Nieuw in CareConnect Dentist 3.0.35.5

Samenvatting

  • De tarieven voor tandartsen en stomatologen worden geïndexeerd vanaf 1 juni 2022. Deze tarieven werden bijgewerkt in CareConnect.
  • 2 nieuwe nomenclatuurnummers voor stomatologie raadplegingen zijn toegevoegd.

Tips van de helpdesk

  • Vóór het uitvoeren van een update, neemt u best een volledige back-up van uw CareConnect programma.

Tariefwijzigingen voor tandartsen en stomatologie nomenclatuur vanaf 1 juni 2022

Vanaf 1 juni 2022 zijn de tarieven voor tandartsen en stomatologen geïndexeerd met 2%. Deze tarieven werden bijgewerkt in CareConnect.

Tijdens de update krijg je de mogelijkheid om de prijslijsten in CareConnect aan te passen. Dat kan op basis van de nieuwe conventie- of terugbetalingstarieven of door deze te verhogen met een bepaald percentage, zowel voor de behandelingen binnen als buiten nomenclatuur.

Voor de pseudocodes met maximumtarieven kan je apart bepalen of en hoe deze bijgewerkt mogen worden. Vanuit de software mogen we deze niet automatisch bijwerken en daarom worden deze standaard niet aangepast. Je kan er wel voor kiezen om ook deze prijzen bij te werken met een bepaald percentage of om deze aan te passen naar de geïndexeerde maximumtarieven.

Nieuwe nomenclatuur voor stomatologie raadplegingen

Op 1 februari 2022 introduceerde het RIZIV eigen nomenclatuurnummers voor de verschillende arts-specialisten. Voor stomatologen zijn er dan ook 2 nieuwe nomenclatuurnummers voor het attesteren van raadplegingen:

  • 105696: Raadpleging in de spreekkamer door een arts-specialist in de stomatologie, inclusief een eventueel schriftelijk verslag aan de behandelende arts
  • 105711: Raadpleging in de spreekkamer door een geaccrediteerde arts-specialist in de stomatologie, inclusief een eventueel schriftelijk verslag aan de behandelende arts

Beide nummers werden toegevoegd aan CareConnect.