Zelfstudie

Nieuwigheden in CareConnect Dentist 3.0.27.0

 Controleer of uw Windows-versie voldoende up-to-date is voordat u deze update uitvoert. Klik hier voor meer info.

 • Baltes kreeg de nieuwe naam "CareConnect Dentist"
 • Informeer uw patiënt optimaal over de terugbetaling van behandelingen via Status terugbetaling
 • Met Diverse behandelingen kan u nu eender welke behandeling ingeven via de gebitskaart
 • Bijgewerkte criteria voor 2018 in de telematica assistent
 • Configureer in één klik het afsprakenkaartjesmodel voor de nieuwe thermische printer in ons gamma
 • Automatisch bijhouden van de behandelplanning op de gebitskaart bij ingave van een mondonderzoek
 • eHealthbox is nu nog krachtiger, met onder andere verbeteringen voor communicatie met ziekenhuizen
 • Betere weergave van bijlages aan een bericht
 • Intelligent herberekenen van de erelonen bij aanpassen van het totaalbedrag in de afrekening
 • CareConnect Dentist houdt rekening met de beperking op terugbetaling bij het ingeven van een amalgaamvulling
 • 24 diverse verbeteringen doorheen het programma
 • 3 belangrijke technische evoluties en verbeteringen

Nieuw in Baltes 3.0.26.0

 • Meerdere functionele en technische verbeteringen werden doorgevoerd om met Baltes in regel te zijn voor de Europese privacywetgeving (GDPR, vanaf 25 mei 2018)
 • eHealthbox berichten kan u nu ook versturen naar artsen in een ziekenhuis
 • De telematica assistent werd uitgebreid voor het premiejaar 2018
 • Verder werden er nog 7 diverse verbeteringen aangebracht doorheen het programma

Nieuw in Baltes 3.0.24.0

Deze versie van Baltes bevat de wettelijke wijzigingen vanaf 1 februari 2018:

Preventie -18 jaar:

 • Het semestrieel mondonderzoek voor kinderen wordt uitgebreid met het geven van poetsinstructies en indien nodig een profylactische reiniging.
 • De nummers voor de profylactische reiniging bij kinderen worden geschrapt, deze reiniging zit nu inbegrepen in het nomenclatuurnummer van het uitgebreid preventief mondonderzoek.

Conserverende behandelingen:

 • Per tand mag slechts 2 keer een endodontische behandeling geattesteerd worden.
 • Per tand en per kalenderjaar mogen er maximaal 2 vlaksvullingen geattesteerd worden.
 • Een pulpotomie mag slechts 1 keer per melktand geattesteerd worden.
 • Er mogen geen conserverende behandelingen geattesteerd worden op geëxtraheerde tanden.

Radiografieën:

 • Een gewone OPG mag, wanneer voldaan aan de richtlijnen, pas vanaf de 7e verjaardag geattesteerd worden en het beeld moet beide kaakbeenderen weergeven.

Bijkomend honorarium voor dringende verstrekkingen:

 • Deze mogen enkel nog geattesteerd worden bij een beperkt aantal technische behandelingen.
 • De 5 bestaande nomenclatuurnummers worden vereenvoudigd naar 2 nummers.
 • Het bijkomend honorarium mag worden geattesteerd per behandeling.

Verder werden er nog 8 diverse verbeteringen aangebracht doorheen het programma.

Nieuw in Baltes 3.0.23.0

Deze versie van Baltes bevat de wettelijke wijzigingen vanaf 1 januari 2018:

 • De tarieven worden geïndexeerd. Juist voor het uitvoeren van deze update kan u aangeven welke prijslijsten er aangepast mogen worden op basis van de tariefwijzigingen.
 • Bij een extractie is de eventuele hechting nu inbegrepen in het nomenclatuurnummer van de extractie.
 • Er werden nieuwe nomenclatuurnummers toegevoegd voor extracties bij patiënten met een verhoogd bloedingsrisico en heelkundige extracties.
 • Geconventioneerde artsen kunnen nu ook een toeslag aanrekenen voor bioactief dentinesubstituut bij conserverende zorg.
 • Ook na vaststellen van een DETI-score klasse B, kunnen geconventioneerde tandartsen een toeslag aanrekenen bij een gecompliceerde endodontische behandeling.

Nieuw in Baltes 3.0.22

 • U kan nu het online medicatieschema van de patiënt opvragen. Hiermee kan u een 5e criterium behalen voor de telematicapremie van 2017.
 • Met deze update ontvangt u ook een nieuwe Hector-versie, die vereist is voor het opvragen van dit online medicatieschema.
 • De versoepeling van de criteria "Tariefraadpleging" en " eHealthbox" werd doorgevoerd in de telematicapremie assistent.
 • Het inlogscherm werd bijgewerkt voor Baltes Imaging-gebruikers.
 • De www.mijnbaltes.be link, linksonderaan Baltes, verwijst nu naar de nieuwe gebruikerswebsite.
 • Verder werden er nog 16 diverse verbeteringen aangebracht doorheen het programma.

Nieuw in Baltes 3.0.21.0

 • eHealthbox is geïntegreerd in Baltes. Met deze versie hebt u dan ook alle middelen in handen om in aanmerking te komen voor de telematicapremie 2017.
 • De telematicapremie assistent begeleidt u bij het behalen van de telematicapremie 2017.
 • Verder werden er nog 6 diverse verbeteringen aangebracht doorheen het programma.

Nieuw in Baltes 3.0.20

Deze versie bevat de wettelijke wijzigingen vanaf 1 september 2017

 • Bij het plaatsen van een prothese wordt bijlage 56 vervangen door het attesteren van pseudocodes.
 • Bij verstrekkingen die onder de groep Prothese of Parodontologie vallen, kunnen er geen supplementen  'Nacht' en 'Weekend' meer aangerekend worden.

Nieuw in Baltes 3.0.19

 • Tarieven raadplegen met eTar is nu mogelijk
 • Het e-mailbeheer is gemoderniseerd en verbeterd
 • De nieuwe eForm "Aanvraag medische beeldvorming (bijlage 82)" kan aangemaakt en verstuurd worden vanuit Baltes
 • Verder zijn er nog 10 diverse verbeteringen aangebracht doorheen het programma

Nieuw in Baltes 3.0.18.3

 • Deze versie bevat de wettelijke wijzigingen vanaf 1 augustus 2017 rond het attesteren van een opbeetplaat en het gebruik van bijlagen 59 en 59bis.

Pages