceerde endodontische behandeling.

Nieuw in Baltes 3.0.22

 • U kan nu het online medicatieschema van de patiënt opvragen. Hiermee kan u een 5e criterium behalen voor de telematicapremie van 2017.
 • Met deze update ontvangt u ook een nieuwe Hector-versie, die vereist is voor het opvragen van dit online medicatieschema.
 • De versoepeling van de criteria "Tariefraadpleging" en " eHealthbox" werd doorgevoerd in de telematicapremie assistent.
 • Het inlogscherm werd bijgewerkt voor Baltes Imaging-gebruikers.
 • De www.mijnbaltes.be link, linksonderaan Baltes, verwijst nu naar de nieuwe gebruikerswebsite.
 • Verder werden er nog 16 diverse verbeteringen aangebracht doorheen het programma.

Nieuw in Baltes 3.0.21.0

 • eHealthbox is geïntegreerd in Baltes. Met deze versie hebt u dan ook alle middelen in handen om in aanmerking te komen voor de telematicapremie 2017.
 • De telematicapremie assistent begeleidt u bij het behalen van de telematicapremie 2017.
 • Verder werden er nog 6 diverse verbeteringen aangebracht doorheen het programma.

Nieuw in Baltes 3.0.20

Deze versie bevat de wettelijke wijzigingen vanaf 1 september 2017

 • Bij het plaatsen van een prothese wordt bijlage 56 vervangen door het attesteren van pseudocodes.
 • Bij verstrekkingen die onder de groep Prothese of Parodontologie vallen, kunnen er geen supplementen  'Nacht' en 'Weekend' meer aangerekend worden.

Nieuw in Baltes 3.0.19

 • Tarieven raadplegen met eTar is nu mogelijk
 • Het e-mailbeheer is gemoderniseerd en verbeterd
 • De nieuwe eForm "Aanvraag medische beeldvorming (bijlage 82)" kan aangemaakt en verstuurd worden vanuit Baltes
 • Verder zijn er nog 10 diverse verbeteringen aangebracht doorheen het programma

Nieuw in Baltes 3.0.18.3

 • Deze versie bevat de wettelijke wijzigingen vanaf 1 augustus 2017 rond het attesteren van een opbeetplaat en het gebruik van bijlagen 59 en 59bis.

Nieuw in Baltes 3.0.18.0

 • Het opzoeken van patiënten is gemoderniseerd en uitgebreid met meerdere krachtige functionaliteiten
 • Baltes is klaar voor eTar (raadplegen van de tarieven) en ontving hiervoor de validatie van MyCareNetOp vraag van MyCareNet zal eTar nog niet voor alle tandartsen beschikbaar zijn, maar wordt dit in verschillende fases uitgerold. Zo krijgen ook de mutualiteiten de kans om alles op punt te stellen.
 • Er zijn enkele verbeteringen aangebracht in het afrekenscherm.
 • Ook voor de nieuwe versie van het elektronisch voorschriftformulier is Baltes klaar.
 • Bijlage 82 is ingewerkt in de communicatiemodule
 • Verder zijn er nog 6 diverse verbeteringen aangebracht doorheen het programma

Nieuw in Baltes 3.0.17.1

 • Deze versie van Baltes bevat de indexering van de tarieven met 2,51 % die van toepassing is vanaf 1 mei 2017.
 • De pseudocodes voor wortelkanaalstiften bij conserverende zorg (geschrapt op 1 januari 2017) mogen terug geattesteerd worden vanaf 1 mei 2017.

Pages