Zelfstudie

Nieuw in Baltes 3.0.17.1

 • Deze versie van Baltes bevat de indexering van de tarieven met 2,51 % die van toepassing is vanaf 1 mei 2017.
 • De pseudocodes voor wortelkanaalstiften bij conserverende zorg (geschrapt op 1 januari 2017) mogen terug geattesteerd worden vanaf 1 mei 2017.

Nieuw in Baltes 3.0.17.0

 • Het bewijs van elektronisch voorschrift kan u nu opvragen via de historiek behandelingen
 • TeamViewer is geïntegreerd in Baltes. Zo kunnen we u sneller hulp op afstand bieden. 
 • Modernisering van Historiek beelden
 • Enkele handige functionaliteiten zijn toegevoegd aan de communicatiemodule.
 • 17 verzekeringsformulieren werden toegevoegd of vernieuwd
 • Doorheen het programma zijn 24 verbeteringen aangebracht

Nieuw in Baltes 3.0.15.0

 • Wettelijke wijzigingen vanaf 1 december 2016
      - Eenduidig tarief voor rebasage en vervroegde rebasage, ongeacht het aantal tanden
      - Verhoging minimumleeftijd conebeam onderkaak naar 70 jaar (307252-307263)
 • Baltes helpt u bij het doorlopen van de verschillende stappen om in aanmerking te komen voor de telematicapremie van 2016.
 • Hector, de eHealth toepassing die het versturen van elektronische voorschriften mogelijk maakt, zit ook in deze Baltes-update en kan door Baltes geïnstalleerd worden. Hector maakt het mogelijk om elektronische voorschriften te versturen via Recip-e.
 • Optimalisaties rond het aanmaken van eHealth sessies in Baltes. 
 • Op basis van jullie feedback zijn er nog enkele functionaliteiten toegevoegd aan de communicatiemodule
 • 11 diverse verbeteringen doorheen het programma

Pages