Zelfstudie

Nieuw in Baltes 3.0.18.0

 • Het opzoeken van patiënten is gemoderniseerd en uitgebreid met meerdere krachtige functionaliteiten
 • Baltes is klaar voor eTar (raadplegen van de tarieven) en ontving hiervoor de validatie van MyCareNetOp vraag van MyCareNet zal eTar nog niet voor alle tandartsen beschikbaar zijn, maar wordt dit in verschillende fases uitgerold. Zo krijgen ook de mutualiteiten de kans om alles op punt te stellen.
 • Er zijn enkele verbeteringen aangebracht in het afrekenscherm.
 • Ook voor de nieuwe versie van het elektronisch voorschriftformulier is Baltes klaar.
 • Bijlage 82 is ingewerkt in de communicatiemodule
 • Verder zijn er nog 6 diverse verbeteringen aangebracht doorheen het programma

Nieuw in Baltes 3.0.17.1

 • Deze versie van Baltes bevat de indexering van de tarieven met 2,51 % die van toepassing is vanaf 1 mei 2017.
 • De pseudocodes voor wortelkanaalstiften bij conserverende zorg (geschrapt op 1 januari 2017) mogen terug geattesteerd worden vanaf 1 mei 2017.

Nieuw in Baltes 3.0.17.0

 • Het bewijs van elektronisch voorschrift kan u nu opvragen via de historiek behandelingen
 • TeamViewer is geïntegreerd in Baltes. Zo kunnen we u sneller hulp op afstand bieden. 
 • Modernisering van Historiek beelden
 • Enkele handige functionaliteiten zijn toegevoegd aan de communicatiemodule.
 • 17 verzekeringsformulieren werden toegevoegd of vernieuwd
 • Doorheen het programma zijn 24 verbeteringen aangebracht

Nieuw in Baltes 3.0.15.0

 • Wettelijke wijzigingen vanaf 1 december 2016
      - Eenduidig tarief voor rebasage en vervroegde rebasage, ongeacht het aantal tanden
      - Verhoging minimumleeftijd conebeam onderkaak naar 70 jaar (307252-307263)
 • Baltes helpt u bij het doorlopen van de verschillende stappen om in aanmerking te komen voor de telematicapremie van 2016.
 • Hector, de eHealth toepassing die het versturen van elektronische voorschriften mogelijk maakt, zit ook in deze Baltes-update en kan door Baltes geïnstalleerd worden. Hector maakt het mogelijk om elektronische voorschriften te versturen via Recip-e.
 • Optimalisaties rond het aanmaken van eHealth sessies in Baltes. 
 • Op basis van jullie feedback zijn er nog enkele functionaliteiten toegevoegd aan de communicatiemodule
 • 11 diverse verbeteringen doorheen het programma

Pages